[SMCC] chao ba con,

gởi những bà con nào quan tâm đến harry potter. Hiện nay, em vẫn đang
tiếp tục nhờ các học sinh, sinh viên và các sơ trong dòng thánh giá
thủ thiêm  có giọng đọc tốt để tiếp tục hoàn thành bộ harry potter
này. Harry potter đã hoàn thành đến giữa quyển 5 với tựa đề là: Harry
Potter và hội phượng hoàng, vì do mấy sơ phải đi học nên việc đọc đã
bị gián đoạn trong một thời gian cũng khá dài. Nếu ai đã có trong tay
từ tập 1 đến tập 4 rồi thì hãy liên hệ với em nhé, để tiếp tục lấy tập
5.
chúc mọi người vui.

Other related posts: