[SMCC] Re: hoa dep cham pa

hi Đan,

chú còn giữ bài đó trong bụng nè, gọi di động cho chú chú sẽ hát tặng bài ấy 
nghe đỡ vã hé hé hé
Tran Ba Thien
tranbathien@xxxxxxxxx

 ----- Original Message ----- 
 From: Doan Duc Dan 
 To: smcc@xxxxxxxxxxxxx 
 Sent: Tuesday, July 22, 2008 7:57 PM
 Subject: [SMCC] hoa dep cham pa


 nhà mình còn ai giữ bài Hoa đẹp chăm pa không ? cho em xin với.
 Em cảm ơn nhiều!
 Name: Doan Duc Dan
 Email: doanducdan1983@xxxxxxxxx
 Mobile: 0977984977
 Skype name: doanducdan
 Yahoo ID: love_music_83

Other related posts: