[SMCC] Van Dan Xin Chao

hi các bạn , cụm từ Đàn khải Tai Trâu nó rất rất rất đúng với cái thực trạng mà 
dân ta đang gánh chịu hiện giờ ! ... 

trước năm 1975 tôi có nghe người bạn đọc quyển sách của một Nữ Tác giả người 
Anh nói về giai cấp mới . 

gần bốn mươi năm qua , giờ xuy gẫm lại , thực trạng ấy diễn ra trên đất nước ta 
quả là không khác ! .. 

các vị lãnh đạo đương quyền có khi nào họ lắng lồng tự hỏi ? 

sau đệ nhị thế chiến , người Nhật Bản vì sao họ tiến triển rất khả quan ? 

còn Việt Nam ta dành Độc Lập đã 33 năm rồi mà cái vòng lẫn quẫn , quan liêu , ù 
lì , vô cảm , vẫn cứ tồn tại làm nghèo đất nước , làm điêu đứng nhân dân , chỉ 
riêng họ vẫn nghiễm nhiên phè phởn ? 

phải chăng vì Việt Nam ta thiếu nhân tài , hay vì nạng bè phái đưa nhau vào cơ 
cấu tổ chức hầu củng cố địa vị , mà thực chất chỉ là những kẻ bất tài vô đức 
gây cảnh thống khổ cho dân thế này ? 

làm chính trị là phải đọc tài đó là lẽ đương nhiên , nhưng nếu là đọc tài 
chuyên chính thì sẽ đem ấm no hạnh phúc cho dân . 

còn như loại đọc tài chuyên chế , thì chỉ đeo ách đeo cùm vào cổ người dân , 
Quốc nạng đó không biết khi nào thoát ra cho được ? .. 

tất nhiên lịch sử sẽ công minh phê phán những kẻ mọt nước sâu dân , nhưng liệu 
thế hệ chúng ta còn có mấy ai đủ hơi sức bình tĩnh đợi chờ sự hân hoan khi mà 
đất nước thật sự sống trông một xã hội có những người lãnh đạo quyết tâm đặc 
quyền lợi nhân dân lên trên quyền lợi cá nhân mà Hồ Chủ Tịch đã dành cả cuộc 
đời dựng sây vun đắp . 


Nh?c Si Van D?n
di?n tho?i 08.8608859
di d?ng 0933831970
d?a ch? 66 Lê Lâm
P Phú Th?nh
Q Tân Phú
TPHCM

Other related posts: