[SMCC] Re: Tao ac count trong outlook

chào các bạn,

Phương pháp mà bạn Hat Cai vừa g�i ch� áp
dụng Ä?ược cho các tài khá»?an của 
yahoo.com.vn nếu các bạn sử dụng tài kh�an
yahoo.com thì tôi xin phép g�i 
lại má»?t thông tin mà trÆ°á»?c Ä?ây tôi Ä?ã
từng g�i như sau:

Chao cac ban,
phien ban moi cua yahoo pops co the tai ve tu dia chi:
http://dbeusee.home.comcast.net/ypops-win-0.8.4.exe

Sau khi tai ve thi chay tap tin: ypops-win-0.8.4.exe
de cai dat yahoo pops
va lan nay no se hien thi tai desktop voi ten la:
YPOPs
Neu muon check mail yahoo bang outlook express thi sau
khi cai YPOPs ban can 
phai tao identity trong outlook express. Phuong phap
tao identity thi khong
co gi moi chi xin luu y cac diem nay, sau khi lam xong
identity
1. vao menu tool/account tab den chon property, sau do
ctrl+tab dentrang 
server va tab den in coming de ghi lai cac thong so
nay:
-in coming: 127.0.01
out going: 127.0.0.1
2. tai muc account name thi ghi du, vi du ghi la:
yahoo@xxxxxxxxx
3. check vao muc: my server require...
4. tab den setting mo ra va chon radio button dau tien
la
use same setting as my in come mail server.
5. tab den ok va tab den close. Hoan tat
Phien ban moi nay khac truoc o cho cac thong so tai in
coming va out going 
cung nhu viec khong can phai chon lai options trong
configuration cua yahoo 
pops
nua. Nay ta co the check mail yahoo bang outlook
express roi.
Chuc thanh cong
Tran Ba Thien
Home: 26/11 Nguyen Van Dau street, ward 5 Phu Nhuan
District
HCMC, Vietnam
tel: 84.8 8434905 mobile: 0918183835
e-mail:
tranbathien@xxxxxxxxx


----- Original Message ----- 
From: "hat cai" <bachthanhvan@xxxxxxxxx>
To: <smcc@xxxxxxxxxxxxx>
Cc: <daohuong08@xxxxxxxxx>
Sent: Monday, January 08, 2007 1:48 PM
Subject: [SMCC] Re: Tao ac count trong outlook


> hương ơi em làm theo cách hư�ng dẫn ch�
vừa gửi nhé. Vì ch� vừa biết
> hòm thư của em là yahoo vi�t nam nên cách
cài Ä?ặt chắc có hÆ¡i khác má»?t
> chút. Chúc nhóc của ch� ôn thi thật t�t.
>
> On 1/8/07, hat cai <bachthanhvan@xxxxxxxxx> wrote:
>> Thân gửi m�i ngư�i bản hư�ng dẫn
cách thiết lập outlook cho hòm thư
>> mail.yahoo.com.vn
>> Ngư�i sử dụng Yahoo! Thư có th� sử
dụng Outlook Express hoặc chương
>> trình khách POP3 khác Ä?á»? truy cập và
quản lý thư trong trương mục
>> Yahoo! ThÆ°.
>>
>> Outlook Express cho phép bạn thêm m�t
trÆ°Æ¡ng mục thÆ° Ä?iá»?n tá»­ má»?i vào
>> há»? sÆ¡ hiá»?n tại. Ä?iá»?u này có nghÄ©a là
bạn không phải thay thế các thông
>> s� thiết lập hi�n tại thì m�i gửi
và nhận Ä?ược các thÆ° của Yahoo! ThÆ°.
>> Sau Ä?ây là cách thức lập:
>>
>>  1. Từ mục Tools, ch�n "Accounts".
>>  2. Ch�n thẻ "Mail".
>>  3. Bấm nút "Add".
>>  4. Từ mục "Add", bấm vào mục "Mail".
>>  5. Trong há»?p vÄ?n bản Ä?á»? Display Name,
Ä?ánh vào tên của bạn và bấm 
>> "Next".
>>  6. Trong ô Email Address, Ä?ánh vào Ä?á»?a
chá»? Yahoo! ThÆ° (bảo Ä?ảm là
>> có bao g�m "@yahoo.com.vn") và bấm nút
"Next".
>>  7. Trong mục "My incoming mail server is
a...". chá»?n "POP3".
>>  8. Ä?ánh "pop.mail.yahoo.com.vn" vào trong ô
Incoming mail server
>> (POP3, IMAP hoặc HTTP).
>>  9. Ä?ánh "smtp.mail.yahoo.com.vn" vào trong ô
Outgoing mail (SMTP) 
>> server
>>  10. Bấm nút "Next".
>>  11. Trong ô Account Name, Ä?ánh vào Tên Truy
Nhập Yahoo! Thư (không
>> có "@yahoo.com.vn").
>>  12. Trong ô Password, Ä?ánh vào mật khẩu
Yahoo! ThÆ°.
>>  13. Nếu bạn mu�n Outlook Express nh�
mật khẩu của bạn, hãy Ä?ánh dấu
>> vào ô "Remember password".
>>  14. Ä?ừng Ä?ánh dấu vào các ô có ghi
"Log on using Secure Password
>> Authentication (SPA)..".
>>  15. Bấm nút "Next".
>>  16. Bấm nút Finish
>>
>> Quan tr�ng: Thư hi�n yêu cầu phải có
thẩm Ä?á»?nh quyá»?n truy cập. Ä?á»? bật
>> thông s� thiết lập này lên:
>>
>>  1. Từ mục Tools, ch�n "Accounts".
>>  2. Ch�n thẻ "Mail".
>>  3. Bấm Ä?úp vào tài khoản có ghi
"pop.mail.yahoo.com.vn".
>>  4. Ch�n thẻ "Servers".
>>  5. Ä?ánh dấu vào ô bên cạnh "My server
requires authentication".
>>  6. Bấm "OK".
>>
>> Ä?á»? kiá»?m soát viá»?c xóa thÆ° từ Máy Chủ
của Yahoo! Thư:
>>
>>  1. Từ mục Tools, ch�n "Accounts".
>>  2. Ch�n thẻ "Mail".
>>  3. Bấm Ä?úp vào trÆ°Æ¡ng mục có ghi
"pop.mail.yahoo.com.vn".
>>  4. Lựa ch�n thẻ "Advanced"
>>  5. Trong mục Delivery � phần cu�i của
trang cá»­a sá»?, Ä?ánh dấu vào ô
>> "Leave a copy of messages on server" nếu bạn
mu�n lưu lại các thư
>> Yahoo! Thư trên máy chủ Yahoo! Thư cũng như
trong máy tính. Không Ä?ánh
>> dấu vào ô này nếu bạn mu�n xóa các
thư trong máy chủ Thư sau khi bạn
>> Ä?ã nhận Ä?ược các thÆ° này trong Outlook
Express.
>>
>> Nếu ISP của bạn chặn c�ng 25 hoặc nếu
bạn không th� gửi thư, bạn sẽ
>> cần phải sử dụng c�ng 587 khi gửi thư
qua máy chủ SMTP của Yahoo!. Ä?á»?
>> thá»±c hiá»?n thay Ä?á»?i này, hãy làm theo các
hÆ°á»?ng dẫn dÆ°á»?i Ä?ây:
>>
>>  1. Từ mục "Tools", ch�n "Accounts"
>>  2. Ch�n tài khoản POP Yahoo! của bạn
và bấm nút "Properties".
>>  3. Bấm vào thẻ "Advanced".
>>  4. Bên cạnh "Outgoing mail (SMTP), thay
c�ng 25 thành 587
>>  5. Bấm nút "Apply", sau Ä?ó bấm "OK" và
"Close"
>>
>> On 1/8/07, Tran Ba Thien <tranbathien@xxxxxxxxx>
wrote:
>> >
>> >
>> > Chào các bạn,
>> >
>> > Cám Æ¡n lá thÆ° giải Ä?áp và cả Ä?á»?a
chá»? liên lạc Ä?iá»?n thá»?ai của Hải Vân 
>> > giúp
>> > cho bạn Hương.
>> >
>> > Khi tham gia SMCC chúng ta tham gia chung m�t
mục tiêu là giúp Ä?ỡ nhau 
>> > cùng
>> > tiến bá»?. Các bạn Ä?ừng ngần ngại
nêu lên thắc mắc và cÅ©ng Ä?ừng ngần ngại

>> > nêu
>> > ý kiến trả l�i. Ngư�i h�i hãy hảnh
diá»?n rằng mình Ä?ã vượt qua mặc cảm 
>> > dấu
>> > dá»?t và hÆ¡n thế nữa mình Ä?ã thá»?
hiá»?n niá»?m tin vá»?i cá»?ng Ä?á»?ng nên Ä?ã nêu 
>> > vấn Ä?á»?
>> > cho cá»?ng Ä?á»?ng giải quyết. ngÆ°á»?i trả
lá»?i hảnh diá»?n vì bạn mình Ä?ã cho 
>> > mình
>> > má»?t cÆ¡ há»?i Ä?á»? Ä?ược Ä?óng góp cho
cá»?ng Ä?á»?ng. Tất cả chúng ta tôn vinh cả 
>> > ngÆ°á»?i
>> > h�i và ngư�i trả l�i trong tin thần
cùng giúp Ä?ỡ nhau thế này.
>> >
>> > Hôm nhận Ä?ược câu há»?i của bạn
HÆ°á»?ng, tôi và các bạn á»? Sài gòn Ä?ã bảo

>> > nhau
>> > rằng. Cái khó của vi�c trả l�i cho
khó khÄ?n của HÆ°Æ¡ng là má»?t sá»? Ä?iá»?u 
>> > không
>> > thá»? viết ra Ä?ược mà phải trao Ä?á»?i
trực tiếp bằng l�i nói thì ti�n hơn. 
>> > Trên
>> > tinh thần ấy, tôi Ä?á»? nghá»? các bạn
Hà N�i mạnh dạng góp sức cho bạn 
>> > hÆ°Æ¡ng.
>> > Nay thì nhận Ä?ược sá»? Ä?iá»?n thá»?ai
của Hải Vân chắc là bạn ương yên tâm 
>> > rá»?i.
>> >
>> > Các bạn � cùng m�t t�nh nên tìm cách
liên lạc v�i nhau và tạo những 
>> > nhóm Ä?á»?a
>> > phÆ°Æ¡ng Ä?á»? có thá»? chia sẻ kinh nghiá»?m
dùng máy tính t�t hơn. chia sẻ 
>> > trong
>> > má»?t cá»?ng Ä?á»?ng là thế mạnh của
chúng ta Ä?ấy các bạn Xin Ä?ừng ngần ngại 
>> > giá»?i
>> > thiá»?u Ä?á»?a phÆ°Æ¡ng của mình Ä?á»? may ra
có má»?t ai Ä?ó trong nhóm smcc này á»? 
>> > gần
>> > bạn và bạn có thêm m�t bạn m�i cũng
nhÆ° Ä?á»?a phÆ°Æ¡ng bạn có má»?t nhóm vi 
>> > tính
>> > tương trợ nhau. tôi hi�u là có nhi�u
cái tr� ngại hơn là cái vi�c lo c� 
>> > cho
>> > ngá»±a Ä?n. Có thá»? Ä?ó là những trá»?
ngại v� tâm lý, v� cách ứng xử hay 
>> > nhiá»?u trá»?
>> > ngại khác Chá»? mong rằng khi Ä?ứng trong
má»?t cá»?ng Ä?á»?ng chúng ta hãy vì 
>> > cái tâm
>> > biết lo biết nghÄ© cho cá»?ng Ä?á»?ng và
cùng giúp nhau tiến b�. Mong rằng 
>> > các bạn
>> > sẽ vì cái tâm này mà tương trợ nhau
hi�u quả hơn.
>> >
>> > Hải Vân mến, á»? Ä?ây ai cÅ©ng lo cá»? cho
ngá»±a Ä?n cả Khi có má»?t lá»?i yêu cầu, 
>> > viá»?c
>> > chúng ta không có th�i gian hay không
tiá»?n giúp Ä?ỡ cÅ©ng không sao cả. 
>> > B�i vì
>> > SMCC là cá»?ng Ä?á»?ng tá»± nguyá»?n, Cái
Ä?iá»?u quan trá»?ng nhất mong má»?i ngÆ°á»?i 
>> > Ä?ừng Ä?á»?
>> > Ä?ánh mất là cái tâm vá»?i cá»?ng Ä?á»?ng
mà thôi. Lần sau liá»?u Vân sẽ Ä?á»? ngá»±a 
>> > chết
>> > Ä?ói hay bạn bè chết khá»? Ä?ây?
>> >
>> > Mến,
>> >
>> > ----- Original Message -----
>> > From: Khuc Hai Van
>> > To: smcc@xxxxxxxxxxxxx
>> >
>> > Sent: Monday, January 08, 2007 1:04 PM
>> > Subject: [SMCC] Re: Tao ac count trong outlook
>> >
>> >
>> > truoc het anh khang dinh voi Huong la kong co gi
khac biet giua yahoo 
>> > tieng
>> > Viet va nhung hom mail voi yahoo khac.
>> > Do chi la giao dien.
>> > Nhung nguyen tac co ban voi viec tao account thi
anh khong noi nua nhe!
>> > Vi cai do chac la Huong nam duoc roi.
>> > anh chi luu y khi khai bao Huong nen danh o phan
incamingva phan 
>> > outGoing so
>> > dang ky cua yahoo pop.
>> > Anh nho khong nham la 127.0.1.
>> > Sau do Huong vao lai mennu Tools, tron Account
nhan enter de kich hoat 
>> > roi
>> > nhan tab 1 cai roi nhan mui ten phai de tim den 
Mail tab.
>> > Kich hoat hop thoai thuoc tinh Properties o day
Huong nho tim den 
>> > trang
>> > Connection, xem cac ket noi cua minh da duoc tron
hay chua neu chua thi 
>> > phai
>> > tron lai.
>> > mac dinh la dang not check.
>> > Sau khi da chac chan viec nay Huong hay tim den
trang Servers roi nhan
>> > shifp+tab den muc My ser ver requires
authentication S ettings... . mac 
>> > dinh
>> > la notcheck. Hay check no ra va tiep tuc vao kich
hoat muc Settings, 
>> > mui ten
>> > xuong tron muc Log on using. Tiep do Huong co the
danh lai e-mail 
>> > address
>> > vao muc ke tiep. Co the nhap password neu muon.
sau do nhan OK de dong 
>> > y,
>> > nhan alt+A de luu lai nhung thay doi trong hop
thoai thuoc tinh cua 
>> > account.
>> > Roi OK
>> > Sau khi da thuc hien xong tat ca nhung buoc tren
day ma van khong duoc 
>> > thi
>> > alo cho tui anh theo so van phong cua Tia Sang
nhe!
>> > Tien day em nhan anh thien chut.
>> > Anh oi may ten hiep si CNTT o ngoai nay dang con
lo co cho ngua an. Nen 
>> > chua
>> > kip quay ve phuc vu ba con dung thoi han.
>> > Vay neu o ngoai nay ba con mien bac co van de gi
thi lam on alo se duoc 
>> > cap
>> > cuu nhanh hon.
>> > hahahaha
>> > Name :
>> > Khuc Hai Van
>> > home : 1/23 ngo To Tien, pho Kham Thien, quan
Dong Da, Hanoi
>> > home phone : (048564182)
>> > cityphone : (049195924)
>> > office : 844 Minh Khai, Hai Ba Trung, Hanoi
>> > Office phone : (042145412)
>> > Web Page: http://tiasangonline.org
>> > e-mail khuchaivan1982@xxxxxxxxx
>> > yahoo ID VanKt182
>> > Skype Name khuchaivan82
>> >
>> > ----- Original Message -----
>> > From: Dao Huong
>> > To: smcc@xxxxxxxxxxxxx
>> > Sent: Saturday, January 06, 2007 10:33 PM
>> > Subject: [SMCC] Re: Tao ac count trong outlook
>> >
>> >
>> > Chau cam on chu Thien, chu Mai va anh Quoc da gui
nhung loi chi dan. 
>> > Chau da
>> > lam theo huong dan cua chu Mai nhung van khong
duoc. Chau dung Yahoo 
>> > tieng
>> > Viet thi khong biet co gi khac trong cach lap
account khong a?
>> >
>> > ----- Original Message -----
>> > From: Nguyen Khanh Quoc
>> > To: smcc@xxxxxxxxxxxxx
>> > Sent: Sunday, January 07, 2007 11:57 AM
>> > Subject: [SMCC] Re: Tao ac count trong outlook
>> >
>> >
>> > còn 1 trư�ng hợp nữa mà anh Thi�n
không nói là ai xài g mail Ä?á»? nhận và 
>> > gá»­i
>> > thư v�i smcc thì không bao gi� nhận
Ä?ược thÆ° của chính mình gá»­i.
>> >
>> >
>> > ----- Original Message -----
>> > From: Tran Ba Thien
>> > To: smcc@xxxxxxxxxxxxx
>> > Sent: Sunday, January 07, 2007 8:54 AM
>> > Subject: [SMCC] Re: Tao ac count trong outlook
>> >
>> >
>> > Hi VÅ©,
>> >
>> > phân bi�t các trư�ng hợp sau:
>> >
>> > 1. gá»?i Ä?ến smcc nhÆ°ng không ai nhận
Ä?ược thÆ° từ smcc phân phá»?i: nếu vậy 
>> > là
>> > có tr� ngại tại cái server của smcc.
>> >
>> > 2. Gá»?i Ä?ến smcc chá»? có má»?t vài
ngư�i nhận, m�t vài ngư�i nhận chậm
hơn 
>> > và
>> > m�t s� nữa thì không nhận... Nếu
vậy thì không phải l�i của smcc mà do 
>> > cái
>> > server của ngư�i nhận. M�t s� thư
của smcc Ä?ã bá»? các phần má»?m chá»?ng thÆ° 
>> > rác
>> > của server ngư�i nhận hi�u lầm rằng
Ä?ấy là thÆ° rác nên Ä?ã ngÄ?n không 
>> > cho thÆ°
>> > của smcc vào in box của ngư�i nhận.
>> >
>> > Vậy thì vấn Ä?á»? mà VÅ© Ä?ặt ra là do
server của ngư�i nhận chứ không phải
>> > server của smcc. Cách Ä?ây vài hôm vấn
Ä?á»? mà anh Ä?Æ°a ra là thÆ° Ä?ã gá»?i 
>> > nhÆ°ng
>> > không thấy smcc phân phá»?i thì Ä?ấy má»?i
là l�i của server của smcc.
>> >
>> > Mến
>> >
>> > ----- Original Message -----
>> > From: Nguyen Hoang Bao Vu
>> > To: smcc@xxxxxxxxxxxxx
>> > Sent: Sunday, January 07, 2007 12:30 AM
>> > Subject: [SMCC] Re: Tao ac count trong outlook
>> >
>> >
>> > Nh� phúc coi lại giùm cái smcc xem sao
mail của Hương và anh Thi�n thì 
>> > nhận
>> > không Ä?ược mà lại chá»? nhận Ä?ược
mail của qu�c thôi.
>> > Ä?ôi khi tôi gá»­i mail lên Ä?ó vẫn hay
bá»? thất lạc. có khi mình nhận Ä?ược 
>> > mail
>> > mình, có khi lại chả nhận Ä?ược mà
smcc thì lại nhận Ä?ược và thậm chí cả 
>> > mình
>> > lẫn smcc Ä?á»?u không nhận Ä?ược luôn?
>> > Hy vá»?ng là cái này sau khi gá»­i Ä?i thì
cả hai bên Ä?á»?u nhận Ä?ược cho vui 
>> > cá»­a,
>> > vui nhà.
>> > Name: Nguyen Hoang Bao Vu
>> > Home: 210C Hiep Binh Chanh tenement. Thu Duc
district Ho Chi Minh City 
>> > Viet
>> > Nam
>> >
>> > Home Phone: 7262214
>> > Cell-phone: 0989350014
>> > Yahoo ID: nguyenhoangbaovu
>> > MSN ID: nguyenhoangbaovu
>> > Skype ID: nguyenhoangbaovu
>> > Blog: 360.yahoo.com/nguyenhoangbaovu
>> >
>> >
>> > ----- Original Message -----
>> > From: Nguyen Khanh Quoc
>> > To: smcc@xxxxxxxxxxxxx
>> > Sent: Saturday, January 06, 2007 8:34 PM
>> > Subject: [SMCC] Re: Tao ac count trong outlook
>> >
>> >
>> > That ra thi cai nay ai biet nay len tieng thoi.
Xin co y kien nho xiu 
>> > ve
>> > chuyen nay.
>> > 1. Huong co the len web mail xem yahoo mail con
hoat dong binh thuong 
>> > khong?
>> > Co nghia la Huong co the nhan va gui mail online
duoc khong?
>> > Cung co the la yahoo mail cua Huong da tu dong
chuyen sang che do mail 
>> > beta.
>> > Hay tim duong ma chinh lai thanh giao dien binh
thuong thi se nhan va 
>> > gui
>> > mail voi outlook duoc.
>> > 2. Thoi gian nay chung ta van con bi anh huong su
co dong dat lam dut 
>> > cap
>> > quang o Dai Loan. Hien gio van dang khac phuc nen
viec truy cap 
>> > internet rat
>> > cham chap nen outlook express yahoo pops va yahoo
mail van khong the 
>> > lam
>> > viec tot voi nhau duoc. It loi xin gui den moi
nguoi.
>> >
>> > ----- Original Message -----
>> > From: Tran Ba Thien
>> > To: smcc@xxxxxxxxxxxxx
>> > Sent: Saturday, January 06, 2007 3:39 PM
>> > Subject: [SMCC] Re: Tao ac count trong outlook
>> >
>> >
>> > Hi Hai Van,
>> >
>> > Giup Huong phan nay di. Cac ban hiep si CNTT o
mien Bac nen manh dang 
>> > dong
>> > gop nhe
>> >
>> > ----- Original Message -----
>> > From: Dao Huong
>> > To: smcc@xxxxxxxxxxxxx
>> > Sent: Saturday, January 06, 2007 11:39 AM
>> > Subject: [SMCC] Tao ac count trong outlook
>> >
>> >
>> > Chao cac anh chi than men! Em co mot van de muon
cau cuu cac anh chi! 
>> > Truoc
>> > day, em da co mot account Yahoo trong outlook.
Sau mot thoi gian su 
>> > dung,
>> > khong biet tai sao no chi nhan ma khong gui duoc.
Hom nay em vua chua 
>> > lon
>> > lanh thanh lon que, hien nay em bi cam van o hop
thu Yahoo, khong gui 
>> > ma
>> > cung khong nhan duoc. Em khong biet da lam sai
buoc nao khi lap lai 
>> > account.
>> > Em rat mong cac anh chi chi giup em cach lap
account yahoo trong 
>> > outlook. Em
>> > cam on nhieu!
>>
> NhÙ?Æ z'Hx%ljeǧué??[hg~+-bj{.n+#
>
f)+-o+اé??[hgz_ç¥?l0l&Þ?{ay+-~'w*.Ë?mXì¹»&~&Hx%[ǧv)zf,+zyb(

> "rz)n7bجÚ?[6znp^jÇ?'$)iah +a0+^ __________________________________________________
Do You Yahoo!?
Tired of spam? Yahoo! Mail has the best spam protection around 
http://mail.yahoo.com 


 ------------------------------------------------
- To post messages on SMCC mailing list, simply send email to
smcc@xxxxxxxxxxxxxx

- You can subscribe to SMCC mailing list by sending email to
smcc-request@xxxxxxxxxxxxx
with 'subscribe' in the Subject field with your subscriber list.

- You can unsubscribe from SMCC mailing list by sending email to
smcc-request@xxxxxxxxxxxxx
with 'unsubscribe' in the Subject field

This list is managed by Dang Hoai Phuc
Please click this link
http://dhp.p9.org.uk
to visit his own website!

Other related posts: