[SMCC] Thu thuat Windows: tu don dep o dia

Tự động dọn dẹp ổ cứng :
-Bạn muốn đĩa cứng lúc nào cũng gọn gàng , luôn sẵn sàng chạy ầm ầm mửi khi bạn 
ngồi vào
máy ? Silvery Hat Hacker cũng thế. Vậy thủ thuật đơn giản hiệu quả mà ai cũng 
biết là cái gì đó
ở đầy chính là Dọn dẹp đĩa cứng. Nhưng nếu bạn đã đọc đến đầy của tài liệu này 
, đã thao tác
thành thạo những thủ thuật ở trên , giờ đây Silvery Hat Hacker nên gọi bạn là 
người Sành điệu
rồi. Đối với bạn , ngồi để nhấn Dọn dẹp đĩa cứng bằng tay thật mất thời gian. 
Tại sao không để
cho máy tự động ? Bạn có thể xếp lịch nhưng không biết......Vậy muốn được thế 
ta phải đánh
dòng sau vào ( Chỉ Silvery Hat Hacker đánh thôi , bạn copy rồi paste )...
C:\windows\system32\cleanmgr.exe /dc /sagerun: 1
C:\
D:\
e:\
cd\
cd c:\windows\prefetch
del *.* /q
Thế đấy bạn àh. Sao khi đã copy và dán vào 1 tập tin Text nào đó , bạn nhớ đổi 
kiểu tên file
thành *.bat. Mục đích của file Bat trên là dọn dẹp tất cả những tập tin không 
cần thiết có trên
các ổ cứng của bạn 1 cách tự động 95% ( Vì bạn phải click nó mới chạy ). Tất 
nhiên bạn có thể
để nó vào StartUp là trở thành 100% đó thôi.
Dang Manh Cuong
Home: 555/2B Tan Dong Heip, Di An, Binh Duong
Home phone: 650742067
E-mail: dangmanhcuong87@xxxxxxxxx
dangmanhcuong_87@xxxxxxxxxxxx
Yahoo ID: manhcuong0312
blog: http://360.yahoo.com/manhcuong0312
Skype Name: dangmanhcuong

Other related posts: