[SMCC] hoi ve IDM

Nhà mình cho em hỏi chút về IDM hen!
em đang dùng phiên bản 5.14. Khi down các file lại không vào các thư mục đã quy 
định trong mục download mà lại nằm ngang cấp với các thư mục đó. em có mò mẫm 
mãi mà không sao cho nó nghe lời được.
hồi xửa hồi xưa nó có bị bệnh này đâu? các phiên bản cao hơn như 5.18 hay 6 thì 
không sao. nhưng lại gặp nhược điểm là nó không tự động download.
ai có cao kiến gì xin chỉ em với nhé!
đoàn đức đan
doanducdan1983@xxxxxxxxx
Di động: 0912911034
Cố định: 0366500499
Skype name: doanducdan1983
Yahoo ID: doanducdan1983

Other related posts: