[SMCC] Re: lich su ra doi bai Moonlight Sonata

có lẽ ý kiến của anh Thiện đúng hơn vì bài xô xát ánh trăng ra đời sau khi ông 
nhạc sĩ bị điếc có lẽ là trong khi quần nhau ổng bị đập đầu xuống đất hay bị 
táng lủng màn nhỉ cũng nên.
 ----- Original Message ----- 
 From: Tran Ba Thien 
 To: smcc@xxxxxxxxxxxxx 
 Sent: Tuesday, October 21, 2008 6:18 PM
 Subject: [SMCC] Re: lich su ra doi bai Moonlight Sonata


 bậy bạ, 2 thằng cha ôm nhau vật lộn dành gái và rốt cuộc chàng nhạc sĩ của 
chúng ta thua cuộc... từ đó có bài xô xát ánh trăng
 Tran Ba Thien
 tranbathien@xxxxxxxxx

  ----- Original Message ----- 
  From: Nguyen Hoang Bao Vu 
  To: smcc@xxxxxxxxxxxxx 
  Sent: Tuesday, October 21, 2008 6:11 PM
  Subject: [SMCC] lich su ra doi bai Moonlight Sonata


  Beethoven nhà soạn nhạc thiên tài người Đức đem lòng yêu nữ bá tước xinh 
đẹp 17 tuổi Giulietta Guicciardi. Một buổi tối đêm trăng
  ông xách xô ra hồ Lucerne lấy nước thì chợt nhìn thấy Giulietta đang quấn 
quýt bên cạnh một chàng trai 
  trẻ. Beethoven đã giận dữ đập nát cái xô. Đó là hoàn cảnh ra đời của bản 
nhạc nổi tiếng “Xô nát ánh trăng” (Moonlight Sonata) 

Other related posts: