[SMCC] Re: (No Date: Thu, 12 Jun 2008 12:19:23 +0700

anh ơi viết làm chi, mình nhớ nhau quá trời, làm sao biết nói gì

điệp khúc giai điệu love story

biết dùng lời rất khó, để mà nói rõ ôi biết nói gì vì lời khó nói, mà càng khó nói, không nói ra được thì đừng có viết, vì dù có viết không biết viết gì thì đừng có gởi, mà mình không gởi ai biết cho rằng lòng mình muốn nói... thôi gởi dòng không...

Tran Ba Thien
tranbathien@xxxxxxxxx

----- Original Message ----- From: "Nguyen Khanh Quoc" <khanhquocblind@xxxxxxxxx>
To: <smcc@xxxxxxxxxxxxx>
Sent: Thursday, June 12, 2008 12:19 PM
Subject: [SMCC] Re: (No Date: Thu, 12 Jun 2008 12:19:23 +0700


Theo năm tháng hoài mong, thư gửi đi 8 lần mà hoàn toàn không chữ.

----- Original Message ----- From: "Ngoc Cung Phan" <phanngoccung@xxxxxxxxx>
To: <smcc@xxxxxxxxxxxxx>
Cc: <pham.sonha@xxxxxxxxx>
Sent: Thursday, June 12, 2008 12:10 PM
Subject: [SMCC]

--- B&#7841;n c th&#7875; g&#7917;i bi ln di&#7877;n &#273;n b&#7857;ng cch g&#7917;i email &#273;&#7871;n smcc@xxxxxxxxxxxxx

B&#7841;n c th&#7875; &#273;&#259;ng k tham gia di&#7877;n &#273;n b&#7857;ng cch g&#7917;i email &#273;&#7871;n smcc- request@xxxxxxxxxxxxx v ghi t&#7915; "subscribe" (b&#7887; d&#7845;u nhy kp) vo ch&#7911; &#273;&#7873; th&#432;.

B&#7841;n c&#361;ng c th&#7875; ng&#7915;ng tham gia d&#7877;n &#273;n b&#7857;ng cch g&#7917;i email &#273;&#7871;n smcc-request@xxxxxxxxxxxxx v ghi t&#7915; "unsubscribe" (b&#7887; d&#7845;u nhy kp) thanh ch&#7911; &#273;&#7873;.


--- B&#7841;n c�&#7875; g&#7917;i b�l�di&#7877;n &#273;�b&#7857;ng c� g&#7917;i email 
&#273;&#7871;n smcc@xxxxxxxxxxxxx

B&#7841;n c�&#7875; &#273;&#259;ng k� gia di&#7877;n &#273;�b&#7857;ng c� g&#7917;i email &#273;&#7871;n smcc- request@xxxxxxxxxxxxx v�hi 
t&#7915; "subscribe" (b&#7887; d&#7845;u nh�k� v�ch&#7911; &#273;&#7873; th&#432;.

B&#7841;n c&#361;ng c�&#7875; ng&#7915;ng tham gia d&#7877;n &#273;�b&#7857;ng c� g&#7917;i email &#273;&#7871;n smcc-request@xxxxxxxxxxxxx 
v�hi t&#7915; "unsubscribe" (b&#7887; d&#7845;u nh�k� thanh �&#7911; &#273;&#7873;.

Other related posts: