[SMCC] La Sau Rieng - Kich Kim Cuong

Thế hệ từ tôi trở về sau chắc ít có người biết đến kịch bản Lá Sầu Riêng - tác 
giả và đạo diễn Kim Cương được thể hiện qua hình thức kịch nói mà chỉ biết đến 
qua các băng cải lương và gần đây là vụ kiện của nghệ sĩ Kim Cương với trung 
tâm Thúy Nga. Nay xin gửi đến quý vị kịch bản này qua sự thể hiện của nghệ sĩ 
Kim Cương cùng các nghệ sĩ Bảy Nam, Mai Thành, Anh Thư và các diễn 
viên khác trong đoàn kịch Kim Cương được thực hiện vào những năm 80 của thế kỷ 
20:
http://www.4shared.com/file/113286530/4be98a6e/La_Sau_Rieng.html  

Other related posts:

  • » [SMCC] La Sau Rieng - Kich Kim Cuong - Nguyen Khanh Quoc