so vu dong mach co chi do an uong


 

Bá»?nh xÆ¡ vữa Ä?á»?ng mạch có phải chá»? do chế Ä?á»? Ä?n uá»?ng?

Cập nhật cách Ä?ây 5 giá»? 57 phút 

Khánh Vy 

 

(ảnh: Thanh Tùng)

 

Mỡ trong máu cao, xÆ¡ vữa Ä?á»?ng mạch (XVÄ?M) là bá»?nh lý Ä?ược 
Ä?á»? cập nhiá»?u trong thá»?i gian gần Ä?ây. Vừa qua, Há»?i Tim mạch 
há»?c và các bác sÄ© của Viá»?n Tim TP.HCM cÅ©ng Ä?ã tá»? chức buá»?i 
nói chuyá»?n vá»? chuyên Ä?á»? này Ä?á»? giúp ngÆ°á»?i dân có thêm 
hi�u biết v� b�nh, nhằm phòng ngừa những nguy hi�m. Có phải 
XVÄ?M chá»? xảy ra á»? ngÆ°á»?i lá»?n tuá»?i và chá»? do chế Ä?á»? Ä?n 
u�ng gây nên? Tiến sĩ Phạm Nguy�n Vinh (ảnh) - Phó chủ t�ch 
H�i Tim mạch h�c TP.HCM cho biết:

 

- XVÄ?M là từ chung, các mảng xÆ¡ vữa nằm trong lòng Ä?á»?ng mạch 
là nguyên nhân có th� dẫn t�i nhi�u b�nh lý nguy hi�m khác 
như: Nếu mảng xơ vữa làm nghẽn mạch máu � não thì gây tai 
biến mạch máu não; nếu làm nghẽn mạch máu � cơ tim thì có 
thá»? gây nhá»?i máu cÆ¡ tim, Ä?á»?t tá»­; nếu làm nghẽn á»? Ä?á»?ng 
mạch thận thì gây tÄ?ng huyết áp; nếu làm nghẽn á»? Ä?á»?ng 
mạch chi dÆ°á»?i thì Ä?i lại khó khÄ?n, hoại tá»­ chân... Tóm lại, 
Ä?ây là bá»?nh lý nguy hiá»?m, gây tá»­ vong hàng Ä?ầu á»? các nÆ°á»?c 
phÆ°Æ¡ng Tây. á»? Viá»?t Nam, bá»?nh lý này ngày càng nhiá»?u, trong Ä?ó 
có nguyên nhân là do chế Ä?á»? Ä?n uá»?ng, lá»?i sá»?ng gây nên. XVÄ?M 
thư�ng xảy ra � lứa tu�i 40 - 50 tr� lên. Tuy nhiên, cũng có 
những trư�ng hợp mắc b�nh � lứa tu�i rất trẻ - dư�i 20 
tu�i. Nhi�u trư�ng hợp còn trẻ b� b�nh
 rất nặng là do hút thu�c lá.

* Nguyên nhân gây b�nh ?

- Ã?ng Phạm Nguyá»?n Vinh: Có 4 nguyên nhân chính dẫn Ä?ến XVÄ?M là: 
hút thuá»?c lá; bá»? cao huyết áp nhÆ°ng không Ä?ược kiá»?m soát; 
bá»?nh tiá»?u Ä?Æ°á»?ng không Ä?ược kiá»?m soát tá»?t dẫn Ä?ến rá»?i 
loạn mỡ máu; chế Ä?á»? Ä?n dÆ° thừa chất béo Ä?á»?ng vật làm 
tÄ?ng cholesterol.

* Nếu bá»? xÆ¡ vữa thì có Ä?iá»?u trá»? Ä?ược không?

- TrÆ°á»?c Ä?ây, ngÆ°á»?i ta cho rằng không thá»? Ä?iá»?u trá»? Ä?á»? 
giảm xÆ¡ vữa. NhÆ°ng gần Ä?ây, Ä?ã có công trình nghiên cứu 
chứng minh Ä?ược, nếu Ä?iá»?u trá»? tá»?t thì sẽ làm giảm kích 
thÆ°á»?c mảng xÆ¡ vữa, giảm nguy cÆ¡ nhá»?i máu cÆ¡ tim, giảm Ä?á»?t 
tá»­.

* Phòng ngừa thế nào?

- Viá»?c phòng ngừa cần chú ý Ä?ến 4 nguyên nhân gây bá»?nh Ä?ã 
nói trên. NghÄ©a là cần giảm hút thuá»?c lá; chế Ä?á»? Ä?n uá»?ng 
giảm bá»?t chất béo (nhất là chất béo Ä?á»?ng vật); tÄ?ng cÆ°á»?ng 
vận Ä?á»?ng, tập thá»? dục buá»?i sáng, không những giúp lÆ°u thông 
máu mà còn giúp giảm lượng mỡ trong máu; cần Ä?o huyết áp 
kiá»?m tra; từ 40 - 50 tuá»?i trá»? lên cần kiá»?m tra Ä?Æ°á»?ng huyết 
Ä?á»? kiá»?m soát bá»?nh.

Khánh Vy (thực hi�n)


                
---------------------------------
Do you Yahoo!?
 Everyone is raving about the  all-new Yahoo! Mail Beta.

Other related posts:

  • » so vu dong mach co chi do an uong