[SMCC] Re: nhac si quoc dung noi ve hoa am

Phần lá»?n các anh em hoà âm từ chuyên Ä?ến không chuyên Ä?á»?u 
là ngÆ°á»?i có 1 kho tàng kỹ thuật tÆ°Æ¡ng Ä?á»?i vững chắc và tôi 
nghÄ© 1 Ä?iá»?m nữa không thá»? thiếu là cái tâm của ngÆ°á»?i hoà 
âm.
NghÄ©a là khi soạn 1 bảng hoà âm thì mình cÅ©ng phải Ä?ặt hết 
tình cảm, tâm tư hoặc là những cảm nhận của mình vào bảng 
phá»?i sao cho nó sinh Ä?á»?ng.
Chẳng hạn khi anh hoà âm 1 bài hát nói vá»? chủ Ä?á»? ca ngợi quê 
hÆ°Æ¡ng thì phải Ä?Æ°a những âm sắc mang Ä?ậm tính chất của âm 
nhạc quê hương mà không nên lạm dụng quá các yếu t� rock, hay 
hiphop hiá»?n nay.
Thêm nữa khi soạn các bài hát có âm hư�ng dân ca Vi�t Nam thì 
Ä?ôi lúc anh em phải xem kỹ bài viết có âm hÆ°á»?ng dân ca của 
miá»?n nào Ä?á»? mình có cách thức sÄ?p xếp hợp lý nhất vá»? âm 
Ä?iá»?u của vùng miá»?n Ä?ó. NhÆ° thế Ä?ã góp phần làm sinh Ä?á»?ng 
1 bảng hoà âm của anh và Ä?ôi khi nó sẽ sá»?ng mãi.
Xin Ä?Æ¡n củ bài hát á»? Hai Ä?ầu Ná»?i Nhá»? của nhạc sÄ© Phan Huynh 
Ä?iá»?u.
Cách Ä?ây khoảng 15 NÄ?m nhạc sÄ© Quá»?c dÅ©ng Ä?ã hoà âm cho bài 
hát này v�i tiếng hát của vợ mình là ca sĩ Bảo Yến.
TrÆ°á»?c Ä?ó nhiá»?u ngÆ°á»?i Ä?ã hát bài hát này theo phong cách bán 
cá»? Ä?iá»?n vá»?i phân hoà âm dành cho Ä?àn dây nhÆ°ng sức hấp dẫn 
chÆ°a cao. Ä?ến khi nhạc sÄ© Quá»?c DÅ©ng ra tay làm lại vá»?i 1 phong 
cách Ä?ặc trÆ°ng của miá»?n trung thì Ä?ược nhiá»?u ngÆ°á»?i tán 
thư�ng nhi�t li�t và còn nh� là trong các cu�c bi�u di�n 
nghiá»?p dÆ°, nhÆ°ng tay Ä?àn nghiá»?p dÆ° cÅ©ng ráng hết sức bắt 
chÆ°á»?c lại kiá»?u hoà âm Ä?ó và có lẽ tá»?i bây giá»? vẫn còn.
Thế m�i biết là 1 bảng hoà âm hay cũng là 1 trong nghữ yếu 
t� kéo dài tu�i th� cho 1 bài hát hay.
 
 ----- Original Message ----- 
 From:  Tran Ba  Thien 
 To: smcc@xxxxxxxxxxxxx 
 Sent: Friday, September 28, 2007 10:45  AM
 Subject: [SMCC] Re: nhac si quoc dung noi  ve hoa am
 

 hi
  
 nhi�u ngư�i tư�ng rằng hòa âm jazz hay rock la hòa âm m�i 
nhÆ°ng thá»±c ra  trong các tài liá»?u vá»? jazz và rock Ä?á»?u khẳng 
Ä?á»?nh rằng há»? sá»­ dụng hòa âm công  nÄ?ng của cá»? Ä?iá»?n 
hết. Có Ä?iá»?u là há»? ứng dụng theo má»?t phong cách khác mà  
thôi.
  
 Quá»?c DÅ©ng là nhạc sÄ© có Ä?ào tạo trÆ°á»?ng lá»?p nên cái nhìn 
của anh ta v� hòa  âm rất chính qui.
 Tran Ba Thien
tranbathien@xxxxxxxxx
   ----- Original Message ----- 
  From:   Nguyen Hoang Bao Vu 
  To: anh thanh ; nguyenthangsm@xxxxxxxxx ; smcc ; tri   thuc 
  Sent: Friday, September 28, 2007 7:19   AM
  Subject: [SMCC] nhac si quoc dung noi   ve hoa am
  

  nhấn vào link dÆ°á»?i Ä?ây Ä?á»? nghe audio của bài   nói 
chuyá»?n.
  NhÆ°ng riêng tôi thì chÆ°a biết làm thế nào Ä?á»? nghe
  ai biết ch� giùm.
  cảm ơn
  
http://www.langviet.net/forums/index.php?s=6779f30426e04d27cfbd1e0ab3598df3&showtopic=55049&pid=260439&st=0&#entry260439
  Nhạc Sĩ Qu�c Dũng nói v� hòa âm
   
  Nói tá»?i hòa âm là nói tá»?i vấn Ä?á»? rất rá»?ng và   rất 
chuyên sâu của âm nhạc. Vấn Ä?á»? này không chá»? rá»?ng lá»?n vá»?i 
những ngư�i   hành ngh� âm nhạc mà còn r�ng l�n
Ä?á»?i vá»?i cả những khán thính giả thÆ°á»?ng   thức âm nhạc 
nữa. NhÆ°ng Ä?á»? hiá»?u vá»? nó, có những khái niá»?m vá»? nó thì 
má»?i   ngÆ°á»?i hay má»?i giá»?i Ä?á»?u có những suy nghÄ©,
những hi�u biết khác   nhau.
   
  (Bấm vào Ä?ây Ä?á»? nghe bài nói vá»? hòa âm- Ä?oạn 1   của 
NS. Quá»?c DÅ©ng)
Có nhiá»?u ngÆ°á»?i, khi nghe nhạc, chá»? Ä?á»? ý tá»?i giai Ä?iá»?u   
bài hát, ca từ của bài hát, chất lượng âm thanh của bài hát, 
mà chẳng mấy   quan tâm t�i phần hòa âm
cho bài hát Ä?ó. Ä?á»?ng thá»?i lại có những ngÆ°á»?i   nghe nhạc 
thì lại bá»? lôi cuá»?n theo hòa âm của bài hát Ä?ó và há»? không 
còn nhá»?   gì tá»?i giai Ä?iá»?u cÅ©ng nhÆ° là
nghe Ä?ược lá»?i của bài hát Ä?ó. Há»? cảm thấy bá»?   hấp 
dẫn, lôi cuá»?n ngay bá»?i cái phần hòa âm của bản nhạc Ä?ó. Do 
Ä?ó, hòa âm   thật là quan trá»?ng trong viá»?c giá»?i
thiá»?u má»?t bài hát má»?i, hay là kéo dài   â??Ä?á»?i sá»?ngâ?? của 
bài hát Ä?ó, giúp bài hát Ä?ó sá»?ng mạnh, sá»?ng lâu và Ä?n sâu 
vô   lòng ngư�i.
   
  Tôi cho rằng, ngư�i viết hòa âm gi�ng y như m�t   kỹ sư 
và kiến trúc sÆ°. Cả hai Ä?á»?u cá»? vÆ°Æ¡n tá»?i cái Ä?ẹp nhất 
bằng chất liá»?u có   sẵn, trong những Ä?iá»?u kiá»?n
có th�. Hòa âm thư�ng là do m�t ngư�i nghĩ ra,   nhưng có 
khi là thành quả của cả m�t tập th� ban nhạc. M�t nhạc sĩ 
sáng tác   thì chá»? cung cấp giai Ä?iá»?u mà
ta gá»?i là melody. Khi có má»?t cái Ä?á»?n Ä?á»?m   theo thì sá»± phá»?i 
hợp giữa melody Ä?ó và cây Ä?á»?n Ä?ó Ä?ã có thá»? gá»?i là có hòa 
  âm. Những bản nhạc in mà có ghi thêm
hợp âm á»? phía trên má»?i ná»?t nhạc, Ä?ã   có thá»? coi bản 
nhạc Ä?ó Ä?ã có hòa âm.
   
  Tùy theo kinh nghi�m chơi nhạc, tùy theo bản   lĩnh v� âm 
nhạc, và tùy theo cảm xúc của m�i ngư�i, mà hợp âm ghi trên 
các   n�t của bản nhạc có khác nhau, nhưng
theo tôi, chá»? có má»?t Ä?Æ°á»?ng â??binhâ??   hợp âm duy nhất, hợp 
lý nhất và hữu hiá»?u nhất, tùy theo trình Ä?á»? của ngÆ°á»?i   
viết hòa âm.
   
  Có nhiá»?u ngÆ°á»?i có kinh nghiá»?m vá»? âm nhạc, có   khả nÄ?ng 
chuyên môn vá»? âm nhạc rất cao, Ä?á»?ng thá»?i cÅ©ng có những cảm 
xúc v�   âm nhạc và thẩm mỹ v� âm nhạc cao
nữa. V�i những ngư�i như thế thì tôi   tin chắc rằng h� 
ghi hợp âm gi�ng nhau gi�ng như ta binh bài xập xám vậy.   
Vá»?i 13 lá bài nhÆ°ng chá»? có má»?t Ä?Æ°á»?ng binh
tá»?t nhất, Ä?ạt Ä?ược xác suất   thắng cao nhất. Ä?iá»?u này 
thấy rõ � trong những tác phẩm bất hủ của ban nhạc   The 
Beatles. Những hợp âm trong những ca khúc này
dù có hàng ngàn ban   nhạc hòa tấu hay hát lại thì phần hợp 
âm gần nhÆ° giữ nguyên, không thay Ä?á»?i   so vá»?i nguyên bản.
   
  Ä?Æ¡n giản trong những bản nhạc sá»?an cho Ä?á»?c tấu   piano 
cá»? Ä?iá»?n, thì phần tay phải là melody và phần tay trái, có 
nghĩa là   dòng dư�i là phần hòa âm. Hai dòng
nhạc này gắn chặt vá»?i nhau và khó có   thá»? sá»­a Ä?á»?i. Nếu 
tay phải Ä?ánh Ä?úng nhÆ°ng tay trái Ä?ánh sai, thì hiá»?u quả   
nghá»? thuật của bản nhạc sẽ bá»? giảm Ä?i rất
là nhi�u.
   
  Tôi mu�n nhấn mạnh thêm m�t lần nữa vi�c ghi   hợp âm 
cho má»?t ca khúc là viá»?c cá»±c kỳ quan trá»?ng. Nó quyết Ä?á»?nh 
hết 80% sá»±   hay hay dỡ của ca khúc Ä?ó.
   
  Trên thế gi�i, hầu như từ xưa t�i nay, tất cả   những 
nhạc sÄ© sáng tác dù là sáng tác cho khí nhạc hay là cho ca Ä?á»?u 
tự s�an   những hợp âm cho những ca khúc
của mình. Ch� riêng � Vi�t Nam thì nhạc sĩ   sáng tác hòan 
tòan giao phó Ä?ứa con tinh thần của mình cho các ban nhạc Ä?ược 
  tá»± do xào nấu theo ý há»?. Ä?iá»?u này
Ä?Æ°a Ä?ến những kết quả thật là bất ngá»?.   Có nhiá»?u ca 
khúc, tác giả viết trong tâm trạng rất là buá»?n và giai Ä?iá»?u 
rất   là tha thiết, sâu lắng, nhưng qua những
bàn tay phù thủy của ban nhạc,   bản nhạc Ä?ó có khi lại 
rất là sôi Ä?á»?ng, vui vẻ, náo nhiá»?t, rất là kích Ä?á»?ng   
ngư�i nghe. Tình trạng này anh em trong ngh�
viết hòa âm chúng tôi nói   Ä?ùa vá»?i nhau là cái hòa âm này 
Ä?ã â??cưỡng hiếpâ?? giai Ä?iá»?u. Là má»?t nhạc sÄ©   sáng tác ca 
khúc, tôi thú thật rất là bu�n khi những
bản nhạc của tôi bá»?   hòa âm theo kiá»?u Ä?ó.
   
  Gần Ä?ây, các bạn có nghe nói tá»?i từ â??hòa âm   hiá»?n 
Ä?ạiâ??. Và trên các trang báo hay trên internet, khi bàn luận vá»? 
âm nhạc,   m�t s� phóng viên phê bình v� âm
nhạc thÆ°á»?ng dùng những danh từ nhÆ° â??hòa   âm hiá»?n Ä?ạiâ??, 
có ý nhÆ° tôn vinh ngÆ°á»?i viết hòa âm dạng Ä?ó.
   
  Sá»± thá»±c hòa âm hiá»?n Ä?ại có nghÄ©a là gì? Chúng   ta Ä?ang 
s�ng trong kỷ nguyên vi tính th�ng tr� tất cả m�i ngành, trong 
Ä?ó   ngành âm nhạc, riêng trong lÄ©nh
vá»±c hòa âm, Ä?ã Ä?ược những kỹ thuật vi   tính làm biến 
Ä?á»?i hẳn bá»? mặt, cÅ©ng giá»?ng nhÆ° nhÆ° bên Ä?iá»?n ảnh, có 
nhi�u cu�n   phim v�i nhi�u cảnh con ngư�i không
thá»? nào có thá»? dá»±ng nên Ä?ược nếu   không có sá»± há»? trợ 
của kỹ thuật vi tính thì bên lĩnh vực hòa âm của âm nhạc   
cũng như thế.
   
  Ngày nay chúng ta Ä?ược nghe những hòa âm mà   không thá»? 
tÆ°á»?ng tượng ra Ä?ược có má»?t nhạc công, có má»?t ban nhạc nào 
trên Ä?á»?i   có thá»? Ä?àn Ä?ược nhÆ° thế. Cái Ä?ó
Ä?ược gá»?i là hòa âm hiá»?n Ä?ại.
   
  Các bạn nào Ä?ang chÆ¡i nhạc, và cÅ©ng Ä?ã có   nghiên cứu 
vá»? vi tính hẳn Ä?ã biết rằng hiá»?n nay có rất nhiá»?u phần 
m�m viết   v� âm nhạc, h� trợ cho vi�c hòa âm.
Ä?ó là những Ä?á»?an nhạc Ä?ược sá»?an sẵn,   do Ä?ược pha 
tr�n b�i rất nhi�u những sounds, những nhạc cụ lạ. Kết 
hợp m�t   cách ngẩu nhiên nhưng có chu kỳ v� th�i
gian mà ta thÆ°á»?ng gá»?i là Loop.   Những Ä?á»?an nhạc này có muôn 
ngàn Ä?iá»?u có sẳn. NgÆ°á»?i viết hòa âm hiá»?n Ä?ại chá»?   cần 
lá»±a những Ä?iá»?u nghe thấy hợp lý, hợp lá»?
tai mình Ä?Æ°a ra Ä?á»? làm má»?t   câu intro... cho má»?t ca khúc nào 
Ä?ó. Những Ä?á»?an nhạc này nghe cá»±c kỳ hấp   dẫn, y nhÆ° 
nhạc phim, mặc dù không Ä?n nhậu gì tá»?i bài
hát. Khi bắt Ä?ầu vô   ca khúc, ca sÄ© cứ viá»?c rên rÄ©, cứ 
viá»?c hát lê thê nhÆ°ng nhạc thì cứ vẫn Ä?ì   Ä?ùng, nghe rất 
vui tai. Lá»?ai nhạc vá»?i hòa âm này hiá»?n Ä?ang
chiếm hầu nhÆ°   Ä?ại Ä?a sá»? các chÆ°Æ¡ng trình của Ä?ài phát 
thanh và Ä?ài truyá»?n   hình.
   
  Vậy thì hòa âm hiá»?n Ä?ại có phải là do má»?t sá»±   sáng 
tạo của m�t nhạc sĩ gi�i v� hòa âm hay không? Tôi xin khẳng 
Ä?á»?nh là   không. Hiá»?n tại trong tay tôi có hàng
ngàn những Ä?á»?an nhạc nhÆ° thế và có   thá»? dùng nó suá»?t 
Ä?á»?i không hết. Theo tôi, má»?t ngÆ°á»?i muá»?n làm nghá»? hòa âm   
hiá»?n Ä?ại bây giá»? chẳng cần phải Ä?i há»?c nhạc
Ä?âu cả mà há»? vẫn có thá»? thành   công, tên tuá»?i vẫn có 
như thư�ng. Những sản phẩm mà h� làm ra rất hấp dẫn   
ngÆ°á»?i nghe trong má»?t giai Ä?á»?an ngắn. Sau Ä?ó vài
tháng là hầu như không   còn t�n tại trên thế gian này nữa. 
Nhắc tá»?i những bản nhạc Ä?ó, ngÆ°á»?i ta   không còn nhá»? chút 
gì vá»? cái giai Ä?iá»?u của nó, và chá»? nhá»?
lùng bùng là   nghe rất là hấp dẫn, vì nhÆ° tôi Ä?ã nói, 
những ca khúc Ä?ược hòa âm theo kiá»?u   Ä?ó thì giai Ä?iá»?u của 
nó Ä?ã bá»? â??hiếp dâmâ?? từ Ä?ầu rá»?i, làm sao còn
có th�   t�n tại trong tâm h�n của ngư�i nghe nữa.
   
  Tôi xin mô phá»?ng mô hình của má»?t bài hòa âm   hiá»?n Ä?ại 
cho các bạn.
   
  Viá»?c Ä?ầu tiên bạn gắp má»?t Ä?á»?an nhạc nào Ä?ó   trong vi 
tính Ä?ã sá»?an sẵn. Ä?iá»?u Ä?ặc biá»?t là những Ä?á»?an nhạc có 
sẵn này bạn   lại có thá»? thay Ä?á»?i Ä?ược những âm
thanh của nó nhá»? kỹ thuật MIDI Ä?á»? khi   sau Ä?ó phát ra thì 
cái Ä?á»?an nhạc của bạn hòan tòan không giá»?ng ai. Thậm chí   
nếu bạn cần làm lại bản nhạc Ä?ó, bạn
cÅ©ng không thá»? làm lại giá»?ng nhÆ°   chính mình Ä?ã vừa làm 
Ä?ược.
   
  Phá»? biến bây giá»? là má»? Ä?ầu vô bài các bạn sẽ   nghe 
những âm thanh vi vu bay lượn nhÆ° á»? vÅ© trụ, rá»?i kế Ä?ó, chen 
vào là má»?t   tiếng Ä?àn piano Ä?iá»?n mà Ä?a phần
chúng ta gá»?i là Road â??lÄ?n tÄ?nâ?? má»?t vài   ná»?t trong má»?t hợp 
âm rãi nào Ä?ó. Rá»?i kế Ä?ó, bạn chế lại má»?t câu guitar nào  
 Ä?ó nghe càng quái dá»? càng hay. Chủ yếu
là bạn cÅ©ng phải có má»?t chút kỹ   thuật Ä?á»? cho tiếng 
guitar nghe có vẻ quằn quại. Càng khó nh� càng hay. B�i   
những câu hay thì thực sự khó nghĩ quá. Thiên
hạ Ä?ã xài trÆ°á»?c hết rá»?i.   Sau Ä?ó, bạn â??búaâ?? thêm má»?t 
vài tiếng trá»?ng Ä?á»? mà vào bài cho ca sÄ©   hát.
   
  Xong phần intro, bạn chá»?u khó bắt Ä?ầu phần   melody. Bạn 
ghi accord cho bản nhạc, ghi làm sao cÅ©ng Ä?ược, miá»?n sao nó phù  
 hợp v�i những gì có sẵn nhưng cũng
Ä?ừng quá xa cách vá»?i giai Ä?iá»?u của bài   hát. Sau khi Ä?ã có 
hợp âm rá»?i thì phần Ä?á»?m tá»± Ä?á»?ng của vi tính cứ thế mà  
 theo bài hát cho t�i khi nào bạn chán,
bạn tạm ngưng lại và ch�n m�t cái   loop khác.
   
  Loop là má»?t Ä?á»?an nhạc tá»?ng hợp nhiá»?u âm thanh,   nhiá»?u 
màu sắc và có chu kỳ, thư�ng thư�ng chu kỳ là 4 hoặc b�i 
sá»? của 4. Bạn   nghe thá»­ má»?t sá»? Ä?á»?an loop này
nhé.
   
  Nếu bạn ch�u khó sưu tầm và nghiên cứu các phần   m�m 
trong vi tính, các bạn có th� tạo cho mình m�t thư vi�n. Trong 
Ä?ó Ä?ầy ắp   những tÆ° liá»?u gá»?m có loop,
intro. và gá»?m có những sound Ä?ặc biá»?t. Vá»?i kỹ   thuật MIDI, 
bạn có th� biến tất cả những cái sounds này thành những cái 
  sounds của riêng bạn. Các bạn cũng
có muôn vàn những câu báo trá»?ng Ä?ã   Ä?ược ghi sẵn, bạn 
ch� vi�c lấy, gắp b� vào.
   
  Sau khi ch�n m�t cái tempo cho nó phù hợp, thí   dụ như 
những câu báo sau Ä?ây (câu báo)
   
  Ä?Æ¡n giản lắm, các bạn chá»? cần biết chÆ¡i sÆ¡ qua   piano 
hay keyboard là các bạn hoàn toàn có th� tr� thành m�t nhà 
viết hoà âm   hiá»?n Ä?ại xuất sắc rá»?i Ä?ấy.
   
  Nói chuy�n v� hoà âm thì thật là dài, nếu như   có 
những ngư�i cùng trong ngh� hoà âm mà ng�i bàn chuy�n v�i 
nhau thì tôi   nghĩ rằng nói mấy ngày cũng chưa
hết chuy�n.
   
  Riêng theo quan Ä?iá»?m của tôi thì hoà âm là làm   thế nào 
Ä?á»? cho cái phần nhạc Ä?á»?m và cái giai Ä?iá»?u nó gắn bó vá»?i 
nhau như   hình v�i bóng, như n�i v�i vung,
như hai b� phận khó có th� tách r�i. Qua   phần hoà âm, 
ngÆ°á»?i nghe há»? nhá»? mãi tá»?i giai Ä?iá»?u của bài hát. CÅ©ng nhÆ° 
khi   nghe má»?t bài hát Ä?ó, ngÆ°á»?i nghe bắt
buá»?c phải Ä?ược hoà âm Ä?úng y nhÆ° là   bài mà há»? Ä?ã nghe.
   
  Tôi thí dụ nhÆ° má»?t Ä?oạn nhạc có má»?t sức sá»?ng   mạnh 
mẽ b�n b� cho t�i bây gi� mà gi�i trẻ ai cũng thích. Tôi 
thích h�i còn   trẻ và bây gi� không còn trẻ nữa,
tôi vẫn thích. Ä?ó là bài Hotel   California của ban nhạc Eagles. 
Khi nghe ca khúc Ä?ó, tất cả má»?i ngÆ°á»?i ai   cÅ©ng thuá»?c cái 
intro, cái phần gian tấu và khó
có thá»? có má»?t hoà âm nào   khác thay thế Ä?ược bản gá»?c 
Ä?ó.
   
  Có những hoà âm cá»±c kỳ giản dá»? mà hàng mấy chục   nÄ?m 
qua hầu nhÆ° cÅ©ng không há»? thay Ä?á»?i. Thí dụ nhÆ° bài Yesterday 
của ban   nhạc the Beatles, intro Ä?Æ¡n giản
chá»? là má»?t accord rải má»?t cái và sau Ä?ó   là hát. Và khi 
hết bài thì nhạc và tiếng hát ngưng cùng m�t lúc. Hình như   
nếu thêm vào bất kỳ má»?t cái gì Ä?ó nữa,
tôi Ä?á»?u cảm thấy nó không có   duyên. Bản nhạc Ä?ó Ä?ã Ä?n 
sâu trong lòng bao nhiêu thế h�. Từ h�i tôi còn bé   cho t�i 
bây giá»?, gần hÆ¡n 40 nÄ?m qua, má»?i lần chÆ¡i
bản nhạc Ä?ó, tôi vẫn   nhá»? mãi những cái hợp âm của nó 
và hầu như không cần thêm m�t cái gì khác   ngoài phần hợp 
âm của nó, bản nhạc Ä?ã hoàn hảo.
   
  Attached Image
Paul Mauriat
   
  Các bạn trẻ nào chơi nhạc, yêu nhạc và có thích   nghiên 
cứu v� hoà âm thì tôi thành thật khuyên các bạn hãy nên tìm 
nghe nhạc   hoà tấu v�i phần hoà âm xuất
sắc của ban nhạc Paul Mauriat. �ng không ch�   là m�t bậc 
thầy v� hoà âm mà phải g�i là v� thầy của các bậc thầy. 
Vì sao   nào? Hoà âm của ông v�i m�t phong
cách thật Ä?a dạng, Ä?ầy màu sắc. Từ   những giai Ä?iá»?u 
thuần tuý cá»? Ä?iá»?n, cho tá»?i những ca khúc hiá»?n Ä?ại nhất. Qua 
  tài hoà âm của ông, hầu nhÆ° Ä?ã Ä?ược chắp
thêm Ä?ôi cánh Ä?á»? bay thật cao   hÆ¡n nữa trên bầu trá»?i nghá»? 
thuật. � bên Nhật dân c
    
---------------------------------
Don't let your dream ride pass you by.  Make it a reality with Yahoo! Autos. 

Other related posts: