[SMCC] noi dau va tinh nguoi 1

Th? Tư, 27/05/2009, 08:14

Căi nhau v?i em dâu, b?t hai cháu cùng nh?y xu?ng v?c

TP – Sáng 26/5, xác c?a ch? Lê Th? H?ng Th?y (sinh 1975, trú t?i t? 13 Đư?ng 
Đ?, phư?ng V?nh Ḥa, Nha Trang, Khánh Ḥa) và cháu c?a ch? Th?y là Nguy?n Qu?c
Th?ng (sinh 2004) đư?c phát hi?n t?i b? bi?n xă Cam H?i Đông, huy?n Cam Lâm, 
Khánh Ḥa. 

Đ?n chi?u, anh ru?t Th?ng là Nguy?n Qu?c Toàn (sinh 1998) đư?c đưa lên t? m?t 
v?c sâu hơn 100m ? cách đó kho?ng  ba km, trong t́nh tr?ng đa ch?n thương,
ho?ng lo?n. 

Cháu Nguy?n Qu?c Toàn khi v?a đư?c đưa lên t? v?c sâu.  ?nh c?a V.V.T.

Lúc 10 gi? sáng ngày 26/5, ngư dân phát hi?n xác m?t ph? n? và m?t bé trai t?i 
mép nư?c khu v?c Cù Hin, huy?n Cam Lâm. Tin đư?c báo đ?n Công an (CA) Cam
Lâm, r?i đ?n CA Nha Trang. 

Trư?c đó, CA Nha Trang đư?c CA phư?ng V?nh Ḥa cho bi?t, anh Nguy?n Minh H?i ? 
t? 13 Đư?ng Đ? báo tin, hai con anh là Nguy?n Qu?c Toàn (h?c sinh l?p 5 trư?ng
ti?u h?c V?nh Ḥa 2) và Nguy?n Qu?c Th?ng (h?c sinh trư?ng m?m non Sao Bi?n) b? 
m?t tích t? sáng 25/5. 

Do con cái hai nhà ḱnh l?n, Lê Th? H?ng Th?y - v? c?a anh ru?t anh H?i có căi 
nhau v?i ch? Nguy?n Th? Chính, v? anh H?i. Lúc 8 gi? ngày 25/5, Th?y đ?n
trư?ng c?a Toàn, Th?ng, đón hai cháu đi bi?t tích.

K?t h?p ngu?n tin, CA Nha Trang c? năm đi?u tra viên và giám đ?nh viên h́nh s? 
cùng CA V?nh Ḥa, c?p c?u 115 và thân nhân hai cháu Toàn, Th?ng vào hi?n
trư?ng. 

Đ?n đo?n đ?i l? Nguy?n T?t Thành ? m?i Cù Hin, giáp ranh Nha Trang và Cam Lâm, 
gia đ́nh cháu Toàn th?y xe máy bi?n s? 79H2-8796 c?a ch? Th?y bên ta-luy.

Đây là đo?n đư?ng ch?y sát bi?n, cao hơn m?t bi?n hơn 100m. CA t? ch?c t́m ki?m 
k?, đ?n 15 gi? th?y cháu Toàn đang ng?i trong m?t h?c đá dư?i b? bi?n. Do
v?c cao, dư?i bi?n nhi?u gh?nh đá, vi?c ti?p c?n cháu Toàn và đưa cháu lên m?t 
đư?ng r?t khó khăn.

Đ?n 16 gi?, nh? có đ?i b?o v? khu v?c khai thác y?n sào g?n đó c?a Cty Y?n sào 
Khánh Hoà mang thúng chai đ?n giúp đ?, CA m?i đưa đư?c cháu Toàn đi c?p c?u.

Giám đ?nh t? thi cho bi?t, ch? Th?y và cháu Th?ng ch?t do ng?t nư?c, trong 
kho?ng th?i gian n?a đêm 25/5, r?ng sáng 26/5. 

Theo k?t qu? khám nghi?m ban đ?u c?a Khoa C?p c?u, B?nh vi?n Đa khoa Khánh Ḥa, 
cháu Toàn nói ch? Th?y n?m tay hai cháu, cùng nh?y xu?ng v?c kho?ng lúc
7 - 8 gi? sáng 26/5. 

Cháu Toàn b? đa ch?n thương, m?t b?m tím, găy đ?u dư?i xương quay (c? tay) 
ph?i, găy các xương bàn s? 2, 3, 4 c?a chân ph?i, nhưng không b? t?n thương s?
năo. 

Nguy?n Đ́nh Quân 

Other related posts:

  • » [SMCC] noi dau va tinh nguoi 1 - Nguyen Hoang Bao Vu