mui can benh nhan the ki


E5:13, 13/06/2006

Thụy Miên

 

Bá»?nh AIDS Ä?ang là ná»?i ám ảnh của toàn nhân loại. Ảnh: Wendell 
Phillips

 

Mặc dù y há»?c Ä?ã có những thành tá»±u phát triá»?n vượt bậc 
nhưng vẫn có m�t s� loại b�nh khiến gi�i y khoa bó tay. Sau 
Ä?ây là má»?t sá»? cÄ?n bá»?nh bí ẩn nhất thế giá»?i hiá»?n Ä?ại.

 

1. CÄ?n bá»?nh bí hiá»?m Ä?ầu tiên có thá»? ká»? Ä?ến là bá»?nh 
Morgellon vừa má»?i tái xuất hiá»?n gần Ä?ây. NgÆ°á»?i bá»?nh than 
phi�n v� cảm giác có con gì bò dư�i da và những sợi cơ 
th�t nh� kỳ lạ nhô ra từ mi�ng các vết thương. M�t s� 
chuyên gia y khoa cho rằng cÄ?n bá»?nh này chá»? là sản phẩm của 
chứng ảo giác. 

2. H�i chứng m�t m�i kinh niên lại là m�t trong những dạng 
b�nh MUPS, tức các tri�u chứng v� th� chất không th� giải 
thích Ä?ược vá»? mặt y há»?c. Những ngÆ°á»?i mắc bá»?nh này 
thư�ng phải nằm li�t giư�ng nhi�u ngày. 

3. Creutzfeldt-Jakob hay còn có tên g�i thông dụng hơn là b�nh bò 
Ä?iên, là má»?t trong những bí ẩn chÆ°a Ä?ược khám phá của giá»?i 
khoa há»?c. Lý do là cÄ?n bá»?nh này không do vi-rút, vi khuẩn hay vi 
sinh vật gây ra. Các bác sĩ vẫn chưa phát hi�n nguyên nhân gây 
bá»?nh và chÆ°a có cách chữa cho cÄ?n bá»?nh này. Bá»?nh lây lan khi Ä?n 
th�t bò nhi�m b�nh. 

4. Bá»?nh tâm thần phân liá»?t Ä?ược giá»?i chuyên gia xem là má»?t 
trong những bài toán hóc búa nhất trong dạng b�nh r�i loạn 
thần kinh. Những tri�u chứng rất khác nhau � từng b�nh nhân, 
bao g�m chứng ảo giác, những l�i nói lung tung không có h� 
th�ng, không phù hợp v�i hoàn cảnh, cảm xúc nghèo nàn. Tính 
tình thay Ä?á»?i và có thái Ä?á»? chá»?ng xã há»?i có thá»? là dấu 
hi�u mắc b�nh tâm thần phân li�t.

5. B�nh r�i loạn tự mi�n là dạng b�nh mà h� mi�n d�ch xem 
các cơ quan của cơ th� như là kẻ thù và tấn công những cơ 
quan này. B�nh Lupus là m�t dạng b�nh k� trên. Rất nhi�u 
ngư�i mắc b�nh Lupus b� chứng viêm kh�p. 

6. Những ngư�i b� mắc chứng b�nh Pica luôn b� thôi thúc b�i 
chứng thèm Ä?n những thứ không những không mang lại tí chất 
dinh dưỡng nào mà còn có hại cho sức khá»?e nhÆ° Ä?ất, giấy, 
há»? và keo. Mặc dù các bác sÄ© cho rằng cÄ?n bá»?nh này có liên 
quan Ä?ến sá»± thiếu chất khoáng trong cÆ¡ thá»? bá»?nh nhân, nhÆ°ng 
các chuyên gia y tế vẫn chưa tìm ra nguyên nhân chính xác của 
bá»?nh Pica cÅ©ng nhÆ° không tìm ra cách chữa cÄ?n bá»?nh kỳ quặc 
trên. 

7. Ä?ược phát hiá»?n tại Ä?ông Nam Ã? vào nÄ?m 2003, cúm gia cầm 
giá»? Ä?ây Ä?ã trá»? thành ná»?i sợ hãi của nhiá»?u quá»?c gia trên 
thế gi�i vì ngư�i ta vẫn chưa tìm ra cách chữa tr� và phòng 
ch�ng hi�u quả. Tỷ l� tử vong chiếm khoảng 50% s� ngư�i 
mắc b�nh và hầu hết các trư�ng hợp lây nhi�m là do ngư�i 
b�nh tiếp xúc trực tiếp v�i gia cầm nhi�m b�nh. Gi�i y khoa 
lo ngại vi-rút H5N1 biến thá»? Ä?á»? lây từ ngÆ°á»?i sang ngÆ°á»?i.

8. Bên cạnh các "Ä?ại gia" khác, viá»?c xuất hiá»?n má»?t loại 
b�nh thu�c hàng "lính lác" như b�nh cảm thông thư�ng có th� 
làm nhi�u ngư�i rất ngạc nhiên. Thế nhưng, ngay cả khi � Mỹ 
có khoảng 1 tá»? ca bá»?nh cảm má»?i nÄ?m, bác sÄ© vẫn còn rất mÆ¡ 
há»? vá»? cÄ?n bá»?nh gây sá»? mÅ©i, ho và á»?n lạnh này. Nguyên nhân 
gây bá»?nh có thá»? liá»?t kê Ä?ến khoảng vài trÄ?m. 

9. B�nh Alzheimer là m�t loại b�nh không th� nhầm lẫn v�i 
thói hay quên, vá»?n xảy ra cho hầu hết dân cÆ° trên trái Ä?ất 
má»?i nÄ?m. Alzheimer là sá»± rá»?i loạn thoái hóa não mà không 
ngư�i b�nh nào gi�ng ngư�i nào. Nguyên nhân gây b�nh vẫn 
chÆ°a rõ và không thá»? Ä?iá»?u trá»? má»?t cách hiá»?u quả.

10. Ä?ã 1/4 thế ká»· trôi qua ká»? từ khi ca nhiá»?m HIV Ä?ầu tiên 
xuất hiá»?n trên thế giá»?i nhÆ°ng cho Ä?ến nay con ngÆ°á»?i vẫn bó 
tay. HIV/AIDS vẫn nằm trong top 10 sát thủ Ä?á»?i vá»?i con ngÆ°á»?i, 
Ä?ặc biá»?t tại những nÆ°á»?c Ä?ang phát triá»?n. 

(Livescience)

T.M


 __________________________________________________
Do You Yahoo!?
Tired of spam?  Yahoo! Mail has the best spam protection around 
http://mail.yahoo.com 

Other related posts:

  • » mui can benh nhan the ki