[SMCC] Tao quan 2011

Mời mọi người ai chưa có điều kiện nghe chương trình Táo Quân 2011 thì vô 
http://www.4shared.com/audio/VBN5mqr7/Tao_Quan.html
File mp3 có dung lượng 84 MB. Còn ai muốn down file vidio thì vào link dưới đây:

http://www.megaupload.com/?d=MU4SX1XL
http://www.megaupload.com/?d=HHYX2IWU
http://www.megaupload.com/?d=ZZ961F5R
http://www.megaupload.com/?d=KQ47X4EF
http://www.megaupload.com/?d=MNIOKQ8L
http://www.megaupload.com/?d=KE254DQF
http://www.megaupload.com/?d=20J3Y2B5
http://www.megaupload.com/?d=KC2CRW8G
http://www.megaupload.com/?d=JNS2BVY8
http://www.megaupload.com/?d=EMMQK2QI
http://www.megaupload.com/?d=NN22WF1L
http://www.megaupload.com/?d=23L47VF7
http://www.megaupload.com/?d=1Y7ELVE7
http://www.megaupload.com/?d=S8QESEC6
      
File MKV, dung lượng 2.6 GB.
Chúc vui!
Name: Nguyễn Trường Thanh
Skype name: nguyentruongthanh.1976
Email: truongthanhblind@xxxxxxxxx
NickName: Nguyentruongthanh168
Mobile: 0912231159
Organization: Trung tâmĐào tạo và Phục hồi chức năng cho Người mù  
Street Address: 287 Phố Trung Kính - Yen Hòa - Cầu Giấy - Hà Nội   
 

Other related posts:

  • » [SMCC] Tao quan 2011 - NguyenTruongThanh