[SMCC] Re: [ hi hC] Re: hom nay la ngay gi?

Nào anh thiện, lấy xà bông thơm với nước sạch mà rửa giải đi thôi.
----- Original Message ----- From: "Nguyen Hoang Bao Vu" <nguyenhoangbaovu@xxxxxx>
To: <smcc@xxxxxxxxxxxxx>
Sent: Thursday, April 19, 2007 7:49 PM
Subject: [SMCC] Re: [ hi hC] Re: hom nay la ngay gi?


ai được giải thì tự giác (rửa) đi nhé. chớ để bị khung bố rồi mắt công lại bỏ tiền ra để sửa nhà đó.
nhà mới sửa chưa đầy năm mà.
----- Original Message ----- From: "doan duc dan" <danvtk33@xxxxxxxxx>
To: <smcc@xxxxxxxxxxxxx>
Sent: Thursday, April 19, 2007 7:21 PM
Subject: [SMCC] Re: [ hi hC] Re: hom nay la ngay gi?


Ai duoc giai gi vay? co phai la Gia lang Thien khong?

On 4/19/07, Nguyen Hoang Bao Vu <nguyenhoangbaovu@xxxxxx> wrote:
a lô!
có người lãnh giải nhiều tiền rửa đi
 ----- Original Message -----
 From: Tran Ba Thien
To: smcc@xxxxxxxxxxxxx ; thang nguyen ; Nguyenhoangbaovu ; Nguyen Thanh
Phuoc ; Hoang Nhan ; ho thanh
 Sent: Thursday, April 19, 2007 5:09 PM
 Subject: [SMCC] Re: [ hi hC] Re: hom nay la ngay gi?


 Hi bà con khuyết tật,

xin thông báo với bà con một tin rất vĩ đại liên can dây mơ rễ má đến cái ngày thứ sáu 13 và người khuyết tật. Đấy chính là thứ sáu 13/4/2007 đúng cái ngày mà Bảo vũ cung cấp một số thông tin chung quanh ngày thứ sáu 13, chính phủ Việt nam đã chính thức ký vào công ước về người Khuyết tật của Liên Hiệp
quốc,

 tôi không tin thứ 6 13 nên tôi vẫn tin rằng đây là một tin rất vui cho
chúng ta những người khuyết tật đang phấn đấu xây dựng một xã hội không rào
cản và vì quyền của nkt
 Tran Ba Thien
 tranbathien@xxxxxxxxx
  ----- Original Message -----
  From: Nguyen Khanh Quoc
To: smcc@xxxxxxxxxxxxx ; thang nguyen ; Nguyenhoangbaovu ; Nguyen Thanh
Phuoc ; Hoang Nhan ; ho thanh
  Sent: Friday, April 13, 2007 7:56 PM
  Subject: [SMCC] Re: [ hi hC] Re: hom nay la ngay gi?


âần đầu tiên mình gặp nhau có lẽ cũng là ngày 13 thật nhưng ngày 13 đó
lại là chủ nhật.
   ----- Original Message -----
   From: Tran Ba Thien
   To: smcc@xxxxxxxxxxxxx ; thang nguyen ; Nguyenhoangbaovu ; Nguyen
Thanh Phuoc ; Hoang Nhan ; ho thanh
   Sent: Saturday, April 14, 2007 3:53 AM
   Subject: [SMCC] Re: [ hi hC] Re: hom nay la ngay gi?


   Hi,

Nhớ rõ ràng là thứ sáu ngày 13 năm 1997 hay 1998 là lần đầu tiên gặp
Khánh Quốc, xui tận mạng đến giờ chưa hết hu hu hu hu
   Tran Ba Thien
   tranbathien@xxxxxxxxx
    ----- Original Message -----
    From: Nguyen Khanh Quoc
To: smcc@xxxxxxxxxxxxx ; thang nguyen ; Nguyenhoangbaovu ; Nguyen
Thanh Phuoc ; Hoang Nhan ; ho thanh
    Sent: Friday, April 13, 2007 8:19 AM
    Subject: [SMCC] Re: hom nay la ngay gi?


    Vậy mấy năm trước vào ngày thứ 6 13 này có ai gặp trúc trắc trục
trặc gì cũng hãy kể cho anh em bè bạn gần xa cùng biết với.


------------------------------------------------------------------------
    Ahhh...imagining that irresistible "new car" smell?
    Check out new cars at Yahoo! Autos.
NhٞƠz'Hx%ljeǧu隊[hg~+-bj{.n+#
f)+-o+ا隊[hgz_祊l0l&ފ{ay+-~'w*.˛mX칻&~&Hx%[ǧv)zf,+zyb( "rz)n7bجځ[6znp^jǜ'$)iah +a0+^ ------------------------------------------------
- To post messages on SMCC mailing list, simply send email to
smcc@xxxxxxxxxxxxxx

- You can subscribe to SMCC mailing list by sending email to
smcc-request@xxxxxxxxxxxxx
with 'subscribe' in the Subject field with your subscriber list.

- You can unsubscribe from SMCC mailing list by sending email to
smcc-request@xxxxxxxxxxxxx
with 'unsubscribe' in the Subject field

This list is managed by Dang Hoai Phuc
Please click this link
http://dhp.p9.org.uk
to visit his own website! ------------------------------------------------
- To post messages on SMCC mailing list, simply send email to
smcc@xxxxxxxxxxxxxx

- You can subscribe to SMCC mailing list by sending email to
smcc-request@xxxxxxxxxxxxx
with 'subscribe' in the Subject field with your subscriber list.

- You can unsubscribe from SMCC mailing list by sending email to
smcc-request@xxxxxxxxxxxxx
with 'unsubscribe' in the Subject field

This list is managed by Dang Hoai Phuc
Please click this link
http://dhp.p9.org.uk
to visit his own website!

Other related posts: