[SMCC] Re: Tay Duong Gia To Bi Luc

Hoàn toàn nhất trí với anh Mai. Em chỉ đứng trên một quan điểm là cân bằng các 
bài viết, tránh đụng đến niềm tin, lòng tôn trọng của mỗi thành viên, cụ thể là 
trong vấn đề tôn giáo. Vì thế, bài anh Mai gửi lên thì theo tinh thần em đọc và 
hiểu nó được viết theo hướng khá đả phá tôn giáo có thờ Jesus. Chứ em không có 
cho là đó cũng là quan điểm của anh. Mình có thể trao đổi, phản biện dựa trên 
tinh thần tôn trọng.
Phúc
----- Original Message ----- 
 From: Le Van Mai 
 To: smcc@xxxxxxxxxxxxx 
 Sent: Tuesday, September 23, 2008 7:52 AM
 Subject: [SMCC] Re: Tay Duong Gia To Bi Luc


 1. Trước hết, cần nói lại là về vụ Thái Hà tôi chưa hề nêu ý kiến , bình luận 
gì cả , tôi chỉ nhận định với anh thiện từ đầu là vụ này lớn chuyện vì người ta 
muốn chuyển nó từ đòi đất sang tôn giáo và cả chính trị nữa , sau đó tôi đã nói 
tôi không bàn chính trị, tôn giáo và tình dục nơi đông người mà tôi không rỏ 
quan điểm.
 2. Tôi càng không bình luận các vấn đề theo kiểu thầy bói mù xem voi, nêu ý 
kiến của mình ngay từ 1 bài nào đó trong khi nó là cả 1 chuỗi sự kiện, cả 1 
vấn đề lớn.
 3. Trong 1 lần trao đổi , anh thiện có nói 1 điều mà tôi tâm đắc: Cứ phớt lờ 
những lời mà người ta nói xấu về mình, mình vẫn sống khỏe, rồi sau đó mọi việc 
sẽ rỏ thôi.
  Đạo cũng thế mà đời cũng thế. Nếu là cây ngay sợ gì chết đứng?
 4.Còn về chuyện Tây Dương Gia Tô Bí lục nếu nói rằng nó quá nhạy cảm lúc này 
chưa nên post , chỉ giới thiệu đường link thôi , tùy ai muốn tìm hiểu cứ việc  
,có lẽ dể chấp nhận hơn. Còn phê phán nó khi mới đọc có phần nhỏ trong đó mà 
vội vàng có ý kiến phản bác tôi cho rằng như vậy là có thiên kiến và như vậy 
còn nói gì đến phản biện ? mà không có phản biện ,như anh thiện luôn nói , tìm 
đâu ra sự thật?
 Tuy nhiên để thể hiện sự "tôn trọng", tôi xin ngưng ngang không post cả cuốn 
Tây dương gia tô Bí lục lên đây nữa, chỉ xin gởi link cho ai muốn tìm hiểu thêm 
về vua của các vì vua là thế nào,xin mời vào trang sau:
 http://www.talawas.org/talaDB/showFile.php?res=10257&rb=08
 hoặc cứ google với từ khóa tây dương gia tô bí lục là có thôi
 5. Xin nói  rằng theo ý tôi hiểu, khi trích hoặc lấy 1 bài nào đó đưa lên và 
bài đó có tác giả thì cần hiểu đó là quan điểm của tác giả chứ không là quan 
điểm của người sao, cắt, dán.
  ----- Original Message ----- 
  From: Dang Hoai Phuc 
  To: smcc@xxxxxxxxxxxxx 
  Sent: Tuesday, September 23, 2008 5:38 AM
  Subject: [SMCC] Re: Tay Duong Gia To Bi Luc


  Hi anh Mai và anh Thiện,
  Gần đây em cũng theo dõi một số bài gửi lên từ anh Thiện và anh Mai về vấn 
đề tôn giáo. Em nghĩ, điều đó rất hay để mọi người cùng trao đổi, nhìn nhận về 
các vấn đề trong tôn giáo như vụ Thái Hà. Tuy nhiên, em đọc bài gửi của anh Mai 
Gia Tô Bí Lục thì em nhận thấy đây là một bài viết mang tính đả phá, thiếu tôn 
trọng cho một tôn giáo với những từ ngữ quá kém. Vì thế, nếu mọi người khi chọn 
gửi một bài lên diễn đàn, xin vui lòng để ý tới một điểm đó là tính tôn trọng.
  Chúc sức khoẻ
  Phúc

Other related posts: