[SMCC] Re: Noi dau ngot ngao

Còn 1 version nữa cũng là phần hòa âm của Quốc Dũng nhưng do Phương Thanh hát. 
Nói chung nghe cũng tạm ổn. Hôm nào anh sẽ gửi cho.
 ----- Original Message ----- 
 From: Dang Manh Cuong 
 To: smcc@xxxxxxxxxxxxx 
 Sent: Tuesday, August 19, 2008 9:26 AM
 Subject: [SMCC] Re: Noi dau ngot ngao


 Ngoài Hạnh nguyên thì ca sĩ Trung Hậu cũng có hát bài này. Anh và mọi người 
có thể lên google rồi gõ như thế này để tìm và nghe thử
 nỗi đau ngọt ngào site:nhaccuatui.com
 Cả hai bài đều do nhạc sĩ quốc Dũng HOà âm. Tuy nhiên em thích phần hoà âm 
cũa Hạnh Nguyên hơn
  ----- Original Message ----- 
  From: Doan Duc Dan 
  To: smcc@xxxxxxxxxxxxx 
  Sent: Monday, August 18, 2008 11:20 PM
  Subject: [SMCC] Re: Noi dau ngot ngao


  có phải bài hát có câu "giờ anh đã mất những phút vô tư thuở nào. từ khi em 
đến mang bao yêu thương nồng trao"
  Nếu đúng là bài đó thì anh chỉ có của Ca sĩ Minh thuận thôi!
   ----- Original Message ----- 
   From: Dang Manh Cuong 
   To: smcc 
   Sent: Monday, August 18, 2008 5:12 PM
   Subject: [SMCC] Noi dau ngot ngao


   Bà con ta có ai có bài nỗi đau ngọt ngào do Hạnh Nguyên trình bày thì cho 
em xin với. Bài này nằm trong đĩa Tiếng hát chim đa đa, do vậy ai có nguyên cả 
album cho em luôn cũng được. Xin chân thành cảm ơn

Other related posts: