vi sao nen cua con bi tac


PhÆ°Æ¡ng Anh

 

(ảnh: google)

 

 Má»?t ngÆ°á»?i Ä?àn ông có má»?t cô con gái nhá»?. Tất cả tình yêu 
thÆ°Æ¡ng của mình ông ấy Ä?á»?u dành cho con. Ã?ng ấy sá»?ng vì con 
và Ä?ứa con gái duy nhất chính là cuá»?c sá»?ng của ông ấy. 

 

Khi cô bé bá»? bá»?nh, má»?t cÄ?n bá»?nh nan y, ông ấy Ä?ã Ä?i tìm, á»? 
tất cả những nÆ¡i mà ông biết, những bác sÄ© tá»?t nhất Ä?á»? 
nh� chữa b�nh cho con. Nhưng tiếc thay, những c� gắng bằng 
tất cả sức lá»±c và tình yêu thÆ°Æ¡ng của ông không Ä?ược 
Ä?á»?n Ä?áp, cô bé Ä?ã không thá»? qua khá»?i. Mất con, ngÆ°á»?i cha 
hoàn toàn suy sụp. �ng tr� thành m�t kẻ ẩn dật, tự nh�t 
mình trong nhà, xa lánh tất cả bạn bè và ngư�i thân, khư�c 
từ má»?i cá»? gắng Ä?á»?ng viên an ủi ông của há»?. Cho Ä?ến má»?t 
Ä?êm, ông Ä?ã có má»?t giấc mÆ¡...

Ã?ng thấy mình á»? trên Thiên Ä?Æ°á»?ng, Ä?ược tận mắt chứng 
kiến m�t cu�c h�i ng� của các thiên thần nh�. M�i thiên 
thần nh�, trong b� áo choàng màu trắng, cầm trên tay m�t ng�n 
nến Ä?ược Ä?á»?t cháy, diá»?u hành thành hàng và ông thấy há»? 
cứ Ä?i tá»?i Ä?i tá»?i, dÆ°á»?ng nhÆ° là vô tận. Ã?ng chÄ?m chú vào 
m�t thiên thần nh� khi thấy ng�n nến trên tay cô ấy không 
sáng. Rá»?i ông kinh ngạc nhận ra Ä?ó chính là Ä?ứa con gái nhá»? 
của ông. Vá»?i vã Ä?i vá»? phía cô bé, trong khi Ä?ám rÆ°á»?c vẫn 
tiếp tục Ä?i tá»?i, ông Ä?ã ôm Ä?ược con gái trong tay, vuá»?t ve 
thân hình m�ng mảnh của cô bé và h�i: "Tại sao vậy, con gái 
yêu, tại sao ng�n nến của con lại không sáng?". "Thưa cha, chúng 
thÆ°á»?ng xuyên Ä?ược châm lại lá»­a, nhÆ°ng rá»?i lại bá»? nÆ°á»?c 
mắt của cha dập tắt".

NgÆ°á»?i cha tá»?nh giấc. NhÆ°ng ông nhá»? nhÆ° in những gì Ä?ã diá»?n 
ra trong giấc mơ, và ông hi�u ông cần làm gì. Từ gi� phút 
Ä?ó, ông không còn là má»?t kẻ ẩn dật nữa. Ã?ng hòa mình trong 
cu�c s�ng giữa m�i ngư�i m�t cách vui vẻ, bên những ngư�i 
bạn xưa và những ngư�i h� hàng thân thích. �ng không mu�n 
ánh lá»­a ngá»?n nến trên tay Ä?ứa con gái yêu thÆ°Æ¡ng của mình - 
má»?t thiên thần bé nhá»? nÆ¡i Thiên Ä?Æ°á»?ng - lại bá»? tắt vì 
nư�c mắt của ông nữa. 

Tình yêu không bao giá»? mất Ä?i, ká»? cả khi bá»? chia ly bá»?i sá»± 
sá»?ng và cái chết. Những vui, buá»?n; viá»?c hay, Ä?iá»?u dá»? của 
má»?t ngÆ°á»?i sẽ luôn là má»?t phần tác Ä?á»?ng Ä?ến ngÆ°á»?i mà 
há»? yêu thÆ°Æ¡ng, cho dù ngÆ°á»?i Ä?ó không còn tá»?n tại trên trái 
Ä?ất này...

PhÆ°Æ¡ng Anh (Theo Chicken Soup)


                
---------------------------------
Be a chatter box. Enjoy free PC-to-PC calls  with Yahoo! Messenger with Voice.

Other related posts:

  • » vi sao nen cua con bi tac