[SMCC] Re: [SMCC] Mười chiêu tăng tốc windows

Bước 9 làm bằng phần mềm thì sẽ đỡ nguy hiểm hơn. Load nó ở đây nè
 
This is a VBS script file that was created to easily change the owner's name on 
a PC. To use this VBS file simply enter on the change owner org.vbs file name. 
This will bring up a window asking you if you want to open this file. Tab to, 
open and press enter. The first window will ask you to type in the name and 
then tab to OK and press enter. The next window will ask you to type in your 
company name and tab to OK and press enter. Of course if you don't have a 
company name, just leave it blank. The script will close and only the file name 
remains on your system. You may have to reboot for the change to take affect.

Change Owner.Org Download Link 
Close Window


Dang Manh Cuong
School: Nguyen Dinh Chieu for the blind
184 Nguyen Chi Thanh street, ward 3, district 10, HCMC, Vietnam
Home: 555/2B Tan Dong Hiep, Di An, Binh Duong
Home phone: +84-650-3742-067
E-mail: dangmanhcuong@xxxxxxxxx 
Yahoo ID: manhcuong0312
Skype name: dangmanhcuong
Blog: http://360.yahoo.com/manhcuong0312
Website: http://www.ngoisaodanduong.net
http://www.saomaiquan.org 

 ----- Original Message ----- 
 From: Ð? Lan Chà/01688534331 
 To: smcc@xxxxxxxxxxxxx 
 Sent: Monday, April 27, 2009 4:01 PM
 Subject: [SMCC] Mười chiêu tăng tốc windows


       10 chiêu tăng tốc Windows XP

       ( Bình chọn: 8  -- Thảo luận: 4 -- Số lần đọc: 25562)

       BÍ KÍP CHỈNH SỬA WINDOWS REGISTRY 

       Nhấn vào nút Start, chọn mở chức năng Run trong menu.        Gõ vào box Open lệnh regedit và nhấn OK hay Enter.        Cửa sổ Registry Editor mở ra với hai panel (bên trái là cây thư 
mục các nhóm HKEY, còn bên phải là phần hiển thị chi tiết các key). Có hai nhóm 
HKEY mà bạn hay phải sờ mó tới là HKEY_CURRENT _USER, và HKEY_LOCAL_MACHINE. 
Bấm chuột lên dấu cộng (+) của nhóm để mở chi tiết chứa trong nhóm đó. Việc 
chỉnh sửa Windows Registry chủ yếu diễn ra trên “sân” bên phải. Khi nhấp chuột 
phải lên tên của key, bạn thấy xuất hiện menu chuột phải (popup) với các lệnh 
cho phép chỉnh sửa (Modify) giá trị của key, hay xóa key (Delete) và đổi tên 
key (Rename).        Khi nhấn chuột phải lên vị trí khác trong “sân”, bạn sẽ có menu 
New cho phép tạo mới các key, giá trị...        Nhưng xin lưu ý một chuyện cực kỳ hệ trọng. Windows Registry là 
bộ não của Windows, nơi đăng ký, quản lý, và điều khiển tất cả các thành phần 
của hệ thống. Nó mà thiếu hay trục trặc thứ gì đó là bạn “tiêu tùng”, hay hên 
lắm thì cũng biết “cuộc đời nó mệt mỏi” ra sao. Vì thế, tốt hơn hết là trước 
khi cài đặt một thiết bị hay phần mềm nào, cũng như trước khi chỉnh sửa Windows 
Registry, bạn phải nhớ chịu khó sao lưu Windows Registry với tất cả các thiết 
đặt hiện hữu lại. Dễ lắm mà. Bạn nhấn chuột chọn tên My Computer ở “sân” bên 
trái. Chọn trong menu File lệnh Export (hay nhấn chuột phải lên My Computer để 
chọn lệnh Export trong menu pop-up). Chọn thư mục lưu trữ và đặt tên file. File 
sẽ có đuôi là *.reg. Cất cho kỹ à nghen. Sau này, nếu muốn nạp lại các thiết 
đặt Registry đã sao lưu, bạn chọn lệnh Import trên menu File. Sau khi chỉnh sửa 
xong, bạn đóng cửa sổ Registry Editor lại và thoát ra. Thường là nên restart 
lại hệ thống cho các giá trị mới bị Windows lôi cổ ra mà làm việc. 
       1. TĂNG TỐC MỞ MENU START Để giúp WindowsXP khởi động nhanh hơn, 
bạn có thể tăng tốc độ hiển thị menu Start của nó. Dùng lệnh Run trong menu 
Start, gõ vào lệnh Regedit. Nhấn Enter. Mở cửa sổ biên tập Registry Editor. Mở 
mục HKEY_CURRENT_USER rồi mở tiếp theo đường dẫn \Control Panel\Desktop. Bạn sẽ 
thấy ở ô bên phải dòng “MenuShowDelay”=dword:400. 400 chính là giá trị mặc định 
của tác vụ hiển thị menu Start. Bạn hãy nhấp chuột phải lên tên mục này, chọn 
lệnh Modify trên menu chuột phải.        Gõ vào mục Value data trong hộp Edit String giá trị mới là 
00000000 (tức 8 số 0).        Nhấn OK. Lúc này, key sẽ được hiển thị là: 
“MenuShowDelay”=dword:00000000 Đóng cửa sổ Registry Editor lại. 

       2. TĂNG TỐC ĐỘ ĐỌC VÀ GHI CỦA Ổ ĐĨA MỀM Cho dù đĩa CD-ROM hay các 
vật lưu trữ USB dạng Flash Drive đang ngày càng phổ biến, anh bạn đĩa mềm 1.4MB 
hiện nay vẫn chưa thể “cáo lão về hưu” được đâu. Chỉ có điều, cái ổ đĩa mềm FFD 
nó đọc cà ạch, cà đụi vừa chậm chạp, vừa trông quá khổ sở. Bạn có thể cải thiện 
phần nào tốc độ đọc và ghi của ổ đĩa mềm bằng cách chỉnh sửa lại Windows 
Registry. Ở hộp Run trong menu Start, bạn gõ regedit và nhấn OK Trong cửa sổ 
Registry Editor, bạn mở mục HKEY_LOCAL_MACHINE rồi mở dần theo đường dẫn: 
\SYSTEM\Current ControlSet\Services\fdc Nhấn chọn mở mục fdc. Ở phần bên phải, 
bạn thiết lập một mục giá trị mới bằng cách nhấp chuột phải lên bất kỳ chỗ nền 
nào, chọn lệnh DWORD Value trên menu New.        Bạn sẽ thấy một mục New Value #1 xuất hiện. Hãy đổi tên nó thành 
ForeFifo. Nếu không kịp thay tên nó ngay, bạn nhấp chuột phải lên tên New Value 
#1 và chọn lệnh Rename trong menu chuột phải. Kiểm tra lại để bảo đảm giá trị 
Value data của mục ForeFifo là 0.        Đóng cửa sổ Registry Editor lại. 

       3. TĂNG TỐC HOẠT ĐỘNG CHO Ổ ĐĨA QUANG CDFS (CD-ROM File System, 
hệ thống file CD-ROM) là driver của Windows 32- bit điều khiển các ổ đĩa quang 
(CD-ROM, DVD-ROM...), thay cho file MSCDEX của DOS và Windows 3.x. Bạn có thể 
thông qua Windows Registry để tối ưu hóa việc quản lý của Windows đối với các ổ 
đĩa quang và tăng tốc hoạt động cho chúng. Ở mục Run trong menu Start, bạn gõ 
regedit và nhấn OK Trong cửa sổ Registry Editor, bạn chọn mở mục 
HKEY_LOCAL_MACHINE, rồi mở dần theo đường dẫn: \SYSTEM\ 
CurrentControlSet\Control Bạn sẽ phải tạo mới 3 key bằng cách nhấp chuột phải 
lên bất kỳ chỗ nền nào ở cánh phải, chọn lệnh Binary Value (hay DWORD Value) 
trên menu New. Sau đó, thay tên của key “New Value #1” bằng lần lượt các tên 
mới. 

       ● CacheSize: Tạo mới với giá trị Binary Value, thay tên “New 
Value #1” bằng CacheSize, chọn Modify để nạp giá trị ff ff 00 00 (số không) 
       ● Prefetch: Tạo mới với giá trị DWORD Value, thay “New Value #1” 
bằng Prefetch có giá trị 4000 (hexadecimal) 
       ● PrefetchTail: Tạo mới với giá trị DWORD Value, thay “New Value 
#1” bằng PrefetchTail có giá trị 4000 (hexadecimal)        4. TĂNG SỨC HOẠT ĐỘNG CHO BỘ NHỚ Việc cải thiện hoạt động của bộ 
nhớ có thể làm được một cách đơn giản bằng cách ngăn không cho hệ thống dùng ổ 
đĩa cứng làm bộ nhớ đệm. Nhưng chiêu này chỉ thật sự hữu ích nếu hệ thống có từ 
256MB bộ nhớ trở lên. Cụ thể là bạn tắt (disable) chức năng thực thi trang nhớ 
Paging Executive. Nó sẽ ngăn việc chuyển các khu vực trang nhớ (page section) 
từ RAM sang HDD. Thật sự, nếu có bộ nhớ từ 256MB trở lên, bạn sẽ có lợi khi giữ 
các dữ liệu của mình trong RAM để cải thiện tốc độ xử lý nhờ giảm được số lượng 
file hoán đổi (swap) trên HDD. Ở mục Run trong menu Start, bạn gõ regedit và 
nhấn OK Trong cửa sổ Registry Editor, bạn chọn mở mục HKEY_LOCAL_MACHINE, rồi 
mở dần theo đường dẫn: /SYSTEM/ CurrentControlSet/Control/Session 
Manager/Memory Management Key mà bạn phải “xử” tên là DisablePagingExecutive. 
Hãy dùng lệnh Modify trong menu chuột phải thay đổi giá trị của nó từ 0 mặc 
định thành 1 (dữ liệu sẽ được giữ lại ở RAM). Kết quả sẽ là “DisablePaging 
Executive”=dword:00000001 Cũng từ vị trí này, bạn có thể tăng cường bộ nhớ đệm 
hệ thống System Cache để cho nhân XP (kernel) có thể được nạp vào RAM của bạn. 
Nó sẽ giúp cải thiện đáng kể hoạt động của hệ thống vì NT Kernel sẽ luôn luôn 
nằm ngay trong RAM. Và bạn sẽ dành 4MB RAM cho nhân này. Để làm điều đó, bạn 
phải “xử” key tên là LargeSystemCache. Hãy dùng lệnh Modify trong menu chuột 
phải thay đổi giá trị của nó từ 0 (nếu thấy như vậy) thành 1. Kết quả sẽ là 
“LargeSystemCache” =dword:00000001        Thoát khỏi Registry Editor. 

       5. TĂNG TỐC ĐỘ SHUTDOWN Có nhiều yếu tố liên quan tới tốc độ đóng 
(shutdown) và khởi động (startup) Windows XP. Ở đây là một cách để “bùa” cho 
quá trình shutdown nhanh hơn. Bạn gõ vào hộp Open của lệnh Run trong menu Start 
lệnh regedit rồi nhấn OK hay Enter. Trong cửa sổ Registry Editor, bạn mở 
HKEY_CURRENT_USER rồi mở dần theo đường dẫn: HKEY_CURRENT_USER\Control 
Panel\Desktop. Bạn phải thay giá trị của một loạt key (bằng cách nhấn chuột 
phải lên tên từng key, chọn lệnh Modify trên menu chuột phải, điền giá trị mới 
vào hộp Value data của hộp thoại Edit String rồi nhấn OK): AutoEndTasks=1 
HungAppTimeout=5000 MenuShowDelay=00000000 (8 số 0, mặc định là 400) 
WaitToKillAppTimeout=4000 (mặc định là 20000) WaitToKillServiceTimeout=4000 
(key vừa thiết lập) Giá trị key AutoEndTasks là 1 sẽ tự động “giết” các chương 
trình đang treo cho bạn. Thời gian chờ để khử các ứng dụng được giảm còn 4000 
(mặc định tới 20000). Bạn cũng cần giảm thời gian “giết” các dịch vụ Windows XP 
xuống tương đương. Nhưng cần phải tạo thêm key này bằng cách nhấn chuột phải 
lên nền cửa sổ bên phải. Chọn trong menu chuột phải lệnh New/String Value. Nhấp 
chuột phải lên key mới xuất hiện có tên “New Value #1”, chọn Rename và thay tên 
mới cho nó là WaitToKillServiceTimeout. Nhấp chuột phải lên tên này, chọn lệnh 
Modify và xác lập giá trị Value data của nó là 4000, nhấn OK. Sau đó, bạn xử 
tiếp cái khoản thứ hai. Đó là mở theo đường dẫn HKEY_LOCAL_ 
MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control        Nhấp chuột phải lên tên mục WaitToKillServiceTimeout, chọn lệnh 
Modify và xác lập giá trị Value data của nó là 4000 (mặc định là 20000), nhấn 
OK. Thoát khỏi Registry Editor.

       6. TĂNG TỐC ĐỘ DUYÊT CÁC THƯ MỤC XÀI CHUNG Có khi nào bạn để ý 
chuyện này không: cớ sao việc duyệt các thư mục dùng chung (shared folders) 
trên máy này lại chậm hơn ở máy khác, cho dù y chang nhau về cấu hình? Thì ra 
có những tác vụ được lập kế hoạch sẵn (Scheduled tasks) trên máy tính đó đang 
xí chỗ ở các thư mục chung này. Cũng hên là chuyện xử cái vụ này lại rất đơn 
giản. Ở mục Run trong menu Start, bạn gõ regedit và nhấn OK. Trong cửa sổ 
Registry Editor, bạn chọn mở mục HKEY_LOCAL_MACHINE, rồi mở dần theo đường dẫn: 
/Software/ Microsoft/Windows/Current Version/ 
Explorer/RemoteComputer/NameSpace. Bạn sẽ thấy một cái key có tên kiểu mã số là 
{D6277990-4C6A-11CF-8D87- 00AA0060F5BF}. Hãy nhấp chuột phải lên key đó và chọn 
Delete trong menu chuột phải để khử nó đi.        Thoát khỏi Registry Editor. 

       7. TĂNG TỐC ĐỘ NẠP SẴN DỮ LIÊUWindows XP có một cái dịch vụ gọi 
là Prefetcher để nạp sẵn các dữ liệu mà Windows XP “xủ quẻ” tiên đoán là bạn 
sắp xài tới. Nói bài bản hơn, nó giám sát các chương trình khác nhau chạy trong 
quá trình Windows khởi động và giúp mở chúng nhanh hơn. Vậy thì, bạn hãy tiếp 
cho nó một tay, một chân nhé. Ở mục Run trong menu Start, bạn gõ regedit và 
nhấn OK. Trong cửa sổ Registry Editor, bạn chọn mở mục HKEY_LOCAL_MACHINE, rồi 
mở dần theo đường dẫn: \SYSTEM\CurrentControlSet\Control \Session 
Manager\Memory Management\ PrefetchParameters. Bạn nhìn thấy ở bên phải có key 
EnablePrefetcher. Giá trị mặc định của nó là 3. Bạn dùng lệnh Modify trên menu 
chuột phải để thay đổi giá trị của nó. Có thể thử từ 1 tới 6 xem giá trị nào 
thích hợp với máy của bạn nhất. Thường thì người ta chọn giá trị là 5. Kết quả 
sẽ là: "EnablePrefetcher"="5"        Thoát khỏi Registry Editor. 

       8. WINDOWS TỰ ĐỘNG LÀM TƯƠI HÊ THỐNG Việc thường xuyên làm tươi 
(refresh) Windows sẽ giúp hệ thống luôn dồi dào sinh lực, tươi roi rói (nhưng 
không có nhảy lạch đạch như cá đâu). Thường thì sau khi chỉnh lại các thông số 
của hệ thống hay xóa các đối tượng nào đó, bạn phải nhấn phím F5 hay chọn chức 
năng Refresh để làm tươi mới lại cấu hình hệ thống. Để đỡ mất công và nhất là 
khỏi bị quên, bạn có thể thiết đặt cho Windows tự động thực hiện tác vụ refresh 
này bằng cách chỉnh sửa trong Windows Registry. Ở hộp Run trong menu Start, bạn 
gõ regedit và nhấn OK Trong cửa sổ Registry Editor, bạn nhấn mở mục 
HKEY_LOCAL_MACHINE rồi tiếp tục mở dần theo đường dẫn 
\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Update. Ở bên phải, bạn ngó thấy mục 
UpdateMode có giá trị REG_DWORD là 0x00000001 (1). Hãy nhấp chuột phải lên tên 
mục đó và chọn lệnh Modify trong menu chuột phải.        Bạn thay giá trị mặc định là 1 trong hộp Value data trên hộp 
thoại Edit DWORD Value bằng 0. Nhấn OK, đóng Registry Editor lại. 

       9. NẤU CHÈ XÔI ĐỔI TÊN CỤC CƯNG PC Khi mua máy tính của cửa hàng 
hay nhất là mua lại của người khác, bạn có thể không ưng cái bụng lắm mỗi khi 
kiểm tra cấu hình máy lại thấy báo tên của máy hỗng phải là cái tên cha sinh mẹ 
đẻ của mình. Dĩ nhiên là cái tên công ty, tên nghề nghiệp cũng của ai đâu đó 
mà. Thật dễ xa nhau quá chừng chừng. Làm sao mà xóa những cái thông số đăng ký 
“ngứa con mắt bên phải, đỏ con mắt bên trái” đó đi đây? Nếu không muốn, hoặc 
không có điều kiện, cài đặt mới lại hệ điều hành, trong trường hợp đang xài 
Windows XP, bạn vẫn có thể thay thế các thông số chủ nhân này một cách nhẹ 
nhàng như “xơi cháo”. Bạn hãy nhờ tới tiện ích Registry Editor của Windows để 
biên tập lại các thông số này.        Ở hộp Run trong menu Start, bạn gõ regedit và nhấn OK. Trong cửa 
sổ Registry Editor, bạn chọn mở HKEY_LOCAL_MACHINE, rồi mở dần theo đường dẫn 
\Software\ Microsoft\Windows NT\CurrentVersion        Ở cánh bên phải bây giờ xuất hiện một dọc danh sách các thông số 
đã được đăng ký và đang có giá trị. Để thay đổi tên chủ máy, bạn nhấp chuột 
phải vào hàng RegisteredOwner và chọn lệnh Modify trên menu chuột phải. Trên 
hộp thoại Edit String mới xuất hiện, bạn xóa tên cũ trong hộp Value data rồi 
điền vào đó cái tên mới theo ý bạn. Nhấn OK. Để sửa đổi tên cơ quan hay nghề 
nghiệp, bạn nhấp chuột phải vào hàng RegisteredOrganization, rồi làm tương tự 
như khi thay đổi tên chủ máy. Vậy là từ nay chiếc máy PC cục cưng của bạn đã 
thực sự là của bạn 100%. Hỗng tin ư? Bạn cứ việc vào Control Panel mở cái mục 
System ra thì sẽ thấy ngay ấy mà. Cũng với cách làm này và ở chính nơi đây, bạn 
có thể thay đổi: 

       ● Đường dẫn tới thư mục chứa bộ file nguồn cài đặt Windows XP 
(SourcePath): cần thiết trong trường hợp mẫu tự gán cho ổ đĩa cài đặt (nhất là 
ổ CD-ROM) đã có thay đổi (như thêm ổ cứng, thêm partition...), hay khi bạn chép 
nguyên cả bộ nguồn cái đặt Windows XP lên một thư mục trong ổ đĩa cứng. Nhờ 
được hiệu chỉnh lại, mỗi lần Windows cần phải nạp thêm file trong bộ source, 
bạn không cần phải chỉ chỏ đường đi nước bước cho nó. 
       ● Vị trí thư mục gốc hệ thống (SystemRoot): khi bạn rinh cái thư 
mục WINDOWS sang chỗ khác. 
       ● Tên đường dẫn chính (PathName). 


       10. SẮP XẾP THEO THỨ TỰ CÁC MỤC TRONG MENU START VÀ FAVORITES Mặc 
định là các tên phần mềm ứng dụng trên menu Start được sắp xếp theo thứ tự cài 
đặt trước sau, cái nào tới trước thì nằm trên, tới sau thì nằm dưới. Để dễ tìm 
kiếm và truy nhập, nhất là khi cài đặt quá chừng chừng phần mềm, bạn nên sắp 
xếp các mục trong menu Start theo thứ tự ABC qua việc chỉnh sửa lại trong 
Windows Registry. Ở mục Run trong menu Start, bạn gõ regedit và nhấn OK Trong 
cửa sổ Registry Editor, bạn chọn mở mục HKEY_CURRENT_USER, rồi mở dần theo 
đường dẫn: \Software\Microsoft\ Windows\Current 
Version\Explorer\MenuOrder\Start Menu2\Programs Để Windows tự động sắp xếp các 
mục trong menu Start theo thứ tự ABC, bạn nhấp chuột phải lên mục Order ở cánh 
phải và chọn lệnh Delete trên menu chuột phải để xóa bỏ giá trị này. Chỉ còn 
mục (Default). Bạn cũng có thể dùng thủ thuật này để sắp xếp trật tự các Links 
trong menu Favorites của Explorer bằng cách chọn mở MenuOrder/Favorites bên 
trái rồi nhấp chuột phải lên mục Order ở cánh phải và chọn lệnh Delete trên 
menu chuột phải để xóa bỏ giá trị này.        PHAM HONG PHUOC
       

    
     
    
        
       
       
       

    

       
       

    
        File gắn kèm: 
       
        
       
        
       
        
       

    

       
       

    
     
    

       
       

    
        File download: 
       
           
          

       
        
       

    

       
       

    
     
    

       
       

    
          Điểm trung bình:      Tổng điểm: 37/ 8 lượt bình chọn
          
           
          
             Bình chọn:
             
             
              
             

          
              
             Cảm ơn bạn đã tham gia bình chọn. 
             


          + Thêm vào Bài viết ưa thích +  Bài viết đã được thêm vào 
danh sách ưa thích của bạn

          + Xóa bỏ việc nhận tin nhắn thông báo khi có thảo luận mới 
cho bài viết này +  Yêu cầu đã được xử lý
          

       

    

       
       

    
     
    
     
    
     
    

       
       

    

          

       

    
          Bổ sung nội dung cho bài viết và tranh luận( 3)
          

        

           
          CuRuaGia (15/07/2008 07:52 PM) 
           
          Có ích: 0/0 
          Có íchKhông có ích 
           
          
          
           
           
             
              
             
          © SAGA - Làm cho PC chạy nhanh hơn - Chào bạn! Tớ mới bán 
cả xể cùn rế rách để kiếm con laptop cho bằng bạn bằng bè, hàng ngày cứ phải lo 
ngay ngáy vì nó chạy lạch bạch quá! 

          Mình vừa mới theo hướng dẫn như trên để làm cho nó chạy 
nhanh hơn, nhưng không hiểu sao nó cứ bị đơ... đơ, lại còn bị chậm hơn nữa, 
không biết là tại sao.

          Có bạn nào có cách giải quyết thì cho tớ biết với, chứ thế 
này thì khó mà làm được việc.

          Cảm nhiều!
           
          
           
           
           
          
           
           
           
          

        

           
          carod8402 (15/05/2007 05:29 PM) 
           
          Có ích: 0/0 
          Có íchKhông có ích 
           
          
          
           
           
             
              
             
          Tốt nhất khi các bạn đụng đến Registry thì trước hết bạn 
nên chọn File>save as trước là tốt nhất,Việc làm này giống như Backup dữ liệu 
của bạn vậy.

          10 chiêu này mình đã làm thử rồi, máy chạy không nhanh 
không ăn tiền, thấy ngay khi vừa làm xong.Cả tốc độ đọc của ổ đĩa

          Xin cám ơn lời bình của bạn
           
          
           
           
           
          
           
           
           
          

        

           
          vutruonggiang (15/05/2007 02:16 PM) 
           
          Có ích: 1/1 
          Có íchKhông có ích 
           
          
          
           
           
             
              
             
          Bài viết rất hay, vote 4,5 stars (do hình ảnh hơi bị nhòe), 
saganors lưu ý sử dụng Registry là một con dao hai lưỡi, nếu các bạn thật sự 
không "đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng" thì có một lời khuyên là hãy 
hỏi ý kiến "bác sỹ" nếu không muốn thấy máy tính của bạn "sáng ốm, chiều đau"
           
          
           
           
           
          
           
           
           
          

       

    

       
       

    
     
    
           
           
          Thảo luận (1)
           
           
           
          Thành viên ưa thích (10)
           
          

       
        
       
                Trang trước  - 1/1 -  Trang sau
                

              

                 
                

             

          

       

    

  

 yahoo ID: lancha_traitimlohen

GIF image

JPEG image

JPEG image

JPEG image

JPEG image

JPEG image

JPEG image

JPEG image

JPEG image

JPEG image

JPEG image

JPEG image

JPEG image

JPEG image

JPEG image

JPEG image

JPEG image

JPEG image

JPEG image

GIF image

GIF image

GIF image

GIF image

GIF image

GIF image

GIF image

GIF image

JPEG image

GIF image

GIF image

JPEG image

Other related posts: