[SMCC] Re: Tim Duong Di Xe buyt

Hi,

Tên của tác giả bài này nghe ngộ nghĩnh đấy chứ!!


Tran Ba Thien
tranbathien@xxxxxxxxx
 ----- Original Message ----- 
 From: Nguyen Khanh Quoc 
 To: SMCC 
 Sent: Monday, April 23, 2007 12:27 AM
 Subject: [SMCC] Tim Duong Di Xe buyt


 Tìm đường đi xe buýt

 Bạn đang cần đi đến một nơi nào đó trên địa bàn TP.HCM bằng xe buýt nhưng lại 
chưa biết nên đi tuyến xe nào và lộ trình ra sao. Hãy truy cập trang web
 http://www.buyttphcm.com.vn,
 bạn sẽ nhận được những thông tin trợ giúp cần thiết cho lộ trình đi xe buýt 
của mình.

 Nội dung trang web được chia thành các mục rất rõ ràng và đều có hướng dẫn cụ 
thể để bạn dễ dàng tìm kiếm. Mục trạm dừng, nhà chờ sẽ giúp bạn xác định các
 trạm dừng, nhà chờ gần nhất với địa chỉ, địa danh mà bạn cần tìm. Mục tra cứu 
lộ trình xe buýt sẽ giúp bạn biết các đoạn đường mà tuyến xe buýt đi qua.

 Với mục tìm đường đi bằng xe buýt, bạn sẽ dễ dàng xác định lộ trình và các 
tuyến xe buýt cần đi để đến một nơi cụ thể. Đặc biệt, phần tìm kiếm nâng cao:
 tìm đường kết hợp đi bộ, tìm đường chuyển xe ít nhất, tìm đường đi nhanh nhất 
sẽ giúp bạn quyết định di chuyển phù hợp với thời gian công việc của mình.

 ĐỨC THIỆN


------------------------------------------------------------------------------
 Ahhh...imagining that irresistible "new car" smell?
 Check out new cars at Yahoo! Autos. 

Other related posts: