[SMCC] cu rua ho Guom lai noi len

c? rùa l?i ngh? chân noi dây
con dân Vi?t s?p có tin hay
nhãn ti?n kim c? dà thông su?t
tuong lai sáng l?ng ? ngày mai
"C?" rùa l?i n?i lên m?t H? Guom

TTO - Kho?ng 10 gi? ngày 5-1, "c?" rùa H? Guom dã b?t ng? n?i lên m?t nu?c ngay 
do?n ngã ba Lê Thái T? - Hàng Tr?ng, cách b? kho?ng 5-6 mét, r?i t? t? boi
vào trong tháp rùa và n?m phoi mình trên gò d?t.

Du khách dã vây quanh b? h? noi rùa n?i d? t?n m?t ch?ng ki?n và bàn tán sôi 
n?i.

NG?C TU?N
Name: Nguyen Hoang Bao Vu
Home: 210C Hiep Binh Chanh tenement. Thu Duc district Ho Chi Minh City Viet Nam
Home Phone: 848-726-2214
Cell-phone: 848-97-987-8854
Yahoo ID: nguyenhoangbaovu
Skype ID: nguyenhoangbaovu
Loud Talk ID: nguyenhoangbaovu
Blog: 360.yahoo.com/nguyenhoangbaovu

Other related posts:

  • » [SMCC] cu rua ho Guom lai noi len