[SMCC] Re: Nhac Si Van Dan

cám ơn Quốc đã sưu tầm...

Cám ơn anh Dần rất nhiều
Tran Ba Thien
bathien958@xxxxxxxxx

 ----- Original Message ----- 
 From: Nguyen Khanh Quoc 
 To: SMCC 
 Sent: Tuesday, November 18, 2008 10:00 PM
 Subject: [SMCC] Nhac Si Van Dan


 Anh em trên này đã rất quen thuộc với những lá thư của nhạc sĩ Văn Dần, nay 
xin giới thiệu tiếng đàn của ông mà sáng nay có người tiết lộ cho tôi biết. 
Trước đây ít phút tôi có nói chuyện và xin phép chú chia sẻ các album này vì 
chú đã bỏ sẵn trên 4shared thì cứ chia sẻ cho mọi người cùng thưởng thức nha 
chú.
 1.:
 
http://www.4shared.com/file/55798140/fb2d76a3/Van_Dan_Hoang_Thuan_Van_Hai_Hoa_Tau.html
 2.
 
http://www.4shared.com/file/63778415/a294383a/CD_Van_Dan_Tru_Quan_Phu_Cuong_Hoa_Tau.html
 3.
 
http://www.4shared.com/file/64803790/49b12fae/Van_Dan_Tru_Quan_hoa_Tau_bai_ngan.html

Other related posts: