[SMCC] hiep dam tre 10 tuoi

Ch? nh?t, 10/6/2007, 10:13 GMT+7

B?n d? in
G?i cho b?n bè

M?t cán b? co quan t?nh ?y hi?p bé gái 10 tu?i

Ông Nguy?n H?ng Hòa, công tác t?i phòng ngân sách t?nh ?y Bình Duong, th?a nh?n 
dã hi?p dâm m?t bé gái 10 tu?i khi cháu bé qua nhà ông này choi.

Chi?u 9/6, ông Mai Th? Trung, Bí thu T?nh ?y Bình Duong cho bi?t, dã ch? d?o co 
quan ch?c nang làm rõ v? hi?p dâm bé gái 10 tu?i.

Ông Trung cho bi?t, th? ph?m dã th?a nh?n nh?ng hành vi vi ph?m.

S? vi?c x?y ra trua 5/6, khi cháu Thu qua nhà ông Hòa choi vào lúc ông này ? 
nhà m?t mình. Ông Hòa dã cu?ng dâm cháu bé.

Khi cháu Thu v? nhà dã khóc và k? l?i toàn b? s? vi?c v?i m?. T?i 9/6, t?i B?nh 
vi?n ph? s?n - nhi bán công Bình Duong, m? cháu Thu cho bi?t: "Con tôi dã
ng?t x?u nhi?u l?n".

Co quan công an dang ti?p t?c di?u tra s? vi?c.

* Tên n?n nhân dã du?c thay d?i

(Theo Tu?i Tr?)
Name: Nguyen Hoang Bao Vu
Home: 210C Hiep Binh Chanh tenement. Thu Duc district Ho Chi Minh City Viet Nam
Home Phone: 7262214
Cell-phone: 0979878854
Yahoo ID: nguyenhoangbaovu
Skype ID: nguyenhoangbaovu
Blog: 360.yahoo.com/nguyenhoangbaovu

Other related posts:

  • » [SMCC] hiep dam tre 10 tuoi