[SMCC] Re: phep bo dau trong tieng viet

5. Phương pháp phát âm của tiếng Việt đơn giản và nhất định, không có nhiều 
ngoại lệ, không 
viết một đàng đọc một nẻo như một số ngôn ngữ tây phương. Cho nên bất cứ ai 
biết đánh vần
Việt ngữ, là đọc được tiếng Việt, không sai trật. 

ngày nay người miền Nam viết chữ chân như chân tay nhưng đọc là chưn tay, chưn 
lý
Người Huế viết là thủa như thủa ban đầu nhưng đọc là thuở theo cách phát âm 
người miền Bắc... Vì có thời gian người ta nói miền Bắc nói đúng hoặc giọng Hà 
Nội là giọng chuẩn...

Nhưng theo các quy tắc về phát âm chuẩn hiện đại thì giọng chuẩn là giọng đọc 
giống như lối phiên âm của cách viết... theo đó miền bắc sai đọa đầu: chính trị 
giống chính chị, chả là lại viết là trả là...
Miền Trung sai đoạn giữa với các dấu thanh...
Miền Nam sai đoạn cuối với đang trườn giống đang trườn hay đang bò hihi
Nói đùa thôi chứ Bắc và Nam thì không đọc rõ được con hươu, nghỉ hưu và hiu hiu 
gió thôi, tửu lượng và tiểu lượng hoặc tủ lượng
Nói kỹ hơn là khi đi vào chi tiết thì chẳng có miền nào đọc trúng mà chỉ ít đọc 
sai thôi hoặc đỡ sai một chút thôi...
Tran Ba Thien
tranbathien@xxxxxxxxx

From: Nguyen Hoang Bao Vu 
Sent: Tuesday, June 12, 2012 1:27 AM
To: smcc@xxxxxxxxxxxxx ; quangminh ; vy pham ; Tô Nguyên Châu ; vuongtrong DO ; 
hothanh 
Subject: [SMCC] phep bo dau trong tieng viet

tập tin đính kkèm là nội dung cuốn sách:
PHÉP BỎ DẤU HỎI-NGÃ TRONG TIẾNG VIỆT &  

VIỆT NGỮ HỎI NGÃ TỰ VỊ


ĐINH SĨ TRANG


TÁI BẢN NĂM 2003


This book is copyright to Đinh-sĩ-Trang. 
Apart from any fair dealing for the purpose of criticism or review, 
as permitted under the Copyright Act, no part may be reproduced by any process  
without the written permission of the author. 

Copyright 1993, Dinh-si-Trang 
National Library of Australia
Cataloguing-in-Publication Data: ISBN 0-646-16449-X 

TÁC GIẢ GIỮ BẢN QUYỀN

Không được trích dịch hay in lại nếu không có sự ưng thuận bằng thư của tác giả.
Thư từ liên lạc xin gởi về:

Đinh Sĩ Trang
32 Foster Street,  
Newmarket, QLD 4051.  
AUSTRALIA 
 
MỤC LỤC


Lời nói đầu


Phần Một - Phép Bỏ Dấu Hỏi Ngã


I. HỆ THỐNG TIẾNG VIỆT
Nguyên âm và Phụ âm 
Thinh


II. NGUYÊN TẮC CHUNG VỀ THINH
Đối với Tiếng Hán-Việt
Cách nhận biết Tiếng Hán-Việt
Luật Hỏi Ngã cho Tiếng Hán-Việt
Đối với Tiếng Nôm
Tiếng Nôm gốc Hán-Việt
Tiếng Nôm không gốc Hán-Việt
Tiếng Nôm Đôi
Tiếng Nôm Đôi Lấp-láy 
Cách nhận ra tiếng Nôm Lấp-láy 
Muốn biết phải bỏ dấu gì 


III. VẦN
Phép chánh tả cho Tiếng-đôi Trùng vần và cho Tiếng-đôi Không Trùng vần


IV. NAM BẮC PHÁT ÂM KHÁC NHAU


V. BẢY ĐIỀU LUẬT HỎI-NGÃ


Phần Hai - Việt Ngữ Hỏi Ngã Tự Vị


VI. HỎI NGÃ CHÁNH TẢ TỰ VỊ
 
LỜI NÓI ĐẦU


Người Việt Nam chúng ta, mỗi khi có dịp so sánh tiếng Việt với một ngôn ngữ 
khác, thường tự
hào về ngôn ngữ của mình vì nhiều lý lẽ:


1. Tiếng Việt phong phú, dồi dào.
2. Nhờ tiếng Việt viết theo lối chữ La Mã (a, b, c) nên có thể xử dụng những kỹ 
thuật tối tân
của ngành điện tín và truyền thông mà các nước văn minh tân tiến đang có sẵn, 
trong khi các
quốc gia có chữ viết khác hơn chữ La Mã như Trung-Hoa, Ấn-Độ, Nhật-Bản, Đại-Hàn 
và các
quốc gia thuộc khối Ả-Rập, không được sự tiện lợi nói trên.
3. Văn phạm của tiếng Việt tương đối đơn giản hơn văn phạm của nhiều ngôn ngữ 
khác.
4. Chánh tả của Việt ngữ không thay đổi, không tùy thuộc vào những chữ đứng 
cạnh, cho nên
không cần phải viết khác đi mỗi khi gặp số nhiều, số ít, giống đực, giống cái, 
như Pháp ngữ
hay Anh ngữ.
5. Phương pháp phát âm của tiếng Việt đơn giản và nhất định, không có nhiều 
ngoại lệ, không 
viết một đàng đọc một nẻo như một số ngôn ngữ tây phương. Cho nên bất cứ ai 
biết đánh vần
Việt ngữ, là đọc được tiếng Việt, không sai trật.


Phần đông người Việt chúng ta rất hãnh diện về ngôn ngữ của mình, có lẽ tại vì 
đó là tiếng mẹ
đẻ, nói ra là hiểu liền, nên cảm thấy tiếng Việt sao mà dễ quá, rõ ràng quá, 
hay quá!
Và cũng vì lạc quan như thế, nên ít người chịu để ý đến những qui lệ căn bản về 
sự kết cấu của
các âm thể, về cách biến đổi của tiếng Việt theo một tiến trình mạch lạc - mà 
suy cho cùng -
không hẳn là đơn giản như nhiều người đã tưởng. 
Đối với các nguyên tắc và qui lệ căn bản nói trên, thông thường chỉ các nhà 
văn, nhà giáo, các
học giả, hoặc những người nghiên cứu Ngữ-học mới lưu tâm đến mà thôi, còn phần 
đông quần
chúng thì tự thấy không có nhu cầu tìm hiểu hay phải học những nguyên tắc nầy. 
Đó cũng là lý do mà sách vở và tài liệu có liên quan đến vấn đề CHÁNH TẢ VIỆT 
NGỮ
không thấy có nhiều trên thị trường sách báo Việt nam.
Ngay như chúng tôi, khi muốn học viết cho đúng dấu Hỏi Ngã, đã nhận thấy sách 
dạy Cách Bỏ
Dấu Hỏi Ngã rất hiếm trên thị trường hiện tại là một điều trở ngại, nên đã tận 
lực tìm kiếm tài
liệu để học hỏi hầu bổ cái sở khuyết của mình. Nhân đó, chúng tôi mới nghĩ đến 
việc đem 
những điều mình đã nghiên cứu và học được mà cống hiến cho đồng bào, chỉ ước 
mong có thể
giúp được những người đã từng cảm qua cái nỗi khó khăn như mình, và tiếp tay 
quý vị giáo 
 
viên để giảng dạy cho học sinh, đồng thời cũng giúp được những bậc phụ huynh 
hằng lưu tâm
đến vấn đề trau giồi tiếng Việt cho chính mình cũng như cho con cháu mình.
Mặc dù không phải là một nhà Ngữ-học chuyên môn, nhưng vì nhiệt tâm nên chúng 
tôi mạo
muội soạn quyển sách nhỏ nầy, chắc không khỏi còn có chỗ thiếu sót hoặc sai 
lầm, mong quý 
vị độc giả vui lòng thể lượng cho và bổ khuyết giùm, chúng tôi thật là vạn hạnh.


Brisbane, Úc Châu,  
Xuân Quý Dậu, 1993.
L.s. Đinh-sĩ-Trang 
 

Nguyễn Hoàng Bảo Vũ
Hỗ trợ tin học 1088
Gọi: 1088, nhấn số 0 gặp Bảo Vũ
Hân hạnh được phục vụ quý khách

Mật ong ruồi 170,000 (nửa lít)
www.facebook.com/nguyenhoangbaovu

Other related posts: