[SMCC] Re: Tho tinh Internet

Còn không biết sài cái chiêu do Bảo Vũ chỉ cho nữa!
 ----- Original Message ----- 
 From: Tran Ba Thien 
 To: smcc@xxxxxxxxxxxxx 
 Sent: Wednesday, February 27, 2008 7:52 AM
 Subject: [SMCC] Re: Tho tinh Internet


 lúc này ông Việt teo chơi nhiều màn ác lắm. Đang tải cái bi j về tốc độ rùa 
bò. Tải nữa chừng thì rớt mạng. Vào những giờ đường truyền chậm, tải về khoảng 
vai chục mb mất cả giờ hay hơn nữa. Tải nửa chừng tức là có khi mất vài giờ tải 
bỗng dưng bị rớt nên phải làm lại từ đầu mới chán
 Tran Ba Thien
 tranbathien@xxxxxxxxx

  ----- Original Message ----- 
  From: Nguyen Hoang Bao Vu 
  To: smcc@xxxxxxxxxxxxx 
  Sent: Tuesday, February 26, 2008 6:54 PM
  Subject: [SMCC] Re: Tho tinh Internet


  để tui truyền cho anh em một chiêu mà sử dụng mỗi khi mạng rùa bò nhé.
  tắt mô đum rồi mở lại.
  vẫn bò thì tắt tiếp
  đến khi chạy thì thôi
  có đôi khi chỉ làm 1 lần thì ô kê và có khi phải kiên nhẫn vài lần
  ở đây hễ mạng cà chơn là tui bạo lực với nó kiểu đó nên dạo này ít khi 
phải cắn răng chịu đựng lắm

Other related posts: