[SMCC] Re: [SMCC] Re: [SMCC] Chào cả nhà!

Chẳng có gì phải thắc mắc đâu. Người ta thiếu NOD32 để giệt virus thôi mà .
Tội nghiệp , người ta còn đang thường xuyên tới Trung tâm Giáo dục thường 
xuyên. 
Cũng xin đừng thắc mắc tại sao cần thường xuyên tới trung tâm Giáo dục thường 
xuyên nhé Đan.
 ----- Original Message ----- 
 From: Doan Duc Dan 
 To: smcc@xxxxxxxxxxxxx 
 Sent: Monday, October 13, 2008 5:10 PM
 Subject: [SMCC] Re: [SMCC] Chào cả nhà!


 Xin lỗi! Không biết người hỏi là bác, là chú, là anh, là bạn hay là em mà lại 
hỏi theo kiểu nhà vô chủ vậy? Trong diễn đàn này có đủ các bề bậc đấy! Chẳng ai 
khó khăn gì trong việc chia sẻ giữ liệu nhưng nếu cần thì nên hỏi hay nhờ thân 
thiện chút đi!
  ----- Original Message ----- 
  From: Ðoàn Van U?c 
  To: smcc@xxxxxxxxxxxxx 
  Sent: Monday, October 13, 2008 2:37 PM
  Subject: [SMCC] Chào cả nhà!


  Xin hỏi ở đây có ai có trình giệt Virus Nod32 xin gửi cho hộ cái nhé. Cảm 
ơn nhiều.

Other related posts: