[SMCC] Re: vnn

ông Việt chỉ teo buổi trưa thôi, sáng chạy vẫn tốt
Tran Ba Thien
tranbathien@xxxxxxxxx

 ----- Original Message ----- 
 From: Nguyen Khanh Quoc 
 To: smcc@xxxxxxxxxxxxx 
 Sent: Saturday, September 27, 2008 5:10 PM
 Subject: [SMCC] Re: vnn


 Rứa có nghĩa lào từ sáng tới chừ fpt chạy tốt, hé hé hé.

 Nguyen Khanh Quoc:
 khanhquoc78@xxxxxxxxx
  ----- Original Message ----- 
  From: Nguyen Hoang Bao Vu 
  To: smcc@xxxxxxxxxxxxx 
  Sent: Saturday, September 27, 2008 4:51 PM
  Subject: [SMCC] Re: vnn


  hồi nãy khách gọi vô la làng sao việt teo nó teo rồi!
   ----- Original Message ----- 
   From: Tran Ba Thien 
   To: smcc@xxxxxxxxxxxxx 
   Sent: Saturday, September 27, 2008 4:49 PM
   Subject: [SMCC] Re: vnn


   ông Việt cũng teo luôn mới vào được cách đây chừng 20 phút thôi...
   Tran Ba Thien
   tranbathien@xxxxxxxxx

    ----- Original Message ----- 
    From: Nguyen Hoang Bao Vu 
    To: smcc@xxxxxxxxxxxxx 
    Sent: Saturday, September 27, 2008 2:24 PM
    Subject: [SMCC] vnn


    ha ha ha ha. kể từ 12 giờ rưởi đến giờ thì vnn cũng không khác gì fpt 
hôm qua. nghĩa là chỉ vô được mấy trang web như google, tuổi trẻ. yahoo mail, 
blog 360, yahoo meswsenger đều tịt ngòi mới phục hồi tức thì.
    skype thì phình phường

Other related posts: