[SMCC] Re: excel

neu anh muon dem so o co du lieu khong can biet la du lieu chu hay so thi anh 
dung ham countA
nguyen minh dat
email1 minhdat.net@xxxxxxxxx
email2 nguyenminhdat01@xxxxxxxxxxx
yahoo ID minhdat.vn122
skype ID minhdat.vn
blog http://minhdat-nmd.blogspot.com/
 ----- Original Message ----- 
 From: Dang Manh Cuong 
 To: smcc@xxxxxxxxxxxxx 
 Sent: Tuesday, March 22, 2011 9:46 AM
 Subject: [SMCC] Re: excel


 Thầy và mọi người ơi có hàm nào để thống kê theo kiểu dưới đây không:
 bảng thống kê là danh sách khoảng vài chục hộ dân
 Số liệu cần thống kê là hộ dân có sử dụng điện thoại. Tức là trong cột điện 
thoại có thể ghi giá trị là có hoặc ghi giá trị là số điện thoại của hộ dân đó
 Yêu cầu: đếm và lấy ra số ô có dữ liệu (tức là ô nói về người có sử dụng điện 
thoại).
 Con phải hỏi cái này là vì nghĩ tới một tình huống mà dữ liệu không đồng nhất 
về mặt nội dung. Nếu dùng countIf thì chỉ lấy được những ô có nội dung giống 
nhau
 Cảm ơn thầy và mọi người
 ________________
 Dang Manh Cuong
 Course: Psychology of education
 Department: HCMC University of Pedagogy
 280 An Duong vuong, ward 4, district 5, HCMC Vietnam
 Home: 555/2B Tan Dong Hiep, Di An, Binh Duong
 Home - phone: +84 650-3742-067
 Mobile: +84 902-572-300
 E-mail: dangmanhcuong@xxxxxxxxx 
 Yahoo ID: manhcuong0312
 Skype name: dangmanhcuong
 Blog: http://vn.myblog.yahoo.com/manhcuong0312
 Website: http://ngoisaodanduong.com
 http://www.saomaicenter.org 

  

  ----- Original Message ----- 
  From: Tran Ba Thien 
  To: smcc@xxxxxxxxxxxxx 
  Sent: Friday, March 18, 2011 1:56 PM
  Subject: [SMCC] Re: excel


  hi Cường,

  khi làm các thống kê nhân khẩu thường ta phải tính số nam và số nữ trong 
danh sách... vụ này dùng hàm COUNTIF của excel rất có lý nhé...

  Ví dụ cột ghi giới tính là h và các giá trị nam hoặc nữ xuất hiện từ h5 đến 
h40... Giờ ta cần tính xem có bao nhiêu nam bao nhiêu nữ. Giá trị sẽ xuất hiện 
tai c 43 c44 chẳng hạn...

  Cách giải quyết:

  tại b43 ghi vào Nam
  B44: nữ
  c43 ghi vào: =countif(xx:yy,b43)

  trong đó xx là giá trị tuyệt đối của h5 và yy là giá trị tuyệt đối của h40 
như thế ta lập vùng chọn từ h5 đến h40 rồi nhấn f4 để tuyệt đối hóa. 

  Sau khi enter kết quả hiện ra rồi thì copy hàm này dán xuống ô c44 là xong. 
Kế quả sẽ hiện ra tại các ô này là

  Nam: 25
  Nữ 30 (chẳng hạn

  Còn một số cách tính các giá trị chọn sẵn dùng countif rất lợi hại đấy. Ví 
dụ phân loại theo tỉnh, nếu đã có cột ghi tỉnh ta tìm được bao nhiêu người đến 
từ SG hay Bình Dương, Đồng Nai...
  Trần Bá Thiện

  tranbathien@xxxxxxxxx
   ----- Original Message ----- 
   From: Tran Ba Thien 
   To: smcc@xxxxxxxxxxxxx 
   Sent: Friday, March 18, 2011 11:58 AM
   Subject: [SMCC] Re: excel


   hi Cường

   đưa con trỏ đến ô kết quả rồi ctrl+1 thay đổi dạng thức dữ liệu. Tại tab 
number tab vào chọn nó là số thường rồi tab sang ô kế chọn số số thập phân đi 
theo thì chọn 0 rồi ok thử xem được không nhé...
   Trần Bá Thiện
   bathien958@xxxxxxxxx
    ----- Original Message ----- 
    From: Dang Manh Cuong 
    To: smcc 
    Sent: Thursday, March 17, 2011 10:30 PM
    Subject: [SMCC] excel


    Chào mọi người
    Hiện em đang sử dụng excel để học toán thống kê và có một trục trặc như 
thế này
    Khi em có một kết quả dưới dạng phần trăm (%) được tính bởi một phép 
nhân hay chia nào đó và muốn nhảy sang cột khác để làm tròn thì hàm round cho 
ra kết quả là 0. Vậy không lẽ hàm round không làm tròn được một số lôi ra từ 
một công thức hay sao ạ?
    Nếu đúng là vậy thì mọi người có cách nào để sau khi nhập công thức vô 
tính thì nó tự làm tròn luôn mà không cần nhảy qua cột khác để làm tròn không? 
Thực tình thì nếu làm được vậy sẽ tiện hơn vì em nhảy qua cột khác mà tính thì 
không chừng ngồi tính nhẩm rồi viết vô sẽ lẹ hơn. Vả lại em cũng muốn giữ lại 
vừa kết quả vừa công thức để tiện hơn khi cần xem lại
    Xin cảm ơn mọi người
    ________________
    Dang Manh Cuong
    Course: Psychology of education
    Department: HCMC University of Pedagogy
    280 An Duong vuong, ward 4, district 5, HCMC Vietnam
    Home: 555/2B Tan Dong Hiep, Di An, Binh Duong
    Home - phone: +84 650-3742-067
    Mobile: +84 902-572-300
    E-mail: dangmanhcuong@xxxxxxxxx 
    Yahoo ID: manhcuong0312
    Skype name: dangmanhcuong
    Blog: http://vn.myblog.yahoo.com/manhcuong0312
    Website: http://ngoisaodanduong.com
    http://www.saomaicenter.org 

         __________ Information from ESET NOD32 Antivirus, version of virus 
signature database 5962 (20110317) __________

    The message was checked by ESET NOD32 Antivirus.

    http://www.eset.com  __________ Information from ESET NOD32 Antivirus, version of virus 
signature database 5964 (20110317) __________

  The message was checked by ESET NOD32 Antivirus.

  http://www.eset.com

Other related posts: