[SMCC] giai bong da ngoai hang anh

Gi?i bóng dá ngo?i h?ng Anh (
ti?ng Anh:
The Football Association Premier League), có tên chính th?c là Barclays English 
Premier League, là gi?i d?u cao nh?t c?a các câu l?c b?
bóng dá
Anh.
L?n d?u tiên du?c t? ch?c vào nam
1888
v?i tên g?i Gi?i bóng dá h?ng nh?t Anh (Football League First Division) và d?i 
do?t gi?i vô d?ch d?u tiên là câu l?c b?
Preston North End.
D?n nam
1992,
gi?i du?c d?i tên nhu hi?n nay. Câu l?c b? nhi?u l?n do?t ch?c vô d?ch nh?t là
Liverpool,
v?i 18 l?n.

 Gi?i h?ng nh?t (
1889-
1992)

 =
List of 49 items nesting level 1
. 1889 -
Preston North End
. 1890 -
Preston North End
. 1891 -
Everton
. 1892 -
Sunderland
. 1893 -
Sunderland
. 1894 -
Aston Villa
. 1895 -
Sunderland
. 1896 -
Aston Villa
. 1897 -
Aston Villa
. 1898 -
Sheffield United
. 1899 -
Aston Villa
. 1900 -
Aston Villa
. 1901 -
Liverpool
. 1902 -
Sunderland
. 1903 -
Sheffield Wednesday
. 1904 -
Sheffield Wednesday
. 1905 -
Newcastle United
. 1906 -
Liverpool
. 1907 -
Newcastle United
. 1908 -
Manchester United
. 1909 -
Newcastle United
. 1910 -
Aston Villa
. 1911 -
Manchester United
. 1912 -
Blackburn Rovers
. 1913 -
Sunderland
. 1914 -
Blackburn Rovers
. 1915 -
Everton
. 1916-
1919 -
chi?n tranh th? gi?i l?n th? nh?t
. 1920 -
West Bromwich Albion
. 1921 -
Burnley
. 1922 -
Liverpool
. 1923 -
Liverpool
. 1924 -
Huddersfield Town
. 1925 -
Huddersfield Town
. 1926 -
Huddersfield Town
. 1927 -
Newcastle United
. 1928 -
Everton
. 1929 -
Sheffield Wednesday
. 1930 -
Sheffield Wednesday
. 1931 -
Arsenal
. 1932 -
Everton
. 1933 -
Arsenal
. 1934 -
Arsenal
. 1935 -
Arsenal
. 1936 -
Sunderland
. 1937 -
Manchester City
. 1938 -
Arsenal
. 1939 -
Everton
. 1940-
1946 -
chi?n tranh th? gi?i l?n th? hai
list end nesting level 1

 =
List of 46 items nesting level 1
. 1947 -
Liverpool
. 1948 -
Arsenal
. 1949 -
Portsmouth
. 1950 -
Portsmouth
. 1951 -
Tottenham Hotspur
. 1952 -
Manchester United
. 1953 -
Arsenal
. 1954 -
Wolverhampton Wanderers
. 1955 -
Chelsea
. 1956 -
Manchester United
. 1957 -
Manchester United
. 1958 -
Wolverhampton Wanderers
. 1959 -
Wolverhampton Wanderers
. 1960 -
Burnley
. 1961 -
Tottenham Hotspur
. 1962 -
Ipswich Town
. 1963 -
Everton
. 1964 -
Liverpool
. 1965 -
Manchester United
. 1966 -
Liverpool
. 1967 -
Manchester United
. 1968 -
Manchester City
. 1969 -
Leeds United
. 1970 -
Everton
. 1971 -
Arsenal
. 1972 -
Derby County
. 1973 -
Liverpool
. 1974 -
Leeds United
. 1975 -
Derby County
. 1976 -
Liverpool
. 1977 -
Liverpool
. 1978 -
Nottingham Forest
. 1979 -
Liverpool
. 1980 -
Liverpool
. 1981 -
Aston Villa
. 1982 -
Liverpool
. 1983 -
Liverpool
. 1984 -
Liverpool
. 1985 -
Everton
. 1986 -
Liverpool
. 1987 -
Everton
. 1988 -
Liverpool
. 1989 -
Arsenal
. 1990 -
Liverpool
. 1991 -
Arsenal
. 1992 -
Leeds United
list end nesting level 1

 Gi?i ngo?i h?ng (
1993-
nay)

 =
List of 7 items nesting level 1
. 1993 -
Manchester United
. 1994 -
Manchester United
. 1995 -
Blackburn Rovers
. 1996 -
Manchester United
. 1997 -
Manchester United
. 1998 -
Arsenal
. 1999 -
Manchester United
list end nesting level 1

 =
List of 7 items nesting level 1
. 2000 -
Manchester United
. 2001 -
Manchester United
. 2002 -
Arsenal
. 2003 -
Manchester United
. 2004 -
Arsenal
. 2005 -
Chelsea
. 2006
-
Chelsea
list end nesting level 1

 T?ng s? l?n vô d?ch
List of 11 items (contains 1 nested list)
. 18 l?n:
Liverpool
. 15 l?n:
Manchester United
. 13 l?n:
Arsenal
. 9 l?n:
Everton
. 7 l?n:
Aston Villa
. 6 l?n:
Sunderland
. 4 l?n:
Newcastle United,
Sheffield Wednesday
. 3 l?n:
Huddersfield Town,
Wolverhampton Wanderers,
Leeds United,
Blackburn Rovers,
Chelsea
. 2 l?n:
Preston North End,
Portsmouth,
Burnley,
Tottenham Hotspur,
Manchester City,
Derby County
. 1 l?n:
Sheffield United,
West Bromwich Albion,
Ipswich Town,
Nottingham Forest
. 3 l?n li?n nhau:
List of 4 items nesting level 1
. Huddersfield Town:
1924, 1925 & 1926
. Arsenal:
1933, 1934 & 1935
. Liverpool:
1982, 1983 & 1984
. Manchester United:
1999, 2000 & 2001
list end nesting level 1
list end

 Nh?ng tr?n d?u có t? s? chênh l?ch nh?t

Table with 5 columns and 8 rows
Ngày
Tr?n
T? s?
4 tháng 3,
1995
Manchester United
-
Ipswich Town
9-0
19 tháng 9,
1999
Newcastle United
-
Sheffield Wednesday
8-0
6 tháng 2,
1999
Nottingham Forest
-
Manchester United
1-8
18 tháng 1,
1995
Blackburn Rovers
-
Nottingham Forest
7-0
25 tháng 11,
1997
Manchester United
-
Barnsley
7-0
11 tháng 5,
2005
Arsenal
-
Everton
7-0
14 tháng 1,
2006
Arsenal
-
Middlesbrough
7-0
table end

Các câu l?c b? bóng dá Anh
mùa bóng 2006-2007
Arsenal |
Aston Villa |
Blackburn Rovers |
Bolton Wanderers |
Charlton Athletic |
Chelsea |
Everton |

Fulham |
Liverpool |
Manchester City |
Manchester United |
Middlesbrough |
Newcastle United |

Portsmouth |
Reading |
Sheffield United |
Tottenham Hotspur |
Watford |
West Ham United |
Wigan Athletic
s?a
Bóng dá Anh
Hi?p h?i bóng dá Anh
(FA) -
D?i tuy?n Anh
Gi?i ngo?i h?ng -
Gi?i h?ng nh?t -
Cúp FA -
Cúp Liên doàn -
Siêu cúp

Gi?i vô d?ch
bóng dá
các qu?c gia

Anh |
Argentina |
B? Dào Nha |
Brasil |
D?c |
Hà Lan |
Hàn Qu?c |
Na Uy |

Nga |
Nh?t B?n |
Pháp |
Scotland |
Tây Ban Nha |
Trung Qu?c |
Vi?t Nam |
Ý |
thêmName: Nguyen Hoang Bao Vu
Home: 210C Hiep Binh Chanh tenement. Thu Duc district Ho Chi Minh City Viet Nam

Home Phone: 7262214
Cell-phone: 0989350014
Yahoo ID: nguyenhoangbaovu
MSN ID: nguyenhoangbaovu
Skype ID: nguyenhoangbaovu
Blog: 360.yahoo.com/nguyenhoangbaovu

Other related posts:

  • » [SMCC] giai bong da ngoai hang anh