[SMCC] Re: hu hu hu

Vũ Xem lại coi , bên nầy chú vô không trở ngại gì hết 
 ----- Original Message ----- 
 From: Nguyen Hoang Bao Vu 
 To: smcc@xxxxxxxxxxxxx 
 Sent: Friday, May 22, 2009 4:08 PM
 Subject: [SMCC] Re: hu hu hu


 để coi lát nữa hay mai báo tuổi trẻ viết gì về sự cố này
  ----- Original Message ----- 
  From: Tran Ba Thien 
  To: smcc@xxxxxxxxxxxxx 
  Sent: Friday, May 22, 2009 4:07 PM
  Subject: [SMCC] Re: hu hu hu


  lâu lâu phải cho nó đi nhậu một bửa chứ...
  thằng Google cũng lâu lâu xỉn một bửa mà 
  Tran Ba Thien
  tranbathien@xxxxxxxxx

   ----- Original Message ----- 
   From: Nguyen Hoang Bao Vu 
   To: smcc@xxxxxxxxxxxxx 
   Sent: Friday, May 22, 2009 4:03 PM
   Subject: [SMCC] hu hu hu


   khóc cho báo tuổi trẻ đã die rồi.
   vô nãy giờ mà vẫn không được.
   www.tuoitre.com.vn

Other related posts: