[SMCC] Re: modify

gõ JawsX /default nghĩa là chạy Jaws với các thông số mạc định của nhà sản 
xuất
----- Original Message ----- 
From: Dang Manh Cuong
To: smcc@xxxxxxxxxxxxx
Sent: Monday, June 09, 2008 5:30 PM
Subject: Re: [SMCC] Re: modify


Nếu chú chỉ muốn xoá các script trong settings thì chú có thể lên run rồi 
gõ:
jawsX /default
với x là số tương ứng với phiên bản jaws đang chạy trên máy. Cháu nghĩ nghĩ 
rằng cách này có thể hạn chế việc repair Jaws mỗi lần setup một cái script 
nào đó có liên quan tới tập tin default.jss mà lỡ làm hư. Bà con ta có ai bị 
trường hợp trên, từ Jaws 8 trở lên có thể nhấn Windows+Insert+f4, sau đó làm 
như em nói rồi xoá các script trong thư mục enu đi là xong
----- Original Message ----- 
From: Le Van Mai
To: smcc@xxxxxxxxxxxxx
Sent: Monday, June 09, 2008 4:43 PM
Subject: [SMCC] Re: modify


Chạy lại trình setup tương ứng . Chọn modify hay repair gì đó tùy ý .
  ----- Original Message ----- 
  From: Tran Ba Thien
  To: smcc@xxxxxxxxxxxxx
  Sent: Monday, June 09, 2008 3:59 PM
  Subject: [SMCC] modify


  hi các bạn,

  cái jaws 8.0 trở đi có một số thay đổi về cách điều chỉnh lại jaws. Ai 
biết xin hướng dẫn dùm tôi làm cách nào để modify hay repair lại cái jaws 
mình đang dùng để có thể xóa tất cả những cái script mình đã tạo trước đây 
trên phiên bản đang dùng. Cám ơn rất nhiều
  Tran Ba Thien
  tranbathien@xxxxxxxxx

Other related posts: