[SMCC] Re: modify

nó sẽ là
jaws9 /default
Trước khi trả lời chú, cháu đã gõ vào run để kiểm tra. Bay giờ cháu copy nó 
lại đó. Với Jaws 9.00 thì chú cũng có thể gõ là
jaws90 /default
cũng được. Chú có thể xem thêm trong tài liệu có săn của Jaws ở phần help 
hay What's new gì đó
Đặng Mạnh Cường
----- Original Message ----- 
From: Tran Ba Thien
To: smcc@xxxxxxxxxxxxx
Sent: Monday, June 09, 2008 5:47 PM
Subject: [SMCC] Re: modify


hi Cường

cám ơn lời hướng dẫn của Cường. Nhưng sao chú vẫn không làm được, cường có 
thể viết chính xác cái cú pháp chỗ này xem. Ví dụ nếu chú đang dùng jaws 9.0 
thì cú pháp sẽ như thế nào?

cám ơn nhiều
Tran Ba Thien
tranbathien@xxxxxxxxx

 ----- Original Message ----- 
 From: Dang Manh Cuong
 To: smcc@xxxxxxxxxxxxx
 Sent: Monday, June 09, 2008 5:30 PM
 Subject: [SMCC] Re: modify


 Nếu chú chỉ muốn xoá các script trong settings thì chú có thể lên run rồi 
gõ:
 jawsX /default
 với x là số tương ứng với phiên bản jaws đang chạy trên máy. Cháu nghĩ 
nghĩ rằng cách này có thể hạn chế việc repair Jaws mỗi lần setup một cái 
script nào đó có liên quan tới tập tin default.jss mà lỡ làm hư. Bà con ta 
có ai bị trường hợp trên, từ Jaws 8 trở lên có thể nhấn Windows+Insert+f4, 
sau đó làm như em nói rồi xoá các script trong thư mục enu đi là xong
 ----- Original Message ----- 
 From: Le Van Mai
 To: smcc@xxxxxxxxxxxxx
 Sent: Monday, June 09, 2008 4:43 PM
 Subject: [SMCC] Re: modify


 Chạy lại trình setup tương ứng . Chọn modify hay repair gì đó tùy ý .
  ----- Original Message ----- 
  From: Tran Ba Thien
  To: smcc@xxxxxxxxxxxxx
  Sent: Monday, June 09, 2008 3:59 PM
  Subject: [SMCC] modify


  hi các bạn,

  cái jaws 8.0 trở đi có một số thay đổi về cách điều chỉnh lại jaws. Ai 
biết xin hướng dẫn dùm tôi làm cách nào để modify hay repair lại cái jaws 
mình đang dùng để có thể xóa tất cả những cái script mình đã tạo trước đây 
trên phiên bản đang dùng. Cám ơn rất nhiều
  Tran Ba Thien
  tranbathien@xxxxxxxxx

Other related posts: