[SMCC] nguoi dan ong cao nhat the gioi

Th? nam, 9/8/2007, 08:10 GMT+7

Chàng trai Ukraina do?t ngôi cao nh?t th? gi?i

M?t c?u quân nhân ngu?i Ukraina v?a du?c ghi danh vào sách Guiness v?i danh 
hi?u cao nh?t th? gi?i. Anh hon ngu?i dang gi? k? l?c 22cm.
>

T?ng th?ng Ukraina

T?ng th?ng Ukraina Victor Yushchenko và Leonid Stadnyk. ?nh: AFP.

Leonid Stadnyk, 37 tu?i ? mi?n trung Ukraina, cao 2,57m. Anh b?t d?u cao v?ng 
lên khi 14 tu?i sau m?t ca ph?u thu?t não.

Ngu?i n?m gi? ngôi này tru?c dó là Bao Xishun, Trung Qu?c, cao 2,36m.

Cha m? c?a Stadnyk ch? cao 1,73m và 1,52m, s?ng trong m?t ngôi làng nh? cách 
th? dô Kiev 209 km. H?i bé, anh cung không l?y gì làm cao l?n cho l?m.

Tuy nhiên, sau cu?c ph?u thu?t, Stadnyk b?t d?u l?n b?ng. Vào th?i di?m anh b?t 
d?u làm vi?c cho b?nh xá cách nhà 1 ti?ng di xe d?p, Stadnyk cao 2,03m.
D?n d?n, anh phát tri?n t?i m?c không th? di xe d?p, ph?i dùng t?i xe buýt. 
Cu?i cùng, anh ph?i di xe ng?a kéo vì không th? lên xe buýt du?c.

Stadnyk b? vi?c 6 nam tru?c sau khi chân c?a anh b? nh?c vì không tìm du?c giày 
v?a c?. Anh gi? cham sóc b?y gia súc c?a m? và tr?ng rau.

Th? nhung Stadnyk v?n chua ph?i là ngu?i cao nh?t th? gi?i trong l?ch s?. 
Robert Wadlow, bang Illinois, M?, cao 2,72m khi ông qua d?i nam 1940.

H.N. (theo BBC)

Name: Nguyen Hoang Bao Vu
Home: 210C Hiep Binh Chanh tenement. Thu Duc district Ho Chi Minh City Viet Nam
Home Phone: 848-726-2214
Cell-phone: 848-97-987-8854
Yahoo ID: nguyenhoangbaovu
Skype ID: nguyenhoangbaovu
Blog: 360.yahoo.com/nguyenhoangbaovu

Other related posts:

  • » [SMCC] nguoi dan ong cao nhat the gioi