[SMCC] Re: Le Thuong

Thì 1 ngày trời oi oi nọ, có 1 cái thơ làm quen của 1 người đề tên là Le Mai 
muốn làm quen và giao lưu với smcc nhưng chẳng biết e ấp thế nào đó đã làm 
chàng Hải Vân xốn xang trong ruột, chàng mới rebly lại mong được biết rõ hơn về 
nàng. Khổ nỗi khi nàng rebly lại thì.... Trời đất như cuồng quay, một thoáng 
nghe lòng quặn đau!!!!!
Vậy thôi chứ có gì đâu?

 ----- Original Message ----- 
 From: Tran Ba Thien 
 To: smcc@xxxxxxxxxxxxx 
 Sent: Thursday, November 06, 2008 8:29 AM
 Subject: [SMCC] Re: Le Thuong


 hé hé, thiệt tình là không biết thiên tình sử Hải Vân và Lệ Mai, nhắc dùm đi
 Tran Ba Thien
 tranbathien@xxxxxxxxx

  ----- Original Message ----- 
  From: Nguyen Khanh Quoc 
  To: smcc@xxxxxxxxxxxxx 
  Sent: Thursday, November 06, 2008 7:54 AM
  Subject: [SMCC] Re: Le Thuong


  Ít nhất thì nàng Lệ Mai cũng làm bạn Hải Vân giật mình thon thót và muốn 
giao cái mà lưu rồi còn gì Cụ Bá hông nhớ vụ đó sao?
  hé hé hé hé.....
   ----- Original Message ----- 
   From: Tran Ba Thien 
   To: smcc@xxxxxxxxxxxxx 
   Sent: Thursday, November 06, 2008 7:15 AM
   Subject: [SMCC] Re: Le Thuong


   hé hé hé..

   thì bàn chuyện văn chương nên phải là văn đàn văn xã gì đó..

   Anh mà là Hồng nhan được thì có thể phong thêm cho smcc cái mỹ từ văng 
miễn luôn hé hé hé
   Tran Ba Thien
   tranbathien@xxxxxxxxx

    ----- Original Message ----- 
    From: Le Van Mai 
    To: smcc@xxxxxxxxxxxxx 
    Sent: Thursday, November 06, 2008 6:27 AM
    Subject: [SMCC] Re: Le Thuong


    Văn Đàn SMCC? 
    Tía ơi, Sao con lại lọt vô đây? 
    Thật đúng là : Thiên địa phong trần,
    Hồng nhan đa truân!
     ----- Original Message ----- 
     From: Tran Ba Thien 
     To: smcc@xxxxxxxxxxxxx 
     Sent: Wednesday, November 05, 2008 3:17 PM
     Subject: [SMCC] Re: Le Thuong


     hi anh Mai,

     Đúng là ông Lê Thương đã dựa vào Chinh Phụ Ngâm như nhà nghiên cứu 
Phạm Anh Dũng giới thiệu. Mấy câu đầu của Hòn Vọng Phu 1:

     Lệnh vua hành quân trống vang dồn. Quan với quân lên đường...

     Thật giống với mấy câu mở đầu của Chinh phụ ngâm:

     Trống trường thành lung lay bóng nguyệt
     Khói cam tuyền mờ mịt thức mây
     Cữu trùng gươm báo trao tay
     Nửa đêm truyền hịch định ngày xuất chinh
     Xưa thanh bình ba trăm năm cũ
     Áo nhung trao quan vũ từ đây
     Xứ trời sớm lượt đường mây
     Phép công là trọng niềm tây xá nào...

     Nhưng trong Chinh Phụ Ngâm thì không có chuyện người cô phụ mỏi mòn 
hóa đá. Lê Thương ghép thêm một vài truyền thuyết dân gian vào tác phẩm của 
mình...

     Thán phục văn đàn smcc nhà mình thật. Chúng ta đã xác định rõ nguồn 
gốc ý tưởng sáng tác của Lê Thương trong 3 bài Hòn Vọng Phu nổi tiếng..

     Tran Ba Thien
     tranbathien@xxxxxxxxx

      ----- Original Message ----- 
      From: Le Van Mai 
      To: smcc@xxxxxxxxxxxxx 
      Sent: Wednesday, November 05, 2008 1:50 PM
      Subject: [SMCC] Re: Le Thuong


      Ờ, chả thấy tí gì về thiếu phụ Nam Xương trong bài này.

Other related posts: