[SMCC] Re: test mail

 từ sáng tới giờ gửi mail lên smcc mà không được nè! liên tục báo sai địa chỉ. 
thế mà cứ reply thì lại không sao?
 ----- Original Message ----- 
 From: Dang Manh Cuong 
 To: smcc 
 Sent: Saturday, February 12, 2011 9:28 AM
 Subject: [SMCC] test mail ________________
 Dang Manh Cuong
 Course: Psychology of education
 Department: HCMC University of Pedagogy
 280 An Duong vuong, ward 4, district 5, HCMC Vietnam
 Home: 555/2B Tan Dong Hiep, Di An, Binh Duong
 Home - phone: +84 650-3742-067
 Mobile: +84 902-572-300
 E-mail: dangmanhcuong@xxxxxxxxx 
 Yahoo ID: manhcuong0312
 Skype name: dangmanhcuong
 Blog: http://vn.myblog.yahoo.com/manhcuong0312
 Website: http://ngoisaodanduong.com
 http://www.saomaicenter.org 

  

Other related posts: