[SMCC] Re: happy birthday

Cám ơn Thầy Bá Thiện.
Hẹn bữa khác gặp nhau, hôm qua bận quá.

Mến,
Phong


  ----- Original Message ----- 
  From: Tran Ba Thien 
  To: smcc@xxxxxxxxxxxxx 
  Sent: Wednesday, March 30, 2011 11:38 PM
  Subject: [SMCC] happy birthday 


  happy birthday thầy Phong nhé...

  mời lơi 1 tiếng bằng điện thoại đi... chiều thứ 5 mình sẽ chạy sang liền 
hehehe
  Trần Bá Thiện

  tranbathien@xxxxxxxxx

Other related posts: