[SMCC] Re: [SMCC] Re: [SMCC] Re: [SMCC] Re: [SMCC] Re: [SMCC] Re: [SMCC] Fw: Ý ki?n v? bài: Mot buc thu linh nghiem

Neu co hung thi khi nao co dip gap nhau khac biet. Ha co chi ma cai gi cung doi phai huych toet ra ca la the nao. Ha Ha Ha! ----- Original Message ----- From: "Tran Ba Thien" <tranbathien@xxxxxxxxx>

To: <smcc@xxxxxxxxxxxxx>
Sent: Tuesday, March 02, 2010 6:40 PM
Subject: [SMCC] Re: [SMCC] Re: [SMCC] Re: [SMCC] Re: [SMCC] Re: [SMCC] Fw: Ý ki?n v? bài: Mot buc thu linh nghiem


thì mức nào nói ra luôn cho rồi o ơi
Trần Bá Thiện
tranbathien@xxxxxxxxx
----- Original Message ----- From: "Nguyen Hong Van" <hongvan72@xxxxxxxxx>
To: <smcc@xxxxxxxxxxxxx>
Sent: Tuesday, March 02, 2010 06:38 PM
Subject: [SMCC] Re: [SMCC] Re: [SMCC] Re: [SMCC] Re: [SMCC] Fw: Ý kiến về bài: Mot buc thu linh nghiem


Chỉ cần chú thích thì cái chi mà Thằng em này chả chiều hả chú vì đến như cháu mà nó còn vừa mời vừa ép uống rượu tới 2 lần lận. Cũng nhờ có 2 lần đó mà cháu biết được tửu lượng của mình tới mức nào. ----- Original Message ----- From: "vandanns" <vandanns@xxxxxxxxx>
To: <smcc@xxxxxxxxxxxxx>
Sent: Monday, March 01, 2010 9:33 PM
Subject: [SMCC] Re: [SMCC] Re: [SMCC] Re: [SMCC] Fw: Ý kiến về bài: Mot buc thu linh nghiem


nhớ cho Chú tham gia với nhen
----- Original Message ----- From: "Nguyễn Khánh quốc" <khanhquoc78@xxxxxxxxx>
To: <smcc@xxxxxxxxxxxxx>
Sent: Monday, March 01, 2010 6:46 PM
Subject: [SMCC] Re: [SMCC] Re: [SMCC] Fw: Ý kiến về bài: Mot buc thu linh nghiem


Nói chung, nói riêng và tất cả các loại nói: anh ủng hộ quan điểm của Hùng. túm lại là nếu có dịp mình phải côm cốp, canh cách với nhau 1 bữa cho hả dạ. --- To post message, email to smcc@xxxxxxxxxxxxx

To subscribe to the list, email to smcc-request@xxxxxxxxxxxxx with the subject: subscribe To unsubscribe to the list, email to smcc-request@xxxxxxxxxxxxx with the subject: unsubscribe

View archive messages at http://www.freelists.org/archive/smcc
List RSS feed: http://www.freelists.org/feed/smcc
Sao Mai Computer Center for the Blind website: http://www.saomaicenter.org

--- To post message, email to smcc@xxxxxxxxxxxxx

To subscribe to the list, email to smcc-request@xxxxxxxxxxxxx with the subject: subscribe To unsubscribe to the list, email to smcc-request@xxxxxxxxxxxxx with the subject: unsubscribe

View archive messages at http://www.freelists.org/archive/smcc
List RSS feed: http://www.freelists.org/feed/smcc
Sao Mai Computer Center for the Blind website: http://www.saomaicenter.org

--- To post message, email to smcc@xxxxxxxxxxxxx

To subscribe to the list, email to smcc-request@xxxxxxxxxxxxx with the subject: subscribe To unsubscribe to the list, email to smcc-request@xxxxxxxxxxxxx with the subject: unsubscribe

View archive messages at http://www.freelists.org/archive/smcc
List RSS feed: http://www.freelists.org/feed/smcc
Sao Mai Computer Center for the Blind website: http://www.saomaicenter.org

__________ Information from ESET NOD32 Antivirus, version of virus signature database 4908 (20100302) __________

The message was checked by ESET NOD32 Antivirus.

http://www.eset.com





__________ Information from ESET NOD32 Antivirus, version of virus signature database 4908 (20100302) __________

The message was checked by ESET NOD32 Antivirus.

http://www.eset.com



--- To post message, email to smcc@xxxxxxxxxxxxx

To subscribe to the list, email to smcc-request@xxxxxxxxxxxxx with the subject: subscribe To unsubscribe to the list, email to smcc-request@xxxxxxxxxxxxx with the subject: unsubscribe

View archive messages at http://www.freelists.org/archive/smcc
List RSS feed: http://www.freelists.org/feed/smcc
Sao Mai Computer Center for the Blind website: http://www.saomaicenter.org

--- To post message, email to smcc@xxxxxxxxxxxxx

To subscribe to the list, email to smcc-request@xxxxxxxxxxxxx with the subject: 
subscribe
To unsubscribe to the list, email to smcc-request@xxxxxxxxxxxxx with the 
subject: unsubscribe

View archive messages at http://www.freelists.org/archive/smcc
List RSS feed: http://www.freelists.org/feed/smcc
Sao Mai Computer Center for the Blind website: http://www.saomaicenter.org

Other related posts: