[SMCC] Tim Duong Di Xe buyt

Tìm đường đi xe buýt
 
Bạn đang cần đi đến một nơi nào 
đó trên địa bàn TP.HCM bằng xe buýt nhưng lại 
chưa biết nên đi tuyến xe nào và lộ trình ra sao. 
Hãy truy cập trang web
http://www.buyttphcm.com.vn,
bạn sẽ nhận được những thông tin 
trợ giúp cần thiết cho lộ trình đi xe buýt 
của mình.
 
Nội dung trang web được chia thành các mục 
rất rõ ràng và đều có hướng dẫn cụ 
thể để bạn dễ dàng tìm kiếm. Mục 
trạm dừng, nhà chờ sẽ giúp bạn xác 
định các
trạm dừng, nhà chờ gần nhất với 
địa chỉ, địa danh mà bạn cần tìm. 
Mục tra cứu lộ trình xe buýt sẽ giúp bạn 
biết các đoạn đường mà tuyến xe buýt 
đi qua.
 
Với mục tìm đường đi bằng xe buýt, 
bạn sẽ dễ dàng xác định lộ trình và các 
tuyến xe buýt cần đi để đến một 
nơi cụ thể. Đặc biệt, phần tìm 
kiếm nâng cao:
tìm đường kết hợp đi bộ, tìm 
đường chuyển xe ít nhất, tìm đường 
đi nhanh nhất sẽ giúp bạn quyết định di 
chuyển phù hợp với thời gian công việc của 
mình.
 
ĐỨC THIỆN

       
---------------------------------
Ahhh...imagining that irresistible "new car" smell?
 Check outnew cars at Yahoo! Autos.

Other related posts: