[SMCC] Re: cach download file tu youtube

Vì làm sao phe ta nhìn thấy cái mũi tên hướng xuống là biểu tượng của nó?
Có 2 đường binh khác có lẽ hợp với phe ta hơn là:
1. Nhờ 1 trang web khác lấy cái link trực tiếp dùm ta rồi dùng idm lấy xuống. 
Tham khảo trang 
www.feelingtea.com
2. Nhờ 1 phần mềm khác lấy đường link trực tiếp rồi dùng idm tải xuống như 
urlsnooper chẳng hạn
Le Van Mai
 ----- Original Message ----- 
 From: Tran Ba Thien 
 To: smcc@xxxxxxxxxxxxx 
 Sent: Tuesday, September 11, 2007 1:10 AM
 Subject: [SMCC] Re: cach download file tu youtube


 Ui, thiet vay sao anh Mai, nghe buon that day
 Tran Ba Thien
 tranbathien@xxxxxxxxx
  ----- Original Message ----- 
  From: Le Van Mai 
  To: smcc@xxxxxxxxxxxxx 
  Sent: Wednesday, September 12, 2007 5:04 AM
  Subject: [SMCC] Re: cach download file tu youtube


  Đáng tiếc là cái này không dành cho người khiếm thị
  Le Van Mai

Other related posts: