[SMCC] cuoc song ke hiep dam con gai o trung quoc

VnExpress - Cu?c s?ng c?a k? hãm hi?p con gái ? Trung Qu?c

Images/Logo
Dành cho Qu?ng cáo
Di?n tho?i: 091 244 9324 (HN) / 090 810 7277 (HCM)
(Thông tin Rao v?t vui lòng không liên h? theo s? này)

Daily news from Vietnam's most popular Online Magazine Includes world national 
sports business

VnExpress Vietnam News Daily Economy Online Internet Magazine Gateway IXP ISP 
ICP FPT Portal Tin nhanh Cap nhat Bao Dien tu Vietbao TinViet VietNews Mua
Ban Rao Vat Tu Van Viec Lam Hanoi Ha Noi Saigon Sai gon Tin tuc Tintuc Hue Da 
Nang Danang VDC Netnam Saigonnet Sggp VET Nhandan Nhan dan Laodong Lao dong
Kinhte Kinh te Kinhdoanh Kinh doanh

Copyright © 1997-2007 Vietnam Express

Trang nh?t
Xã h?i
Th? gi?i
Phân tích
Tu li?u
Cu?c s?ng dó dây
Ngu?i Vi?t 5 châu

V? án

?nh
Kinh doanh
Van hóa
Th? thao
Pháp lu?t
D?i s?ng
Khoa h?c
Vi tính
Ôtô - Xe máy
B?n d?c vi?t
Tâm s?
Rao v?t
Cu?i

Search

Images/Go
Images/Left_Ngoisao
Ngôi sao
Images/Left_Sohoa
S? hoá
Images/Left_Gamethu
Game th?
Images/Left_Phimanh
Phim ?nh
Images/Left_Dothi
Dô th?
RSS/rss
Font Vietnam
Liên h? qu?ng cáo
G?i tòa so?n

Th? hai, 7/5/2007, 06:44 GMT+7
Cu?c s?ng c?a k? hãm hi?p con gái ? Trung Qu?c

?nh: AP.

M?t ngu?i ch?y b? qua câu l?c b? th? hình mà Freeman hay lui t?i t?i Tô Châu. 
?nh: AP.

Kenneth John Freeman, k? cu?ng hi?p con gái, sau dó tung video lên m?ng, thu?ng 
xuyên lui t?i m?t câu l?c b? th? hình t?i thành ph? Tô Châu, Trung Qu?c.
>
B?t nghi ph?m hi?p dâm con gái

M?t trong 15 tên t?i ph?m b? truy lùng g?t gao nh?t ? M? t?ng s?ng vài tháng ? 
Tô Châu. C?nh sát cho bi?t h?n làm chuyên gia máy tính cho m?t công ty M?
t?i thành ph? này. H?n còn dang ký tham gia câu l?c b? th? hình Powerhouse Gym 
? dây b?ng tên th?t.

Ch? câu l?c b? cho bi?t g?n nhu ngày nào Freeman cung t?i phòng t?p c?a ông và 
có v? r?t thân thi?n. M?t ngu?i M? cho bi?t Freeman trông có v? "ngôi sao".
"Anh ta là ngu?i cao l?n nh?t ? dây. Chúng tôi doán ch?c anh ta là v?n d?ng 
vi?n th? hình t?i noi này làm vi?c", Tom Stern nói.

Stern cùng m?t s? thành viên câu l?c b? cho hay Freeman an m?c khá g?n gàng và 
gi?n d?. H?n thu?ng mang theo m?t chi?c c?p và di?n tho?i di d?ng. H? cho
bi?t Freeman t?p luy?n r?t cham ch? và thu?ng xuyên di cùng m?t ngu?i M? không 
rõ danh tính. "Anh ta trông có v? ch?n chu, gi?ng nhu m?t doanh nhân thành
d?t v?y", Stern cho bi?t và thêm r?ng Freeman có v? thích thú chuy?n dùa c?t 
v?i thành viên n?.

M?t nhân viên nhà hàng trong toà nhà c?a câu l?c b? th? hình cho bi?t g?n nhu 
t?i nào cô cung th?y Freeman, thu?ng là vào lúc 17h30. Dôi khi h?n di cùng
m?t vài ngu?i M? khác. "Trông anh ta không có v? gì là ngu?i x?u", cô nói.

Trong khi dó, Stern và b?n anh cho bi?t không h? th?y Freeman trong b?t k? qu?y 
bar ho?c nhà hàng nào mà ngu?i nu?c ngoài t?ng lui t?i.

Freeman tr?n kh?i M? nam ngoái, vài tháng sau khi cô con gái 17 tu?i lên truy?n 
hình t? cáo h?n t?i cu?ng hi?p. Do?n phim ghi l?i c?nh này b? h?n tung lên
m?ng. Dây là m?t trong nh?ng do?n phim khiêu dâm du?c t?i v? nhi?u nh?t trong 
nh?ng nam g?n dây. Tòa án bang Washington truy t? Freeman 3 t?i danh dâm
ô v?i tr? em. H?n có th? s? ph?i linh m?c án chung thân n?u b? k?t t?i.

Mai Trang (theo AP)
Name: Nguyen Hoang Bao Vu
Home: 210C Hiep Binh Chanh tenement. Thu Duc district Ho Chi Minh City Viet Nam
Home Phone: 7262214
Cell-phone: 0979878854
Yahoo ID: nguyenhoangbaovu
Skype ID: nguyenhoangbaovu
Blog: 360.yahoo.com/nguyenhoangbaovu

Other related posts:

  • » [SMCC] cuoc song ke hiep dam con gai o trung quoc