[SMCC] Re: ban phim cam ung

nhân đây hỏi luôn... iphone mà mò xài được giá bao nhiêu? các đặc điểm kỹ thuật 
của nó là gì? và mua ở nơi mô?

cám ơn các bạn

Tran Ba Thien
tranbathien@xxxxxxxxx

From: ThanhVinh 
Sent: Friday, May 11, 2012 9:26 AM
To: smcc@xxxxxxxxxxxxx 
Subject: [SMCC] Re: ban phim cam ung

Thằng n95 cũng cài talks ngon ơ à, không có lỗi gì đâu, bà con cứ yên tâm... là 
nó cũng hết hàng rồi, hihihi

Jimmy Vinh Nguyen (Nguyen Thanh Vinh)
Primary email: nguyenthanhvinh94@xxxxxxxxx
FacebookAccount: nguyenthanhvinh1992@xxxxxxxxx
Y!MSGR: nguyenthanhvinh1992
Skype name: thanhvinh94
Cell: (+84)/(0) 16 5551 5557

From: Nguyễn Khánh Quốc 
Sent: Friday, May 11, 2012 8:10 AM
To: smcc@xxxxxxxxxxxxx 
Subject: [SMCC] Re: ban phim cam ung

        1 là xài n đời cũ cũ chút xíu. Mới nhất nghe đâu là có N 79. Nhỏ bạn em 
xài cũng ok. Không nữa để dành tiền khơ khớ xử 1 con IPhone từ 3gs trở lên thì 
nó đọc ngon lành nhưng cũng đành cảm ứng. Bù lại là khỏi cài Talk nữa. Thôi thì 
chịu chơi xá gì mưa rơi chơi vơi tả tơi hehehehehehehe.

From: Tran Ba Thien 
Sent: Friday, May 11, 2012 7:58 AM
To: SMCC 
Subject: [SMCC] ban phim cam ung

hi bà con,

hôm qua chạy ra thế giới di động tìm điện thoại mới biết rằng... dế của nokia 
đời mới chơi toàn là cảm ứng... những dòng gần đây nỗi tiếng như E-72 hết hàng 
rồi... tiêu đời chưa... Con c6 thì còn bàn phím nhưng chưa biết chạy talk có 
được hay cà lăm ngọng nghịu gì đây... 

Kiểu này tới đây hội nhà mò lấy điện thoại đâu ra mà xài huhuhu
Tran Ba Thien
tranbathien@xxxxxxxxx

Other related posts: