[SMCC] Re: modify

Xin nhà mình tư vấn giúp :
Nếu vào thư mục enu và xóa tất cả các file trong đó rồi cài lại script thì có 
được không?
NguyenAnhHung
Hung.wto@xxxxxxxxx
Skype : NguyenAnhHung1979
 ----- Original Message ----- 
 From: Tran Ba Thien 
 To: smcc@xxxxxxxxxxxxx 
 Sent: Monday, June 09, 2008 7:23 PM
 Subject: [SMCC] Re: modify


 Hi Cường,

 vì lười học cái script mà thôi. Tuần rồi mất hơn 10 bửa để đọc hết bộ sách 
dạy script của jaws 9. Các thao tác cường hướng dẫn đều đã đọc qua rồi. Tại vì 
làm ra nhiều cái script lẩm cẩm nên muốn xóa hết bàn cờ chơi lại từ đầu cho vui 
mà thôi
 Mến
 Tran Ba Thien
 tranbathien@xxxxxxxxx

  ----- Original Message ----- 
  From: Dang Manh Cuong 
  To: smcc@xxxxxxxxxxxxx 
  Sent: Monday, June 09, 2008 6:52 PM
  Subject: [SMCC] Re: modify


  Ôi chết cháu
  Cháu đã nói không rõ ràng. Nếu chú muốn xoá các script có liên quan tới 
script default thì có vài chiêu sau
  1. Vào Script manager (Insert+0) rồi ctrl+shift+d để load tập tin 
default.jss
  2. Tìm và xoá các đoạn mã mà ta đã gán vào. Với các đoạn mã bắt đầu bằng 
lệnh use như
  use "skypewatch.jsb"
  để tích hợp tập tin *.jsb của một ứng dụng khác vào default, ta chỉ cần 
chọn dòng đó và xoá là xong
  Với những đoạn mã là script như 
  Script ClickHelpBalloon ()

  EndScript

  chú có thể nhấn ctrl+l để hiện danh sách các script hiện có trong default 
rồi nhấn chữ cái đều của script đó. Ví dụ như 

  Script ClickHelpBalloon () sẽ bắt đầu bằng chữ c

  Nhấn Enter để đến script đó

  Ctrl+r để chọn script đó rồi ctrl+del để remove script

  Xong đâu đó, nhấn ctrl+s để lưu lại thay đổi và recompile. Chú chỉ thành 
công khi nghe jaws nói "compile complete"

  Chiêu thứ hai dễ hơn một tí là xoá tất cả các tập tin default (trừ tập tin 
default.jcf) trong thư mục enu của người dùng. Sau đó tiến hành cài lại các 
script có dính dáng đến default như script tiếng việt chẳng hạn

  việc dùng Windows+insert+f4 là để tắt Jaws khi nó bị treo (jaws nói unown 
function... ). Lúc đó ta không thực hiện được bất cứ thao tác gì thì mới phải 
dùng nó để tắt Jaws rồi chạy jaws theo cú phap ở trên chứ không xoá các script 
hiện có của ta. Cháu lấy ví dụ:

  khi Add một đoạn mã để tích hợp một script khác vào default.jss, chú có thể 
gõ sai hoặc thiếu. Sau khi lưu và biên soạn lại, Jaws sẽ báo lỗi và lu1c đó chú 
không làm được gì với Jaws cả. Lúc này thì tác dụng của Windows+insert+f4 sẽ 
được phát huy. Chú có thể tự phá hỏng script của Jaws trên máy mình để kiểm 
chứng vì đằng nào thì chú cũng muốn modify nó mà.

  HI vọng là lần này cháu nói d9u1nf điều chú cần. Cảm ơn chú đã đọc mail

Other related posts: