[SMCC] Lich Thi Dau Euro 2008

L?ch d?u các tr?n c?a Euro 2008
Tính theo gi? d?a phuong: G + 2 - C?ng thêm 5 ti?ng n?a d? bi?t gi? Vi?t Nam: 
GMT + 7

Table with 6 columns and 50 rows
Th? b?y 7 Tháng sáu 2008
1
B?ng A
Thu? S?
18:00
Séc
Basel - St. Jakob-Park
2
B?ng A
B? Dào Nha
20:45
Th? Nhi K?
Geneva - Stade de Genève
Ch? nh?t 8 Tháng sáu 2008
3
B?ng B
Áo
18:00
Croatia
Vienna - Ernst Happel
4
B?ng B
D?c
20:45
Ba Lan
Klagenfurt - Wörthersee
Th? hai 9 Tháng sáu 2008
5
B?ng C
Rô-ma-ni
18:00
Pháp
Zurich - Letzigrund
6
B?ng C
Hà Lan
20:45
Italia
Berne - Stade de Suisse
Tuesday 10 Tháng sáu 2008
7
B?ng D
Tây Ban Nha
18:00
Nga
Innsbruck - Tivoli Neu
8
B?ng D
Hy L?p
20:45
Th?y Di?n
Salzburg - EM Stadion Wals-Siezenheim
Th? tu 11 Tháng sáu 2008
9
B?ng A
Séc
18:00
B? Dào Nha
Geneva - Stade de Genève
10
B?ng A
Thu? S?
20:45
Th? Nhi K?
Basel - St. Jakob-Park
Th? nam 12 Tháng sáu 2008
11
B?ng B
Croatia
18:00
D?c
Klagenfurt - Wörthersee
12
B?ng B
Áo
20:45
Ba Lan
Vienna - Ernst Happel
Th? sáu 13 Tháng sáu 2008
13
B?ng C
Italia
18:00
Rô-ma-ni
Zurich - Letzigrund
14
B?ng C
Hà Lan
20:45
Pháp
Berne - Stade de Suisse
Th? b?y 14 Tháng sáu 2008
15
B?ng D
Th?y Di?n
18:00
Tây Ban Nha
Innsbruck - Tivoli Neu
16
B?ng D
Hy L?p
20:45
Nga
Salzburg - EM Stadion Wals-Siezenheim
Ch? nh?t 15 Tháng sáu 2008
17
B?ng A
Thu? S?
20:45
B? Dào Nha
Basel - St. Jakob-Park
18
B?ng A
Th? Nhi K?
20:45
Séc
Geneva - Stade de Genève
Th? hai 16 Tháng sáu 2008
19
B?ng B
Ba Lan
20:45
Croatia
Klagenfurt - Wörthersee
20
B?ng B
Áo
20:45
D?c
Vienna - Ernst Happel
Tuesday 17 Tháng sáu 2008
21
B?ng C
Hà Lan
20:45
Rô-ma-ni
Berne - Stade de Suisse
22
B?ng C
Pháp
20:45
Italia
Zurich - Letzigrund
Th? tu 18 Tháng sáu 2008
23
B?ng D
Hy L?p
20:45
Tây Ban Nha
Salzburg - EM Stadion Wals-Siezenheim
24
B?ng D
Nga
20:45
Th?y Di?n
Innsbruck - Tivoli Neu
Th? nam 19 Tháng sáu 2008
25
QF
Th?ng B?ng A
20:45
Nhì B?ng B
Basel - St. Jakob-Park
Th? sáu 20 Tháng sáu 2008
26
QF
Th?ng B?ng B
20:45
Nhì B?ng A
Vienna - Ernst Happel
Th? b?y 21 Tháng sáu 2008
27
QF
Th?ng B?ng C
20:45
Nhì B?ng D
Basel - St. Jakob-Park
Ch? nh?t 22 Tháng sáu 2008
28
QF
Th?ng B?ng D
20:45
Nhì B?ng C
Vienna - Ernst Happel
Th? tu 25 Tháng sáu 2008
29
SF
Th?ng #25
20:45
Th?ng #26
Basel - St. Jakob-Park
Th? nam 26 Tháng sáu 2008
30
SF
Th?ng #27
20:45
Th?ng #28
Vienna - Ernst Happel
Ch? nh?t 29 Tháng sáu 2008
31
F
Th?ng #29
20:45
Th?ng #30
Vienna - Ernst Happel
table end

Other related posts: