[SMCC] Re: Tinh "Cua" di tim vo

hi,
 
còn không thì chẳng mang cái chữ ác ra mà phê phán các chính 
sách làm chi. Ã?c chá»? là má»?t cái từ Ä?á»? Ä?o lÆ°á»?ng nhân tâm con 
ngÆ°á»?i. Má»?t chính sách cho dù Ä?ược lập ra bá»?i con ngÆ°á»?i 
nhÆ°ng nó không phải là con ngÆ°á»?i nên chẳng có nhân tâm Ä?âu. 
Chính sách thì chẳng cần hi�n hay ác mà ch� cần có lợi hay 
không mà thôi.
 
Tran Ba Thien
bathien958@xxxxxxxxx
 ----- Original Message ----- 
 From:  Nguyen Thi  Xuyen 
 To: smcc@xxxxxxxxxxxxx 
 Sent: Thursday, July 05, 2007 8:25  AM
 Subject: [SMCC] Re: Tinh "Cua" di tim  vo
 

 Khi quyết Ä?á»?nh nhúng tay vào chiến tranh VN, có  lẽ các vá»? 
chủ nhân tòa Bạch á»?c không thá»? lÆ°á»?ng hết Ä?ược  tá»?i ác 
mà há»? gây ra cho nhân dân nghèo khá»? trên giải Ä?ất hình chữ S 
 nh� bé này. 
   ----- Original Message ----- 
  From:   Nguyen   Khanh Quoc 
  To: SMCC 
  Sent: Thursday, July 05, 2007 4:15   AM
  Subject: [SMCC] Tinh "Cua" di tim   vo
  

  Tá»?nh "Cùa" Ä?i tìm vợ

  Những ngày T�nh làm thuê, làm mư�n � Tây   Nguyên
   
  Bá»? xứ Ä?i phiêu bạt nhÆ° má»?t kẻ giang há»? ngót 14   nÄ?m, 
ngày qua ngày, Nguyá»?n VÄ?n Tá»?nh - con "nhà bà Mít da cam" á»? vùng 
Cùa   (Quảng Tr�) ch� ư�c ao làm "m�t
ngÆ°á»?i bình thÆ°á»?ng". Rá»?t cuá»?c, khi Ä?ã ná»­a   Ä?á»?i ngÆ°á»?i, 
chính sá»? phận Ä?ã Ä?Æ°a Ä?ẩy anh may mắn tìm Ä?ược vợ, có con 
sau hành   trình làm "m�t ngư�i bình thư�ng"
Ä?ầy gian nan khá»? ải...
   
  �m ảnh "làng da cam"
   
  Vùng Cùa của huy�n Cam L� (Quảng Tr�) là m�t   thung lũng 
Ä?ất bazan, bao quanh rặt những dãy Ä?á»?i cằn cá»?i. Ä?ã mấy 
chục nÄ?m   sau chiến tranh và cÅ©ng Ä?ã có mấy
chục mùa mưa x�i rửa dãy Trư�ng Sơn mà   vẫn không sao tẩy 
Ä?ược chất "diá»?t cá»?" máy bay Mỹ trÆ°á»?c Ä?ây Ä?ã rải xuá»?ng 
vùng   này. Những trưa hè gió Lào th�i v�
nóng mặt, dân Ä?ào tìm phế liá»?u chiến   tranh bắt gặp từng 
Ä?ám cháy tá»± phát kèm theo tiếng ná»? lẹt Ä?ẹt giữa lau lách   
cá»? dại, Ä?êm vá»? màu lá»­a le lói xanh xao
cứ chập chá»?n trong giấc ngủ. Từ   những nÄ?m 1976, ngÆ°á»?i 
dân hai xã Cam Chính, Cam Nghĩa của vùng Cùa s�ng chủ   yếu 
bằng ngh� thu gom phế li�u, v� sau "kho
rác thải" chiến tranh l�   thiên không còn, h� tìm kiếm bát 
cÆ¡m cho cả gia Ä?ình bằng cái máy rà sắt tá»±   chế. Ã?ng 
Nguyá»?n VÄ?n Lá»?c, bá»? của Tá»?nh á»? thôn PhÆ°Æ¡ng
An, xã Cam NghÄ©a, nói:   "CÅ©ng vì cái Ä?n! NÄ?m 1976, má»?t hôm tui 
vá»?i mấy ngÆ°á»?i trong xóm Ä?i rà sắt,   chiá»?u tá»?i Ä?á»?nh ra 
vá»? thì Ä?ào thấy má»?t cái há»?p, tui cuá»?c
má»?t phát Ä?á»? lôi   lên, ai dè nó ná»? cái bùng, khói vàng trùm 
kín mặt mũi".
   
  Ã?ng Lá»?c tá»?nh lại sau 3 ngày 3 Ä?êm hôn mê, cÅ©ng   vào lúc 
xế chiá»?u, nhÆ°ng không còn tìm Ä?ược "cái Ä?n" bằng viá»?c Ä?ào 
sắt vụn.   Bà Mít vợ ông lần lượt sinh 3
con trai vào các nÄ?m 1978, 1982, 1988 thì   cả 3 Ä?á»?u nhiá»?m chất 
da cam, trong Ä?ó cậu con trai sinh 1978 sá»?ng Ä?ược 5 nÄ?m   tuá»?i, 
hai Ä?ứa sau sá»?ng thá»±c vật.
Ã?ng Lá»?c Ä?á»? bá»?nh, suá»?t ngày ngá»?i... ngáp   vặt nhìn bà Mít 
chạy qua chạy vá»? nhÆ° con thoi giữa hai Ä?ứa con không bao giá»?   
tr� thành ngư�i l�n. Thằng Chu�i mặc
Ä?á»?c má»?i chiếc áo thun dài quá mông   Ä?ã bá»? xé Ä?ứt má»?t 
vai, nó cảm thấy dư dả th�i gian nên cứ hoài công lết qua   
vÅ©ng nÆ°á»?c tiá»?u trên ná»?n xi mÄ?ng cho Ä?ỡ nhàm
chán, bàn tay trái xòe ra che   mặt vì sợ chói, mi�ng há r�ng 
hết cỡ như cư�i. Còn em nó, thằng Trư�ng, nằm   vùi dư�i 
chái bếp sát vÆ°á»?n chuá»?i, dÄ?m ba phút
lại cất tiếng hú não ná»? Ä?ứt   quãng dá»?i lên từ dÆ°á»?i 
tấm chÄ?n chiên... Bà Mít than má»?t mình: "Làm rÄ?ng nuôi   Ä?ược 
con?". Ngư�i lành kh� hơn ngư�i b�nh.
   
  Hi�n tại s� nạn nhân nhi�m chất da cam � Cam L�   cũng 
Ä?ủ... má»?t làng. Chẳng ai hay nó bám theo những phận ngÆ°á»?i và 
bÆ°á»?c vào   gia Ä?ình há»? lúc nào.
   
  Ná»?i Ä?au thân phận...
   
  Nguyá»?n VÄ?n Tá»?nh sinh nÄ?m 1971, là con Ä?ầu của   ông Lá»?c 
bà Mít. Khi há»?c Ä?ến cấp 2, Ä?ôi tay Ä?ã Ä?ủ sức Ä?ào bá»?i 
Ä?ất Ä?á»?i và Ä?ôi   tai Ä?ã phân biá»?t Ä?ược chấn Ä?á»?ng
từ những mảnh bom mảnh Ä?ạn chìm sâu dÆ°á»?i   Ä?ất qua tiếng 
rít của cái máy rà sắt, T�nh b� h�c và tr� thành trụ c�t 
cái   gia Ä?ình mà lâu lâu Ä?ại diá»?n các tá»?
chức cứu trợ vẫn tìm Ä?ến "Nhà bà Mít   da cam". Má»?i ngày 
gò lÆ°ng Ä?i tìm bát cÆ¡m cho cả gia Ä?ình, ná»?i buá»?n tẻ heo   
hút trên những quả Ä?á»?i bãi chiến trÆ°á»?ng
xÆ°a làm Tá»?nh thèm muá»?n má»?t tình   yêu, má»?t bạn Ä?á»?i, muá»?n 
Ä?ược nhÆ° thanh niên trong làng: có vợ, có má»?t mái nhà   riêng 
cho mình.
   
  Vùng Cùa Ä?ã không cho Tá»?nh Ä?iá»?u Ä?ó.
   
  Tá»?nh xÄ?m xÄ?m Ä?i kiếm bạn Ä?á»?i từ lá»?p bạn cùng Ä?i   
há»?c, bạn chÄ?n bò, bạn Ä?ào, bán phế liá»?u hay các cô mua phế 
li�u; r�i nh�   ngư�i mai m�i, nh� mẹ h�i dùm,
ká»? cả viá»?c "bám Ä?uôi" mấy Ä?ứa choai choai   trong xóm vượt 
Ä?èo Cùa xuôi vá»? mạn dân vạn Ä?ò ven sông Hiếu. Thậm chí, 
T�nh   cúi mặt ho khan, mắt ch�p ch�p như
thá»? có nhoèn và ká»?: "Cả những Ä?ám lỡ   thì cÅ©ng không 
Ä?ược. Làm bạn thì Ä?ược. Lấy nhau không Ä?ược!". Chá»? H., 
bạn   gái thu� h�c cấp 2 v�i T�nh tâm sự: "Con
gái vùng Cùa lam lÅ© quanh nÄ?m,   nếu á»? hoàn cảnh khác, lấy 
Ä?ược má»?t ngÆ°á»?i hiá»?n lành, chÄ?m chá»? nhÆ° Tá»?nh là   phúc 
ch� ai dám chê?". Còn B.L, nhà � xã Cam Chính,
ngÆ°á»?i hình nhÆ° thông   cảm và nặng lòng vá»?i Tá»?nh nhất Ä?ã 
nói: "Cha mẹ em sợ cho tương lai của em và   con cái em sau này, 
ng� nhỡ... Và h� nhất quyết không
cho!". Mà thi�t. Ai   biết trong ngư�i T�nh có b�nh hay không? 
Tôi Ä?ánh bạo há»?i thẳng, không ngá»?   bà Mít ứa nÆ°á»?c mắt 
trả l�i: "Nếu tui là h�, nếu có con gái
tui cÅ©ng không   gả cho những Ä?ứa nhÆ° thằng Tá»?nh!".
   
  Tôi không biết nên vui hay bu�n khi mẹ T�nh nói   vậy. 
Má»?i lần gặp Tá»?nh, tôi tò mò nhìn anh Ä?á»? tìm sá»± khác 
thÆ°á»?ng của Ä?á»?i   thÆ°á»?ng.
   
  Hạnh phúc nh�c nhằn
   
  Ngày vợ ch�ng T�nh tr� v� vùng Cùa, Cam   L�
Ngày T�nh vắt vai cái ba lô ti�n lợi bu�c túm mi�ng bằng 
má»?t sợi dây   dù Ä?i khá»?i làng, bà Mít Ä?ã giấu ông Lá»?c bán 
mất 2 con heo gi�ng mua v� nuôi   chưa quen
chuá»?ng Ä?ược 120 nghìn Ä?á»?ng, lại vay nóng thêm 100 nghìn nữa,  
 rá»?i Ä?Æ°a hết cho Tá»?nh. Giá»?ng bà Mít xót xa: "Ä?ó là lần 
Ä?ầu tiên thằng Tá»?nh xa   nhà. Nó nói,
mạ giúp con. Con phải Ä?i, á»? nhà thì không ai chá»?u lấy   con!".
   
  T�nh lặn l�i lên vùng kinh tế m�i Tây Nguyên,   nơi khi 
còn á»? quê, Tá»?nh có nghe phong thanh vá»? những gia Ä?ình nông dân 
nghèo   tứ xứ Ä?ã Ä?á»? vá»? Ä?á»?nh cÆ°, lập nghiá»?p.
NhÆ°ng khác vá»?i má»?i ngÆ°á»?i, Tá»?nh Ä?ến   Ä?ây vì mục Ä?ích 
khác.
   
  Há»?i Ä?ó Tá»?nh má»?i 22 tuá»?i, và hình nhÆ° Ä?ã làm Ä?ủ   
nghá»? thuê mÆ°á»?n: bá»?c vác, bá»? củi, cuá»?c Ä?ất, trá»?n vữa, bê 
gạch, lợp nhà, Ä?ào   há»? trá»?ng cà phê, Ä?i rừng, hái
cà phê, gánh phân, làm cá»?, chÄ?n trâu Ä?àn...   Tá»?nh cÆ°á»?i há»?n 
nhiên, nói: "Ai thuê chi em làm nấy. Ch� kh� khi tr�i mưa   
không có chá»? ngủ". Nhiá»?u Ä?êm má»?t mình
ng�i thu lu trong chòi canh rẫy cà   phê cho ngư�i ta, ngư�c 
mặt nghe tiếng mÆ°a rừng, Tá»?nh Æ°á»?c ao Ä?ược á»? quê   nhà... 
nơi có mẹ bơ ph� tất tư�i cả ngày lẫn
Ä?êm giữa tiếng hú rá»?n rÄ© của   thằng TrÆ°á»?ng nhÆ° con thú 
nhá»? vừa mắc bẫy... 9 nÄ?m trá»?i Ä?ằng Ä?ẵng Ä?ủ cho Tá»?nh   
thấm khá»?, Ä?ủ từng trải Ä?á»? nhận ra viá»?c duy trì
cuá»?c sá»?ng hằng ngày và   viá»?c tìm kiếm hạnh phúc má»?t Ä?á»?i 
Ä?á»?u khó ngang nhau. Tá»?nh có thá»? tìm ai trong   những dòng 
ngÆ°á»?i Ä?á»? vá»? Tây Nguyên vá»?i hy vá»?ng có Ä?ược
bát cÆ¡m Ä?ầy trên   vùng Ä?ất Ä?á»?? Không ít lần Tá»?nh Ä?ã 
há»?i hận, vì ngoảnh lại 9 nÄ?m hóa thành   công cá»?c.
   
  Tạo hóa Ä?ôi khi vẫn Ä?Æ°a Ä?ẩy sá»? phận má»?t ngÆ°á»?i   
khá»?i Ä?i vào ngõ cụt. Và cái thôn má»?i thành lập của xã Yasao 
(huy�n Yagrai,   Gia Lai) tiếp theo trong hành trình
kiếm sá»?ng hằng ngày Ä?ã trá»? thành   ngÆ°á»?i cứu rá»?i trên 
Ä?Æ°á»?ng Ä?á»?i của Tá»?nh. Nó cho Tá»?nh Ä?ược gặp, làm quen, rá»?i 
  Ä?ược cầu hôn chá»? Nguyá»?n Thá»? Ä?ào, con gái má»?t
gia Ä?ình vùng cát bãi ngang   huyá»?n VÄ©nh Linh (Quảng Trá»?) Ä?i 
vùng kinh tế má»?i. Ä?ào thÆ°Æ¡ng Tá»?nh "má»? côi,   không cá»­a 
không nhà"! Ä?ám cÆ°á»?i của há»? toàn nhà gái.
NhÆ°ng, Tá»?nh Ä?ã nhầm   khi chá»? tính có vợ là coi nhÆ° xong 
chuyá»?n. Ä?iá»?u "ngá»? nhỡ" tÆ°á»?ng chừng Ä?ã   chôn kín nÆ¡i quê 
nhà xa lắc giá»? Ä?ây trá»?i dậy Ä?á»? chÆ¡i trò ú
tim vá»?i Tá»?nh.   9 tháng Ä?ào mang thai Ä?á»?i vá»?i Tá»?nh dài hÆ¡n 
cả 9 nÄ?m phiêu bạt. Tá»?nh thú   nhận: "Em sợ thất kinh. Không 
ai biết cho! Nếu con em cũng b� b�nh
nhÆ°   mấy Ä?ứa em á»? nhà thì em không trá»? vá»? Cùa".
   
  Ä?êm Ä?êm, khi Ä?ào Ä?ã ngủ say, Tá»?nh chong mắt   nhìn qua 
kẽ h� trên mái l�u, thấy những vì sao lạnh lẽo chập ch�n 
phía ngoài   quầng sáng mảnh trÄ?ng tà Ä?ang bá»?
bá»? rÆ¡i giữa Ä?ại ngàn, Tá»?nh mÆ¡ há»? nghe rõ   tiếng hú của 
thằng TrÆ°á»?ng và lần Ä?ầu tiên, thằng TrÆ°á»?ng ngẩng Ä?ầu lên 
khá»?i   tấm chÄ?n chiên vá»?i ánh mắt Æ°á»?t mèm
Ä?ang van nài Tá»?nh Ä?ỡ cho nó ngá»?i dậy   má»?t lần... Quầng 
sáng ánh trÄ?ng bá»?ng chòng chành giữa vô vàn Ä?ụn mây Ä?en ká»?t  
 và Tá»?nh Ä?ã hét lên, sợ thằng TrÆ°á»?ng sắp
bá»? Æ°á»?t. Sau này, khi Ä?ã trá»? vá»?   quê, Ä?ào nói Tá»?nh vẫn 
quen giật mình bật dậy. Ä?ó là cảnh 4 nÄ?m Ä?ầu có vợ, 4   
nÄ?m Tá»?nh phấp phá»?ng chá»? 2 Ä?ứa con chào Ä?á»?i.
Tá»?nh thú nhận: "Khi có 2 Ä?ứa   con "tròn trá»?a" em má»?i Ä?ược 
yên lòng". Hạnh phúc nh�c nhằn khi gõ cửa   ngôi nhà riêng 
của T�nh.
   
  oOo
   
  Mấy tháng nay, chợ Cùa có thêm má»?t ngÆ°á»?i Ä?i   chợ. Ä?ào 
Ä?ã quen Ä?ược má»?t bà cụ bán mÄ?ng rừng. Ngày Ä?ầu trao cho 
Ä?ào nÄ?m   trÄ?m Ä?á»?ng mÄ?ng muá»?i gói gém trong lá
chu�i, bà thủng thẳng h�i: "Cháu con   nhà ai?"

    
---------------------------------
Choose the right car based on your needs. Check out Yahoo! Autos new Car 
Finder tool.

Other related posts: