[SMCC] Quên

    Quên


Đây là một câu chuyện ngắn mình đọc được từ cuốn sách “Stories for a faithful 
heart” sưu tầm bởi Alice Gray. Chia sẻ với các bạn một bài học lòng vị tha.

Chúc các bạn một ngày tươi hồng.

Hoàng Khánh Hòa

___

Quên

Clara Barton, sáng lập viên của tổ chức American Red Cross, được hỏi về một 
hành động tàn nhẫn mà một người đã gây ra cho bà cách đây vài năm. Nhưng bà
trả lời như là chưa bao giờ nghe về chuyện này.

“Cậu thực sự không nhớ ư?”, bạn của bà hỏi.

“Không”, Barton trả lời, “Mình nhớ rất rõ là mình đã quên nó rồi”.

~

Forgetting

Clara Barton, the founder of the American Red Cross, was reminded one of a 
vicious deed that someone had done to her years before. But she acted as if she
had never heard of the incident.

“Don’t you remember it?” her friend asked

“No”, came Barton’s reply, “I distinctly remember forgetting it.”

Other related posts:

  • » [SMCC] Quên - Nguyễn Khánh Quốc