[SMCC] Tư duy tích cực của bạn đã tiến bộ đến đâu ?

        Tư duy tích cực của bạn đã tiến bộ đến đâu ?


Chào các bạn,
Bài này viết riêng cho các tác giả và bạn đọc Đọt Chuối Non thường xuyên ít 
nhất là 1 năm rồi. Các bạn có thấy mình tăng tiến gì về tư duy tích cực không?

Nếu không, thì bạn thuộc một trong hai loại người sau đây:

1. Tư duy tích cực của bạn đã quá cao, cho đến nỗi các bài của Đọt Chuối Non 
chẳng còn giúp được gì bạn cả, hoặc

2. Bạn đọc cả năm là chẳng nhập được gì.

Các bạn khác, nếu đọc cả năm với kiên trì, bắt buộc bạn đã có thay đổi lớn về 
tư duy và thái độ–bớt nóng giận hơn, bớt kiêu căng hơn, bớt lo sợ hơn, bớt
bức xúc hơn, tự tin hơn, yêu đời hơn, yêu người hơn, bình thản hơn.

Các bạn, chúng ta hãy luôn luôn nhớ điều căn bản này:

Tư duy tích cực là một điều rất cá nhân. Chỉ có bạn làm cho bạn tư duy tích 
cực. Nhưng hậu quả lại không cá nhân tí nào. Đương nhiên là bạn tư duy tích
cực hơn, nhưng môi trường chung quanh bạn cũng trở thành tích cực hơn vì năng 
lượng tích cực bạn tạo ra tuôn chảy vào môi trường. 

Cho nên, khi mỗi chúng ta tu luyện tư duy tích cực hàng ngày, ta đang phục vụ 
thành phố ta, quốc gia ta, và đồng bào ta một cách tích cực, trực tiếp, và
thường trực nhất, mà chẳng cần phải ăn to nói lớn gì cả. Phục vụ đất nước và 
đồng bào một cách hiệu quả và âm thầm nhất.

Mỗi người chúng ta thở ra môi trường chung quanh hoặc hương hoa tích cực tinh 
khiết hoặc mùi xú uế độc hại của ống cống tiêu cực. Chỉ bằng sống và thở,
ta xây dựng hay hủy hoại môi trường của ta. Cho nên đừng bao giờ quên rằng, tư 
duy của chúng ta ảnh hưởng đến đất nước và đồng bào. Ta với môi trường,
với đất nước, với đồng bào, tuy hai mà một.

Cách ta sống, cách ta tư duy là cách ta phục vụ đồng bào, phục vụ đất nước.

Bây giờ, mình nhắc lại các bạn cái “test tích cực” để dùng hàng ngày:

• Khi bạn thi đỗ, khi bạn trúng thưởng, khi bạn có người yêu, khi bạn được 
thăng thường… bạn cảm thấy rất là tích cực. Điều này không phải là test tích
cực. Ai lại không “tích cực” khi thành công như thế?

• Test tích cực là: 

Khi gặp thất bại bạn có bình thản mỉm cười và nói tôi sẽ thành công không?

Khi thi hỏng có mỉm cười và nói “Không sao. Còn lần tới” không?

Khi bắt đầu việc gì đó bạn có nói “Tôi chắc chắn phải thành công không?

Ai chọc giận có mỉm cười “Xin chúa thương cho anh ấy, anh ấy cũng chỉ yếu kém 
như con và mọi người khác” không?

Khi bị ai sỉ nhục có “Cám ơn Trời Phật đã cho con cơ hội thực hành khiêm tốn và 
nhân ái” không?

Nói chung là “test tích cực” chỉ dùng được trong các điều kiện khó khăn, bức 
xúc, cho ta. Trong những hoàn cảnh khó khăn, test tích cực của chúng ta là:
“Ta có bình thản, vui vẻ, tự tin, và quyết thắng không?”

Các bạn thành viên kỳ cựu của Vườn Chuối, 

Đừng bao giờ quên rằng tư duy tích cực của chính bạn kiến tạo tư duy tích cực 
của đất nước. Không phải là chuyện nhỏ.

Chúc các bạn một ngày tích cực,

Mến,

Trần Đình Hoành

Other related posts:

  • » [SMCC] Tư duy tích cực của bạn đã tiến bộ đến đâu ? - Nguyễn Khánh Quốc