[SMCC] Re: si tu thi nhau so dau rua

Rứa mới hay: có câu rằng:
Ăn ốc nói mò, ăn sò nói mua còn ăn rùa thì nói dóc mà. hé hé hé hé.

 ----- Original Message ----- 
 From: Le Van Mai 
 To: smcc@xxxxxxxxxxxxx 
 Sent: Saturday, July 05, 2008 8:55 AM
 Subject: [SMCC] Re: si tu thi nhau so dau rua


 Thế làm sao biết đó là con rùa 35 có liên quan đến anh Thiện mà tôi đề cập?
  ----- Original Message ----- 
  From: Nguyen Khanh quoc 
  To: smcc@xxxxxxxxxxxxx 
  Sent: Saturday, July 05, 2008 8:09 AM
  Subject: [SMCC] Re: si tu thi nhau so dau rua


  hé hé vụ này ai biết gì đâu.
  Hôm qua đang ngủ ngon thì có người dựng đầu dậy kêu em đi thì cứ thế mà đi 
chứ ai biết gì đâu?
  Tới khi đồng chí rùa được mang ra mới biết thì muộn quá rồi. hè hè hè hè.
   ----- Original Message ----- 
   From: Le Van Mai 
   To: smcc@xxxxxxxxxxxxx 
   Sent: Saturday, July 05, 2008 7:59 AM
   Subject: [SMCC] Re: si tu thi nhau so dau rua


   Ê, rỏ ràng là chơi sấu nhen .
   Có nhậu mà không kêu anh em hen!Bây giờ mới chịu khai hén Đợi đấy ,Chuẩn 
bị chịu phạt đi là vừa
    ----- Original Message ----- 
    From: Nguyen Khanh quoc 
    To: smcc@xxxxxxxxxxxxx 
    Sent: Saturday, July 05, 2008 7:03 AM
    Subject: [SMCC] Re: si tu thi nhau so dau rua


    Hình như con rùa đó đã nằm trên bàn nhậu của em hôm qua rồi.

     ----- Original Message ----- 
     From: Le Van Mai 
     To: smcc@xxxxxxxxxxxxx 
     Sent: Saturday, July 05, 2008 6:53 AM
     Subject: [SMCC] Re: si tu thi nhau so dau rua


     Rồi , tui tìm ra rồi , 
     tên anh được khắc dưới bụng con rùa thứ 35 .
      ----- Original Message ----- 
      From: Tran Ba Thien 
      To: smcc@xxxxxxxxxxxxx 
      Sent: Saturday, July 05, 2008 6:08 AM
      Subject: [SMCC] Re: si tu thi nhau so dau rua


      tên tui có được khắc trong Văn miếu đấy. Tại mình đời sau không đủ 
chỗ ghi trên bia đá nên được khắc dưới bụng một bác rùa nào mà quên rồi, ai làm 
siêng nâng mấy bác ấy lên tìm dùm nhá cám ơn
      Tran Ba Thien
      tranbathien@xxxxxxxxx

       ----- Original Message ----- 
       From: Doan Duc Dan 
       To: smcc@xxxxxxxxxxxxx 
       Sent: Saturday, July 05, 2008 3:51 AM
       Subject: [SMCC] si tu thi nhau so dau rua


       tuy tin này hơi muộn nhưng đọc cũng thấy hay hay, thấy cười cười.
       Sĩ tử thi nhau sờ đầu rùa

       TPO - Sau khi sĩ tử làm thủ tục đăng ký thi sáng nay, phụ huynh 
và thí sinh đã kéo nhau rất đông đến Văn miếu Quốc tử giám (Hà Nội) để cầu xin 
vận may.

       ImageView

       Không biết từ bao giờ, sĩ tử lại quan niệm trước khi thi mà sờ đủ 
đầu rùa, văn bia thì thi cử may mắn, đỗ đạt.

       ImageView

       Tại văn miếu sáng nay, sĩ tử và người nhà rồng rắn xếp hàng, lần 
lượt sờ đủ các đầu rùa, có sĩ tử chạm tay cả vảo văn bia cho chắc.

       ImageView

       ImageView

       Và cũng chen nhau thắp hương, khấn vái cầu may.

       ImageView

       ImageView

       Sinh viên tình nguyện nhắc nhở mọi người sờ nhẹ không mòn mất đầu 
rùa và thắp ít hương không khói quá.

       ImageView

       Quang Huy
       Name: Doan Duc Dan
       Email: doanducdan1983@xxxxxxxxx
       Mobile: 0977984977
       Skype name: doanducdan
       Yahoo ID: love_music_83

Other related posts: