Ha noi, benh nhan nguoi phap kien benh vien Viet Duc da chet

Hà N?i: B?nh nhân ngu?i Pháp ki?n B?nh vi?n Vi?t-Pháp dã ch?t
23:40:15, 19/08/2006
Liên Châu

Thông tin t? B?nh vi?n Vi?t-Pháp (Hà N?i) cho bi?t, b?nh nhân ngu?i Pháp Jean 
Mario dã qua d?i hôm qua 19/8, ? tu?i 79, sau hon 4 tháng di?u tr? t?i BV.

Nhu Thanh Niên dã dua tin (ngày 5/5), gia dình b?nh nhân t?ng khi?u n?i v? vi?c 
B?nh vi?n Vi?t-Pháp ch?n doán s?i m?t nhung sau m? là khâu th?ng d? dày.
Sau dó, B? Y t? dã t? ch?c thanh tra và yêu c?u b?nh vi?n tích c?c di?u tr? cho 
ông Jean Mario. Tuy nhiên, theo thông tin t? phía b?nh vi?n, dù du?c di?u
tr? và cham sóc tích c?c d?n phút cu?i, b?nh nhân dã t? vong do suy da t?ng. 
B?nh vi?n thông báo s? xóa các chi phí n?m vi?n còn l?i c?a b?nh nhân. M?t
s? ngu?n tin cho bi?t, ph?n chi phí này kho?ng 100.000 USD.

Liên Châu

in
Ph?n h?i
G?i

Theo dòng s? ki?n
Name: Nguyen Hoang Bao Vu
Office: Sao Mai Computer Center for the Blind
12B/C7 Hoang Hoa Tham street, Tan Binh district Ho Chi Minh City Viet Nam
tel: 84 8 849 5069.
Fax: 84 8 293 8300.
Email:
info@xxxxxxxxxxxxxxxx
Website:
www.saomaicenter.org

Home: 210C Hiep Binh Chanh tenement. Thu Duc district Ho Chi Minh City Viet Nam
Cell-phone: 0989350014
Yahoo ID: nguyenhoangbaovu
Skype ID: nguyenhoangbaovu

Other related posts:

  • » Ha noi, benh nhan nguoi phap kien benh vien Viet Duc da chet