[SMCC] tin bao so 6

TIN BÃO TRÊN BIỂN ĐÔNG ( Cơn bão số 6)

Hồi 1 giờ ngày 8/11, vị trí tâm bão số 6 ở vào khoảng 17,0 độ Vĩ Bắc; 114,5 độ 
Kinh Đông, trên khu vực phía Bắc Biển Đông.
Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, cấp 9 (tức là từ 62 đến 88 km 
một giờ), giật trên cấp 9.
Dự báo trong 24 giờ tới, bão số 6 di chuyển theo hướng Tây Tây Nam, mỗi giờ đi 
được khoảng 15 - 20km và có khả năng suy yếu thành áp thấp nhiệt đới. Đến
1 giờ ngày 9/11 vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 15,2 độ Vĩ Bắc; 112,2 
độ Kinh Đông.
Trong 24 đến 48 giờ tới áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Tây Nam, mỗi 
giờ đi được khoảng 15 km. Đến 1 giờ ngày 10/11 vị trí tâm áp thấp nhiệt
đới ở vào khoảng 12,9 độ Vĩ Bắc; 110,3 độ Kinh Đông.
Do ảnh hưởng của bão, khu vực Bắc và giữa Biển Đông có gió bão mạnh cấp 7, cấp 
8, vùng gần tâm bão cấp 9, giật trên cấp 9. Biển động mạnh.
Ngoài ra do ảnh hưởng của gió mùa Đông Bắc, vùng biển ngoài khơi các tỉnh Trung 
bộ có gió đông bắc mạnh cấp 6, giật trên cấp 6. Biển động.

Tin phát lúc: 3h30

Ngày 08/11/2007

Hà Nội

 ít mây

 Nhiệt độ: 18°C

 Độ ẩm: 82 %

 Gió bắc tây bắc - tốc độ: 2 m/s

Cập nhật 4h sáng

Đà Nẵng

 Nhiều mây

 Nhiệt độ: 18.6°C

 Độ ẩm: 91 %

 Lặng gió

 Cập nhật 4h sáng

TP Hồ Chí Minh

 ít mây

 Nhiệt độ: 23.2°C

 Độ ẩm: 100 %

 Gió tây tây bắc - tốc độ: 2 m/s

Cập nhật 4h sáng

Tran Ba Thien
tranbathien@xxxxxxxxx

Other related posts:

  • » [SMCC] tin bao so 6