[SMCC] Re: [SMCC] Re: [SMCC] Trả Lời câu Hỏi Về Phần Mềm Chat Trên DTDD

còn ngốn polime nữa đó chú em.
 ----- Original Message ----- 
 From: Doan Duc Dan 
 To: smcc@xxxxxxxxxxxxx 
 Sent: Saturday, June 05, 2010 11:51 AM
 Subject: [SMCC] Re: [SMCC] Trả Lời câu Hỏi Về Phần Mềm Chat Trên DTDD


 có một ưu điểm nữa là các phần mềm này khi kết nối với GPRS ngốn pin ghê lắm 
đấy hen!
  ----- Original Message ----- 
  From: Nguyễn Khánh quốc 
  To: SMCC 
  Sent: Friday, May 28, 2010 9:46 PM
  Subject: [SMCC] Trả Lời câu Hỏi Về Phần Mềm Chat Trên DTDD


  Chào bạn Trang
  Thật ra tôi không khoái lắm về món chat trên điện thoại di động cho lắm 
nhưng được biết là mấy loại điện thoại cần các phần mềm hỗ trợ như Talk hay 
mobile speak muốn chat bằng điện thoại qua GPRS thì không sử dụng được các 
chương trình do Việt Nam sản xuất vì không có script hỗ trợ mà phải dùng các 
phần mềm do các hãng nước ngoài sản xuất. Trong rất nhiều những phần mềm như 
vậy tôi thấy anh em chú ý đến 2 phần mềm là fring và Nimbuzz. Bạn có thể tìm 
kiếm thông tin về 2 loại phần mềm này. Tuy nhiên đặc điểm chung của nó mà ta có 
thể thấy là ta có thể dùng để đăng nhập với các nick chat như Skype và Yahoo 
vân vân. Lẽ tất nhiên là phải thông qua GPRS hoặc Wifi.
  Thân mến.

Other related posts: